Ακολουθήστε μας στο facebook

8 θέματα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας

 

Δείτε ποια είναι τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Στυλίδας στις 22/4/2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Στυλίδας, την 22η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 1237/94548/06-11-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1 : Συγκρότηση Επιτροπής για την σύνταξη κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας.

Θέμα 2 : Συγκρότηση Συμβουλίου ΄Ενταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 3 : Παράταση προθεσμίας του έργου: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας».

Θέμα 4 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ.

Θέμα 5 : ΄Εγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας οικον. έτους 2023.

Θέμα 6 : Ανασυγκρότηση των επιτροπών άρθρου 13, παράγραφος 9 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05-11-2021)

Θέμα 7 : Λήψη απόφασης περί παραχώρησης του ισογείου του κοινοτικού γραφείου Ραχών στον σύλλογο ΑΛΟΠΗ σύμφωνα με την αριθ. 17/2024 απόφαση του 2ου πρακτικού Συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου Δημοτικής κοινότητας Ραχών, Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 8 : Έγκριση χορήγησης Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στην Παιανία ο Κ. Μητσοτάκης

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *