Ακολουθήστε μας στο facebook

100.000€ για τη συντήρηση χώρων πρασίνων Δήμου Καρπενησίου

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα για την ανάδειξη αναδόχων για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση χώρων πρασίνων Δήμου Καρπενησίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού100.149,66€ με Φ.Π.Α. αναμένεται να προκηρύξει σύντομα ο Δήμος Καρπενησίου.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης θα είναι ο Δήμος Καρπενησίου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 ποσό 45.000,00 € και 15.000,00€ και για το οικονομικό έτος 2025 ποσό34677,26 και 5472,40€.

Οι υπηρεσίες κατατάσσονται σε τέσσερις (4) ομάδες και είναι οι εξής: Συντήρηση αθλητικών γηπέδων, Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου, Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα και Κλάδεμα δένδρων. Κάθε οικονομικός φορέας θα έχει δικαίωμα υποβολής προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις ομάδες.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) ομάδες. ΟΜΑΔΑ Α: Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Αθλητικού Κέντρου για 42.279,96 ευρώ, ΟΜΑΔΑ Β: Συντήρηση χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου για 17.574,59 ευρώ, ΟΜΑΔΑ Γ: Απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Καρπενησίου για 14.822,71 ευρώ και ΟΜΑΔΑ Δ: Κλάδεμα ή κοπή επικίνδυνων δέντρων για 20.472,40 ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr.

Πηγή: evrytanikospalmos.gr

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Εικαστικά Εργαστηρία Δήμου Λαμιέων: Ετήσια υπαίθρια έκθεση στις 31/5

Ετήσια υπαίθρια έκθεση Εικαστικών Εργαστηρίων Δήμου Λαμιέων Με την λήξη της σχολικής χρονιάς 2023-2024, τα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *