Τετάρτη , 27 Ιανουαρίου 2021
Breaking News

Δήμος Μακρακώμης: Τα θέματα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής [1/12]

Δήμος Μακρακώμης: Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 01/12/2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 426/77233/13.11.2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)
“Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής
των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας” εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών, σας προσκαλώ μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα
Τρίτη και ώρα 9:00΄ π.μ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:

Ακολουθήστε μας  στο facebook

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

3. ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

4. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 257/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ – Δ.Ε ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ – Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 41.249,84€ ΜΕ ΦΠΑ 24%.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο.Ε.

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΚΟΠΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

8. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 “ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)”.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο.Ε.

10. 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ” ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ”.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο.Ε.

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

12. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1ΟΥ  Π.Κ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

13. ΕΓΚΡΙΣΗ 4ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Κ.
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ». ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

14. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ” ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ “. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

15. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

16. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ( ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΔΙΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ κ.λ.π. ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο. Ε.

ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δες επίσης

Δήμος Μακρακώμης: Μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την LIVE μετάδοση των συνεδριάσεων

Η πρόσκληση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης στις 29/1/2021 σχετικά με την …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *