Πέμπτη , 18 Απριλίου 2024
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Λαμιέων: Με 38 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

 

Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης – Θα προηγηθεί ειδική συνεδρίαση,  δείτε εδώ

 

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν.5056/23)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ», στην οδό Αινιάνων 6, την 21η του μηνός Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Λαμιέων στο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ21/2/2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6437 – 16/2/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Πανουργιά Ν. Παπαϊωάννου.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Θέμα 1ο Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ( ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)».
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων στην επιτροπή Διαχείρισης
Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER 2014/2020
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 3ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων στην επιτροπή Διαχείρισης
(ΕΔΠ) LEADER 2023/2027
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 4ο Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως
μετόχου, στην Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την
επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 5ο Εκλογή νέων αντιπροσώπων του Δήμου Λαμιέων στον Σύνδεσμο Υδρευσης ΟΤΑ Νομού Φθιώτιδας από πηγές «ΚΑΝΑΛΙΑ» Πύργου Υπάτης για την περίοδο από 01/01/2024 έως τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 6ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων (με τον αναπληρωτή του) στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΑΣΕ ΑΑΕ».»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 7ο Ανάκληση και ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του φορέα Π.Ε.Λ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ο.Ε. Ο.Τ.Α
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 8οΣυγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας
«Αλέκος Κοντόπουλος
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 9ο Προκήρυξη μιας (1) θέσης συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης
για το Δήμο Λαμιέων.
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 10ο Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού-αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Επιτροπής για θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2024
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 11ο Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της υπό του άρθρου 14 παρ.3 εδαφίου α΄ και β’ του υπ.αριθ. 8/1979 Κανονισμού «Περί Ναών και Ενοριών (ΦΕΚ Α’ 1/198)» «ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΗΡΙΩΤΙΣΣΑΣ», για τη δημοτική περίοδο από 01/01/2024 έως
31/12/2028.
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 12ο Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών σε Οικονομικό Φορέα, προς τα Κληροδοτήματα Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 13ο Έγκριση ανάθεσης διεκπεραίωσης διαδικασιών και ενεργειών σε ορκωτό λογιστή, προς υποβοήθηση της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση
Δήμου Λαμιέων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 14ο Περί «Εκμίσθωση τμήματος ισογείου δημοτικού ακίνητου εμβαδού 74,00τμ Δημοτική Κοινότητα Λαδικούς»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 15ο Περί απευθείας εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου 15 στρ. στην θέση «Γιούρτια» της Δ. Κοινότητας Λειανοκλαδίου
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 16ο Περί απευθείας εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου 1,6 στρ. στην θέση «ΚΑΤΣΑΡΑ» της Δ. Κοινότητας Λειανοκλαδίου
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 17ο Περί απευθείας εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου 20 στρ. στην θέση «Τρόλος» της Κοινότητας Θερμοπυλών
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 18ο Περί απευθείας εκμίσθωση 2 αγροτεμαχίων στην Δ. Κοινότητα Ροδίτσας
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 19ο Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 4o τρίμηνο έτους 2023
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 20ο Έγκριση συμψηφισμού οφειλών χρήσεων 2018-2021 της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προς το Δήμο Λαμιέων με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ., κατόπιν της από 21-06-2016 μεταξύ μας προγραμματικής σύμβασης
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 21ο Περί «Αποδοχής καταγγελίας σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου εμβαδού 38,45τμ Δημοτική Κοινότητα Λαδικούς»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 22ο Υποβολή οικονομικών αποτελεσμάτων – «κληροδοτήματος Αθ. Δημητριάδου» -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 23ο Υποβολή οικονομικών αποτελεσμάτων -«κληροδοτήματος Ξ. Θεοδωράκου–αγροτικήπεριουσία» -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 24ο Υποβολή οικονομικών αποτελεσμάτων -«κληροδοτήματος Ξ. Θεοδωράκου–αστική περιουσία» -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 25ο Υποβολή οικονομικών αποτελεσμάτων -«κληροδοτήματος Κ. Μουστάκα» υ/3ου Γελ (Μουστάκειου) Λαμίας» -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 26ο Επανασυγκρότηση δημοτικής επιτροπής ισότητας των φύλων
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στέργιος Θεοδώρου
ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 27ο Παραχώρηση χρήσης του ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ στην ΠΑΕ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα 28ο Κατάργηση της υπ’ αρίθμ. 4/2021 (ΑΔΑ:6Ρ7ΧΩΛΚ-Γ2Λ) απόφασης κανονισμού λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας και λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Λαμιέων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αχιλλέας Τζουβάρας

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Θέμα 29ο Έγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας για το έργο «WiFi4GR Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», με κωδικό ΟΠΣ 5033070 και ορισμός υπευθύνων παρακολούθησης του έργου.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ποντίκας

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 30ο Περί αποδοχής εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας 2024 στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζήσιμος

Θέμα 31ο Ορισμός μελών για Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για «Εγκατάσταση Προσώπων Εκδιδόμενων με Αμοιβή » σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999(ΦΕΚ. 161/Α΄/5-8-1999)» για το έτος 2024.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζήσιμος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Θέμα 32οΣύσταση Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Θέμα 33οΣύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφοριακού
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Θέμα 34ο Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίωνδημοτικού κοιμητηρίου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Θέμα 35ο Ακύρωση της αριθμ. 284/2023 (ΑΔΑ 65ΩΜΩΛΚ-ΔΧΑ) ΑΔΣ και λήψη νέας περί «Έγκρισης Παράτασης προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών του Έργου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας – 2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατόδρομου & Κοινοχρήστων
Χώρων της περιοχής Παρέμβασης – Τμήμα : Κοινόχρηστοι Χώροι
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Θέμα 36ο Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λαμιέων μετά από θεομηνία».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Θέμα 37ο Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή ραμπών και WC Α.Μ.Ε.Α. σε σχολικά κτίρια του Δήμου Λαμιέων», αναδόχου «Κ/Ξ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Θέμα 38ο Παράταση προθεσμίας του έργου: «Επισκευές και λοιπές εργασίες Σχολικών Κτηρίων», αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ιδιοκτήτης αλόγου καταδικάστηκε για κακοποίηση του ζώου

Μετά από αναβολές και καθυστερήσεις εκδικάστηκε η υπόθεση του υποσιτισμένου αλόγου με το όνομα Σοφία, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *