Πέμπτη , 29 Φεβρουαρίου 2024
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Σε δημοπρασία ο βοσκότοπος του Κτήματος Κουφοδένδρων Σπερχειάδας

Η δημοπρασία με ανοιχτές προφορές θα διεξαχθεί την Κυριακή 1/11/2020

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση:

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΥΦΟΔΕΝΔΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Σας κάνουμε γνωστό ότι ο ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΥΦΟΔΕΝΔΡΩΝ θα διενεργήσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση  (3.000 στρεμμάτων βοσκότοπου) του συνιδιόκτητου δάσους Κουφοδένδρων που βρίσκεται στη θέση Βόρεια – Ανατολικά της Σπερχειάδας.

Η δημοπρασία θα γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ από τις 11:00 π.μ. με λήξη προσφορών 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού Β. Κωνσταντίνου & Αθ. Διάκου (Φροντιστήρια Κ. Μπελαλή) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής και έγκρισης του αποτελέσματος από το Δ.Σ του Συνεταιρισμού. Η Δημοπρασία θα γίνει με ανοικτές προσφορές

Κατώτατο όριο προσφοράς που θα αποτελέσει και τη βάση της δημοπρασίας ορίζεται ως εξής :

ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 2.000 € με διάρκεια μίσθωσης 1ος έτους, από 01/01/2021 έως 31/12/2021

Οι προσφορές παραδίνονται πριν εκπνεύσει ο χρόνος Δημοπρασίας στην αρμόδια επιτροπή (11:00 – 13:00)  Προσφορές που θα προσκομισθούν μετά την ώρα (13:00) δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επί του εντύπου της προσφοράς τα πάντα θα αναγράφονται καθαρά χωρίς διορθώσεις,αλλιώς η προσφορά θα ακυρωθεί. Εάν υποβάλλεται προσφορά από Κοινοπραξία ή Εταιρίες ή ατόμων θα πρέπει να αναφέρονται οι συμμετέχοντες και θα πρέπει να υπογράφεται από αυτούς. Ο καθένας χωριστά από αυτούς είναι υπόλογος για το σύνολο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την διακήρυξη, χωρίς να ενδιαφέρει τον Συνεταιρισμό ο συμφωνηθείς από αυτούς επιμερισμός υποχρεώσεων και απαιτήσεων.Η Δημοπρασία είναι τελική και δεν γίνονται αντιπροσφορές.

Αν μετά την ανακοίνωση των προσφορών προκύψουν περισσότεροι πλειοδότες με ισότιμες προσφορές  για την εκμίσθωση του βοσκότοπου, ο τελευταίος πλειοδότης  θα αναδειχτεί με κλήρωση εκτός αν κάποιος παραιτηθεί.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εξολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Η κατακύρωση της Δημοπρασίας  γίνεται από το Δ.Σ του Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση άκαρπης δημοπρασίας θα επαναληφθεί  την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, δηλαδή στα γραφεία του Συνεταιρισμού Β. Κωνσταντίνου &Αθ. Διάκου (φροντιστήρια Κ. Μπελαλή) από τις 11:00 π.μ. με λήξη προσφορών 13:00 μ.μ

Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ’ αυτόν, υποβάλλεται στην αρμόδια για το

διαγωνισμό Επιτροπή του Δήμου σε 48 ώρες, από την ώρα που θα τελειώσει ο διαγωνισμός. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει

αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της δημοπρασίας.

 

Μετά την κατακύρωση της Δημοπρασίας από το Δ.Σ.  του Συνεταιρισμού ο τελευταίος πλειοδότης  οφείλει σε διάστημα 10 ημερών να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με τον Συνεταιρισμό σύμφωνα με τους όρους της Δημοπρασίας.

Υποχρεούται  να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις  των  οργάνων του Συνεταιρισμού και του Δασαρχείου Σπερχειάδας.

Όλα τα έξοδα  εγκατάστασης, συντήρησης  του βοσκότοπου και πάσης φύσεως έξοδα, βαρύνουν τον πλειοδότη.

Ο πλειοδότης – μισθωτής υποχρεούται να εκμεταλλεύεται το μίσθιο επιμελώς και σύμφωνα με τον προορισμό του και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση ώστε να είναι παραγωγικό. Επίσης φέρει τις δαπάνες των επισκευών που απαιτούνται για την τακτική χρήση.

Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει  το μίσθιο στην κατάσταση που τo παρέλαβε, διαφορετικά θα ευθύνεται για αποζημίωση. Να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μίσθιου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τέσσερις (4) δόσεις α) με την υπογραφή του συμφωνητικού  β) Μ. Εβδομάδα  γ) 2ο δεκαήμερο του Αυγούστου δ) 3ο δεκαήμερο του Οκτώβρη του έτους. Σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος στην καθοριζομένη ημερομηνία θα ακολουθείται η διαδικασία που ορίζει ο Νόμος.

Το μίσθιο προορίζεται  αποκλειστικά για βοσκότοπο και όχι για οποιαδήποτε αροτριαία καλλιέργεια ή για δενδροκαλλιέργεια.

 

Η διακήρυξη  θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του συνεταιρισμού στα γραφεία του Συνεταιρισμού Β. Κωνσταντίνου & Αθ. Διάκου (φροντιστήρια Κ. Μπελαλή)

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

ΠΑΣ Λαμία: Τα εισιτήρια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ Λαμία ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *