Σάββατο , 4 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: Συνεδριάζει η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης [16/7]

Η πρόσκληση της τακτικής συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 16/7/2021

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της ∆ηµοτικής
Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, που θα διεξαχθεί, στις 16 Ιουλίου 2021, ηµέρα Παρασκευή και από
ώρα 12.30 µ.µ. έως 13.30 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.

Σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την
αριθµ. 50ηεγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών (αριθµ. πρωτ.: ∆Ι∆Α∆/Φ.69/168/οικ.13727/5-7-
2021 , Α∆Α: 6ΚΦ346ΜΤΛ6-23Φ), η συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης της
Παρασκευής 16-7-2021, θα διεξαχθεί δια περιφοράς.

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, τα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης θα µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου ή
γραπτού µηνύµατος στο 6977809227 (Μπήτα Γεωργία) και 2235350037 (Χονδροδήµου Λουκία)
και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr
και από ώρα 12.30µ.µ. έως 13.30 µ.µ.
Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωµοδότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά το
Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού ∆ήµου Καµένων Βούρλων

(To Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού έχει αναρτηθεί στο site του ∆ήµου Καµένων Βούρλων http://www.dimos-kamenon-vourlon.gr )

Η Πρόεδρος
Μπήτα Γεωργία

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ο Δήμος Λαμιέων στην Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις μέχρι το 2030»

Ο Δήμος Λαμιέων συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις μέχρι το 2030» Μνημόνιο …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *