Παρασκευή , 24 Μαρτίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Αλλαγές σε ορισμένους δρόμους της πόλης του Καρπενησίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Καρπενησίου κ. Χρήστου Γενιτσαρόπουλου

Η απόφαση από το ΔΣ

Αλλαγές σε ορισμένους δρόμους της πόλης του Καρπενησίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Καρπενησίου κ. Χρήστου Γενιτσαρόπουλου, όπως αυτή συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου. Να επισημανθεί ότι όλες αυτές οι αλλαγές έχουν ήδη αποφασιστεί ομόφωνα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με πρόεδρο τον κ. Σβερώνη Ιωάννη βασιζόμενος σε άρθρο του Κώδικα ότι οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες θέτουν κανόνες, μεταξύ άλλων, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων.

Ειδικότερα, προτείνεται η μετονομασία οδών και αρίθμηση ιδιοκτησιών στην Κοινότητα Καρπενησίου, η αλλαγή κατεύθυνσης κίνησης οδού Κατσαντώνη και οδού Κοσμά Θεσπρωτού, η κυκλοφοριακή ρύθμιση – μονοδρόμηση οδών Καλύμνου και Αμοργού, η κυκλοφοριακή ρύθμιση – χωροθέτηση – τοποθέτηση κάθετης σήμανσης στη συμβολή των οδών Α.Κυριαζή και Γ.Κονδύλη, η κυκλοφοριακή ρύθμιση – χωροθέτηση – τοποθέτηση κάθετης σήμανσης στη συμβολή των οδών Σακκαλή και Θ.Υφαντίδη η κυκλοφοριακή ρύθμιση -χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γ.Κονδύλη, η κυκλοφοριακή ρύθμιση – χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Μεσολογγίου. Οι ρυθμίσεις αυτές πρόκειται αρχικά να δυσκολέψουν τους πολίτες, καθώς μέχρι τώρα γνώριζαν τις ισχύουσες αποφάσεις για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους συγκεκριμένους δρόμους, όμως θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών.

Αναλυτικά οι αλλαγές

Σχετικά με τη χωροθέτηση-τοποθέτηση κάθετης σήμανσης στη οδό Στεφάνου Γρανίτσα η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά ύστερα από αίτηση του κου Ασημάκη Δημητρίου για τοποθέτηση κάθετης σήμανσης(κολονάκια) έμπροσθεν της εισόδου του αδιέξοδου δρόμου που οδηγεί στην οικία του, αλλά και την υφιστάμενη κατάσταση ως προς τα πλάτη των πεζοδρομίων και του δρόμου γενικότερα, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα κατά λόγω παράνομης στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της εισόδου, όπως διαπιστώθηκε από την αυτοψία της υπηρεσίας. Παράλληλα κάθετη σήμανση θα τοποθετηθεί στην ίδια οδό, ύστερα από έγγραφο του αστυνομικού τμήματος λόγω προβλήματος κατά την έξοδο από την οδό Χρ. Καραπιπέρη λόγω χαμηλής ορατότητας, από παράνομη στάθμευση οχημάτων παρόλο που υπάρχει πινακίδα απαγόρευσης παρκαρίσματος, όπως διαπιστώθηκε από την αυτοψία της υπηρεσίας.

Επίσης η Επιτροπή αποφάσισε τη χωροθέτηση-τοποθέτηση κάθετης σήμανσης στη συμβολή των οδών Σακκαλή και Θ. Υφαντίδη ύστερα από αίτηση της κα Βαζούρα Ευαγγελίας για τοποθέτηση κάθετης σήμανσης (κολονάκια) έμπροσθεν του κομμωτηρίου που διατηρεί στην συμβολή των οδών Σακκαλή & Θ. Υφαντίδη. Αυτό αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση ως προς τα πλάτη των πεζοδρομίων και του δρόμου γενικότερα και το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα κατά την έξοδο από το κομμωτήριο όπως διαπιστώθηκε από την αυτοψία της υπηρεσίας.

Αναφορικά με τη χωροθέτηση θέσης στάσης στην οδό Αθανασίου Καρπενησιώτη η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή του θέματος καθώς αποφάσισε αρνητικά ως προς την χωροθέτηση δύο θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ενώ γνωμοδότησε θετικά ως προς την χωροθέτηση μιας κοινόχρηστης θέσης στάσης με τοποθέτηση πινακίδας P39 (απαγορεύεται η στάθμευση) και διευκρινιστική πινακίδα (ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ-ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ & ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ).

Για τη χωροθέτηση μίας θέσης στάθμευσης επί της οδού Καβάφη 5 η Επιτροπή αποφάσισε αρνητικά λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση ως προς τα πλάτη των πεζοδρομίων και επειδή η οδός Καβάφη είναι διπλής κατεύθυνσης, δεν επαρκεί το πλάτος του δρόμου για την παράλληλη χωροθέτηση θέσης στάθμευσης.

Σχετικά με τη διαμόρφωση εισόδου ΑΜΕΑ στο κατάστημα της τράπεζας ALPΗA BANK στην οδό Ζηνοπούλου η Επιτροπή αποφάσισε θετικά, καθώς μετά από αυτοψία του αρμοδίου υπαλλήλου κ. Μαντέκα Βασιλείου στο εν λόγω σημείο διαπιστώθηκε ότι είναι δυνατή η τοποθέτηση ράμπας ΑΜΕΑ στην προτεινόμενη θέση. Παράλληλα έλαβε υπόψη την υπάρχουσα διαμόρφωση του δαπέδου κυκλοφορίας τη γραμμή κίνησης τυφλών και ατόμων με μειωμένη όραση προτείνεται η κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ πλάτους 1.00μ και όχι 1.40μ και μήκους 6.70μ προκειμένου να μην μεταβληθεί η υπάρχουσα γραμμή κίνησης τυφλών και ατόμων με μειωμένη όραση. Ο χώρος για την περιστροφή του αμαξιδίου κίνησης θα διαμορφωθεί εντός του χώρου εισόδου του καταστήματος. Η κατασκευή της ράμπας θα γίνει με έξοδα του αιτούντος.

Για την αλλαγή κατεύθυνσης κίνησης οδού Κατσαντώνη και οδού Κοσμά Θεσπρωτού η Επιτροπή απέρριψε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την αλλαγή της κατεύθυνσης κίνησης της οδού Κατσαντώνη με είσοδο από την οδό Καραϊσκάκη και έξοδο στην οδό Καφαντάρη, με παράλληλη αλλαγή κατεύθυνσης κίνησης της οδού Κοσμά Θεσπρωτού με είσοδο από την οδό Καφαντάρη και έξοδο στην οδό Καραϊσκάκη. Εισηγήθηκε μάλιστα προς το Δημοτικό Συμβούλιο να μην γίνει καμία αλλαγή ως προς την κατεύθυνση των ανωτέρω οδών και να παραμείνουν ως έχουν. Για το θέμα αυτό ο πρόεδρος είπε ότι κάτοικοι της περιοχής θέλουν να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με την αλλαγή κατεύθυνσης των δύο οδών. Ακολούθησε ευρεία διαλογική συζήτηση, όπου αναφέρθηκαν στην στενότητα της οδό Κοσμά Θεσπρωτού και στην δυσκολία που θα αντιμετωπίσουν οι διερχόμενοι οδηγοί, σε πιθανή αλλαγή της κατεύθυνσης της εν λόγω οδού κατά την είσοδο από την οδό Καφαντάρη.

Σχετικά με τη μονοδρόμηση οδών Καλύμνου και Αμοργού η Επιτροπή αποφάσισε θετικά για τη μονοδρόμηση της οδού Καλύμνου από οδό Αρχιμανδρίτου Κ. Παπανικολάου έως οδό Πάρου με κατεύθυνση κίνησης ανοδική προς οδό Πάρου και την μονοδρόμηση της οδού Αμοργού από οδό Πάρου έως οδό Αριστοτέλους με κατεύθυνση κίνησης καθοδική προς οδό Αριστοτέλους. Αυτό αποφασίστηκε μετά από σχετική αυτοψία της υπηρεσίας διαπιστώθηκαν τα εξής: Α) Είναι απαραίτητη η μονοδρόμηση της οδού Αμοργού καθώς δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τις σχολικές ώρες με αποτέλεσμα την μη ασφαλή πρόσβαση στα σχολεία των μαθητών Γυμνασίου και Δημοτικού, ενώ γενικώς το πλάτος του δρόμου είναι οριακό για δύο οχήματα. Β) Είναι απαραίτητη η μονοδρόμηση της οδού Καλύμνου διότι μετά την ανάπλαση της πλατείας κάτωθεν του δημαρχείου δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση από διπλοπαρκαρισμένα οχήματα, ενώ γενικώς το πλάτος του δρόμου είναι οριακό για δύο οχήματα.

Αναφορικά τις θέσεις ΑμεΑ που αιτήθηκαν οι πολίτες η Επιτροπή αποφάσισε θετικά για τις θέσεις επί της οδού Μεσολογγίου και επί της οδού Γ. Κονδύλη,

Δήλωση Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ιωάννη Σβερώνη

«Οι αλλαγές που αποφασίστηκαν έχουν την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής με γνώμονα το συμφέρον όλων των πολιτών και τη βέλτιστη κυκλοφοριακή ρύθμιση σε ορισμένα σημεία της πόλης.»

www.evrytanikospalmos.gr

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Φθιώτιδα: Ψάρευαν παράνομα στη θαλάσσια περιοχή Μώλου – Αγίας Τριάδας

Ενημέρωση για το συμβάν από το Λιμεναρχείο Στυλίδας Στα πλαίσια συνεργασίας Λιμενικών Αρχών Στυλίδας και …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *