Monday , 15 October 2018
Home / ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΤΟΠΙΚΑ / Δήμος Λαμιέων / Δ. Βέττας για το αρδευτικό της Ηράκλειας: “Κινδυνεύουν να  χαθούν 5.032.000 Ευρώ”

Δ. Βέττας για το αρδευτικό της Ηράκλειας: “Κινδυνεύουν να  χαθούν 5.032.000 Ευρώ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Κινδυνεύουν να  χαθούν 5.032.000 Ευρώ από  την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

Συνάντηση πραγματοποίησε στις 9-10-2018 ο Βουλευτής Φθιώτιδας ΣΥ.ΡΙΖ.Α.    Δημήτρης Βέττας με τον Υφυπουργό  Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλη Κόκκαλη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων και ζήτησε να ενημερωθεί για την πορεία του αρδευτικού έργου της Ηράκλειας. Είχαν προηγηθεί άλλωστε συναντήσεις για το ίδιο θέμα την 1η Μαρτίου του 2018 με τον Υφυπουργό και την 4η Ιουνίου του 2018 με τον κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Η υπηρεσία στη διαδικασία του αρχικού ελέγχου της πληρότητας των δικαιολογητικών για την υποβληθείσα πρόταση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» διαπίστωσε σοβαρότατες ελλείψεις και παρέθεσε τις παρακάτω παρατηρήσεις που στάλθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς   Ελλάδας στις 14-9-2018,  η οποία όμως δεν έχει  απαντήσει ακόμα,  ενώ  υπάρχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου του έργου η 31η Οκτωβρίου του 2018, χωρίς  παράταση του χρόνου  υποβολής  του φακέλου.

Οι ελλείψεις του φακέλου που επισημάνθηκαν από την υπηρεσία του Υπουργείου   Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς την Περιφέρεια είναι οι εξής :

  1. Στο Παράρτημα της Αίτησης Στήριξης στο 1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ», θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία και στο 2 «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», θα πρέπει να συμπληρωθεί η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια υλοποίησης της Πράξης. Τα ανωτέρω παρακαλούμε να μας σταλούν σε ψηφιακή μορφή.
  2. Ο Πίνακας αποτύπωσης αναγκαίων υποστηρικτικών – τεχνικών μελετών καθώς και ο Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης θα πρέπει να σταλούν σε ψηφιακή μορφή όπου στις υπάρχουσες μελέτες να συμπληρωθεί και ο αριθμός έγκρισής τους.
  3. Θα πρέπει να αποσταλεί η Απόφαση σύστασης (Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού) του Φορέα λειτουργίας και συντήρησης της προτεινόμενης επένδυσης.
  4. Απαιτείται η εγκριτική Απόφαση της οριστικής μελέτης που έχει εκπονηθεί.
  5. Απαιτείται η ύπαρξη γεωργοοικονομικοτεχνικής μελέτης σε pdf – καθώς και η εγκριτική της Απόφαση.
  6. Αποστολή σε έντυπη μορφή οριζοντιογραφίας σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές των μελετών υδραυλικών έργων.
  7. Απαιτείται ύπαρξη μελέτης δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος (αποστολή αρχείου μελέτης σε pdf) καθώς και η εγκριτική της Απόφαση.
  8. Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης που θα προκύπτει αν στην προτεινόμενη πράξη υπάρχει ήδη εγκατεστημένος υδρομετρητής ή όχι.

Ο κ. Βέττας άκουσε έκπληκτος τις σοβαρές ελλείψεις του φακέλου του    συγκεκριμένου έργου, επικοινώνησε την ίδια στιγμή με τον Περιφερειάρχη     Στερεάς  Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη,  ο οποίος  είχε  δώσει  σαφή εντολή  από   τον Ιούνιο του 2018 για την έγκαιρη κατάθεση των  απαραίτητων  δικαιολογητικών καθώς  και  με τον  αρμόδιο  Αντιπεριφερειάρχη κ.  Θύμιο  Καραΐσκο  προκειμένου να τους ενημερώσει για τις ελλείψεις και τη χρονική  καθυστέρηση  που επιφέρουν, τονίζοντας ότι το έργο έχει τη διοικητική ωριμότητα, είναι έργο υψηλού επιπέδου  και  σπουδαιότητας καλύπτοντας μια έκταση 5000  στρεμμάτων  περίπου,  ύψους  5.032.000 Ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2016-2020  και  υλοποιείται   από   το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η σπουδαιότητα του έργου δεν έγκειται μόνο στην ορθολογική αξιοποίηση των  διαθέσιμων  υδάτινων πόρων,  οι οποίοι δεν  είναι απεριόριστοι αλλά  και  στη  σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών της περιοχής της  Ηράκλειας  κατά  περίπου 70% .

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ  ΒΕΤΤΑ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

 

About author

Check Also

Συνεδρίαση στα Καμένα Βούρλα για τον Φιλοζωικό Σύλλογο “Φίλοι Καρδιάς”

Την Τρίτη 16/10/18 στα Καμενα Βούρλα στο καφέ”Ακροπόλ” και ώρα 20:30 θα πραγματοποιηθεί ΔΣ του ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *