Πέμπτη , 18 Απριλίου 2024
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας: Ψήφισμα συμπαράστασης στα αιτήματα των αγροτών

 

 

Δείτε το ψήφισμα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας όπου δηλώνεται η  συμπαράσταση στους αγρότες

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας
Αρ. Απόφασης: 37/2024

ΘΕΜΑ 2ο (εκτός ημερήσιας διάταξης) : Έκδοση ψηφίσματος για συμπαράσταση στα αιτήματα των
αγροτών
Εισηγητής: Πρόεδρος
Στην Κάτω Τιθορέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2024
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. 930 – 02/02/2024 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που
επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 19 μελών ήταν
παρόντα τα 19 μέλη του ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) Τσιάμης Κωνσταντίνος
2) Κοντούνης Θωμάς
3) Μαρτίνου Γεωργία
4) Ζαχαράκη Ευαγγελία
5) Τσεκούρας Χρήστος
6) Βαΐτσος Χρήστος
7) Τσιρνόβα Κουγιάτσου Πετρούλα
8) Βαφειάς Αθανάσιος
9) Γκενεράλης Δημήτριος
10) Καψής Αχιλλέας
11) Ζυγούρος Παναγιώτης
12) Ζελιαναίος Δημήτριος
13) Ντάλας Δημήτριος
14) Σταύρου Ασημίνα
15) Ράπτης Μάρκος
16) Σχοινάς Λουκάς
17) Χρας Μαρίνος
18) Γιαλούρη Ελένη
19) Γκιώνης Κωνσταντίνος

Παρόντος και της προσκληθείσας Δημάρχου κ. Αθανασίας Πλ. Στιβακτή

Στη Συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Καραλή Παναγιώτα , για την
τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έκδοση ψηφίσματος για συμπαράσταση στα αιτήματα των
αγροτών
Εισηγητής: Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που
ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου ψήφισμα για την
συμπαράσταση στα αιτήματα των αγροτών.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αμφίκλειας -Ελάτειας εκφράζει την συμπαράστασή του στα
δίκαια αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Η οικονομική ανέχεια στην οποία έχει περιέλθει ο
αγροτικός κόσμος τον οδηγεί σε κινητοποιήσεις Πανελλαδικές έχοντας στο επίκεντρο:
– Το κόστος παραγωγής (καύσιμα, ρεύμα, αγροτικά εφόδια κ.λ.π)
– Τη νέα ΚΑΠ
– Ζητήματα που άπτονται στις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ
Κατόπιν των ανωτέρω καλώ το δημοτικό συμβούλιο για την ψήφισή του.
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αμφίκλειας -Ελάτειας εκφράζει την συμπαράστασή του στα δίκαια
αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Η οικονομική ανέχεια στην οποία έχει περιέλθει ο αγροτικός κόσμος τον οδηγεί σε κινητοποιήσεις
Πανελλαδικές έχοντας στο επίκεντρο:
– Το κόστος παραγωγής (καύσιμα, ρεύμα, αγροτικά εφόδια κ.λ.π)
– Τη νέα ΚΑΠ
– Ζητήματα που άπτονται στις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθμό 37
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ Πλ. ΣΤΙΒΑΚΤ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ιδιοκτήτης αλόγου καταδικάστηκε για κακοποίηση του ζώου

Μετά από αναβολές και καθυστερήσεις εκδικάστηκε η υπόθεση του υποσιτισμένου αλόγου με το όνομα Σοφία, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *