Thursday , 22 February 2018
Home / ΦΘΙΩΤΙΔΑ / Δήμος Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου / Με 21 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου (26/1/2018)

Με 21 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου (26/1/2018)

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου:

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Καλείσθε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στις 26 Ιανουαρίου
2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 µ.µ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ιωάννης ∆. Πλατανιάς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενων συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μώλου
Αγίου Κων/νου
2. Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. για το έτος
2018 για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας έως 8 µηνών
3. Ακύρωση ανεξόφλητων Χρηµατικών Ενταλµάτων και παραστατικών έτους 2017
4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
5. Ορισµός δηµοτικών υπαλλήλων ως µελών της επιτροπής κατάρτισης του Μητρώου
Αρρένων τρέχοντος έτους (άρθρο 18 Ν. 2119/1993)
6. Ορισµός µελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Μώλου Αγίου
Κων/νου
7. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή φρεατίων συστηµάτων
υπογειοποίησης κάδων απορριµµάτων»
8. Λήψη απόφασης σχετικά µε την καθαριότητα των ∆ηµοτικών Καταστηµάτων για το έτος
2018
9. Εξέταση αίτησης Σµοκοβίτη Αθηνάς περί διαγραφής χρεώσεων
10. Εξέταση αίτησης Τριανταφύλλου Ανάργυρου
11. Άρση ή µη ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ.
74 παρά την οδό Ιπποκράτη στα Καµένα Βούρλα
12. Άρση ή µη ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ.
& 72 παρά την οδό Ιπποκράτη στα Καµένα Βούρλα
13. Άρση ή µη ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδίου επί των
οδών Κύπρου και Αριστοτέλη στα Καµένα Βούρλα
14. Ορισµός επιτροπών παραλαβής προµηθειών Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Μώλου Αγίου
Κων/νου έτους 2018
15. Ορισµός µελών επιτροπής καθορισµού του τιµήµατος εκποίησης κινητών πραγµάτων του
∆ήµου και αγοράς ακινήτων για το έτος 2018 (άρθρο 199 παρ. 1, άρθρο 186 παρ. 5 του Ν.
3463/2006) και του καθορισµού αποζηµιώσεων (άρθρο 213 του Ν. 3463/2006)
16. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση, µίσθωση, εκµίσθωση
ακινήτων και κινητών του ∆ήµου και αγορά ακινήτων για το έτος 2018 (άρθρο 1 του Π.∆/τος
270/1981 και άρθρα 186, 191, 192, 194 και 199 του Ν. 3463/2006)
17. Επιτροπή βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών – ελαστικών και εργασιών επισκευής
υπηρεσιακών αυτοκινήτων – οχηµάτων
18. Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο, την έγκριση, την συντήρηση και την επισκευή
οχηµάτων καθώς και της προµήθειας των υλικών για τη συντήρηση αυτών
19. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις προµήθειες και τις υπηρεσίες, έτους
2018 (άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016)
20. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοσίων διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών για
τις υπηρεσίες έτους 2018 (άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)
21. Συγκρότηση επιτροπής βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών
που δεν παράγουν έργο, έτους 2018 (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016)

http://www.mwlos.gr/sites/default/files/files/dimotiko_symboylio/prosklisi_taktikis_synedriasis_dimotikoy_symvoylioy_26.1.2018.pdf

About author

Check Also

Εκδήλωση από τον Σύλλογο Τριτεκνων Νομού Φθιώτιδας

Η ενημέρωση από τον Σύλλογο: Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *