Σάββατο , 26 Νοεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Έγκριση μελετών, όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης για έργο του open mall

Σειρά αποφάσεων που οδηγούν στην διαδικασία δημοπράτησης και ανάδειξης αναδόχου για έργο που αφορά στο open mall, έλαβε σε πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Αναλυτικότερα αρχικά η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τις μελέτες (αρχιτεκτονικής, στατικής, Η/Μ, άρδευσης και αποχέτευσης) για το έργο παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου, για την δημιουργία του ανοικτού κέντρου εμπορίου και στη συνέχεια ενέκρινε τους όρους διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης. Ο διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία και σε χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς μειοψήφησε ο κ. Κρανιάς.

Περιγραφή των παρεμβάσεων

Στη συνέχεια το KarditsaLive.Net παρουσιάζει μέρος της τεχνικής περιγραφής του έργου για να δοθεί μία εικόνα των παρεμβάσεων που προβλέπει το συγκεκριμένο έργο:

Αναλυτικότερα το έργο θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικούς οδούς της πόλης της Καρδίτσας και περιλαμβάνει την εκ νέου πεζοδρόμηση της οδού Μπλατσούκα και Στεργίου Λάππα, την πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Μ. Αλεξάνδρου από την οδό Διάκου μέχρι τη Βασιαρδάνη, την αποκατάσταση των δαπεδοστρώσεων, αστικού εξοπλισμού και περιοχών φύτευσης.

Συγκεκριμένα στην περιοχή μελέτης πραγματοποιούνται οι εξής παρεμβάσεις:

Πεζόδρομος Βάλβη

Στον πεζόδρομο, μήκους 280 μέτρων, γίνεται, όπου απαιτείται τοπική αντικατάσταση των φθορών στη δαπεδόστρωση. Στόχος είναι η ομοιογένεια των υλικών, η σωστή τοποθέτηση τους για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των καταναλωτών και η προσέλκυση νέου αγοραστικού κοινού.

Επίσης, γίνεται αποξήλωση των φωτιστικών σωμάτων, εναέριων και επιδαπέδιων τα οποία αντικαθίστανται με νέα, εξελιγμένης τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζεται ο επαρκής φωτισμός για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα νέα επιδαπέδια φωτιστικά στοιχεία, τοποθετούνται στις υπάρχουσες θέσεις, αντικαθιστώντας τα παλαιά. Τα νέα εναέρια σώματα τοποθετούνται σε νέες θέσεις, και σε τμήματα του πεζοδρόμου που δεν προϋπήρχε εναέριος φωτισμός, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής φωτισμός σε όλο το μήκος της Βάλβη.

Η προσθήκη πρασίνου γίνεται σε γλάστρες, οι οποίες τοποθετούνται κοντά στη ρυμοτομική γραμμή, και σε θέσεις όπου δεν επηρεάζει τις όψεις των καταστημάτων αλλά και την διέλευση αυτοκινήτων σε έκτακτες συνθήκες.

Πεζόδρομος Μπλατσούκα (Στεργίου Λάππα)

Στην ανάπλαση του πεζοδρόμου Μπλατσούκα και Στέργιου Λάππα, κεντρικός άξονας του ανασχεδιασμού αποτελεί η ανάδειξη του εμπορικού χαρακτήρα του πεζοδρόμου. Στόχος είναι η αισθητική αναβάθμιση του πεζοδρόμου για την ενίσχυση της κινητικότητας του αλλά και η ομαλή σύνδεση με τον κάθετο πεζόδρομο της οδού Βάλβη.

Η βασική πρόθεση του σχεδιασμού είναι να προβάλλει τις όψεις των καταστημάτων, για να ενισχύσει την ροή και την κινητικότητα με απόλυτη προτεραιότητα τον πεζό. Ο πεζόδρομος χωρίζεται νοητά και γραμμικά, μέσω τον χαράξεων των δαπεδοστρώσεων, σε τρεις διαδρομές. Οι τρεις αυτές νοητές διαδρομές, αλληλοεπιδρούν, αφήνοντας τον περιπατητή ελεύθερο να κινηθεί. Η μεσαία διαδρομή είναι διάστασης 4,15 μέτρα. Αυτό επιτρέπει τη διέλευση αυτοκινήτων σε έκτακτες ανάγκες, αλλά και τη μεταφορά εμπορευμάτων στα καταστήματα. Εκατέρωθεν της κεντρικής διαδρομής τοποθετείται αστικός εξοπλισμός, καθιστικά στοιχεία με ενσωματωμένα παρτέρια, για να ενισχυθεί το φυσικό στοιχείο στη διαδρομή αλλά και φωτιστικές κολώνες LED για την ενίσχυση του ποιοτικού φωτισμού στον πεζόδρομο.

Στη συμβολή των δύο πεζοδρόμων, συναντώνται οι επιδαπέδιοι πίδακες νερού, τοποθετημένοι σε κάναβο. Αυτή η κίνηση, αφενός σηματοδοτεί την ένωση των δύο πεζοδρόμων και αφετέρου δρα βιοκλιματικά για δροσισμό, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, χωρίς να διακόπτεται η κίνηση των πεζών και τη διέλευση των οχημάτων.

Στα παρτέρια τοποθετούνται αρωματικοί θάμνοι, για να προσδώσουν και μια οσφρητική εμπειρία στους διερχόμενους πεζούς. Κάθε παρτέρι έχει διαφορετικούς οσφρητικούς και χρωματικούς συνδυασμούς, για εναλλαγή εικόνων και μυρωδιών, από τη μία άκρη του δρόμου, στην άλλη.

Οδός Μ. Αλεξάνδρου

Το τμήμα της οδού Μ. Αλεξάνδρου από την οδό Διάκου έως την οδό Βασιαρδάνη γίνεται πεζόδρομος. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί τη βορειοδυτική είσοδο στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Στόχος είναι η αισθητική αναβάθμιση του τμήματος του δρόμου, χωρίς όμως να επηρεαστεί ή ανασταλεί κάποια υπάρχουσα λειτουργία των καταστημάτων.

Η χάραξη του νέου πεζόδρομου γίνεται με βάση τον χαρακτηριστικό κάναβο του δαπέδου της πλατείας αλλά και την σύνδεση του με την Μ. Αλεξάνδρου. Στον άξονα του δρόμου δημιουργείται μια καθαρή διαδρομή 3,5 μέτρων για τη διέλευση αυτοκινήτων όταν απαιτείται. Η κεντρική αυτή διαδρομή έχει ως υλικό τον κυβόλιθο, σηματοδοτώντας την συνέχεια της υφιστάμενης Μ. Αλεξάνδρου.

Λόγω της υφιστάμενης απουσίας φωτισμού, ο δρόμος δεν επιλέγεται από τους πολίτες. Στην πρόταση τοποθετούνται ιστοί όμοιοι με εκείνους της πλατείας, εναλλάξ με επιδαπέδιο φωτισμό, όμοιο με τον νέο επιδαπέδιο φωτισμό στον πεζόδρομο της οδού Βάλβη. Επιπλέον, τοποθετούνται καθιστικά στοιχεία, χωρίς πλάτη, έτσι ώστε κατά την ύπαρξη της λαϊκής αγοράς που πραγματοποιείται, να μπορούν να καλυφθούν από τους πάγκους των πωλητών, χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο η λειτουργία τους.

Όσον αφορά το φυσικό στοιχείο που σήμερα απουσιάζει από τον δρόμο, προτείνονται γλάστρες, όμοιες με τις προσθήκες στον πεζόδρομο της οδού Βάλβη, έτσι ώστε να μην επηρεάσουν κάποια λειτουργία.

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Για να δημιουργηθεί μια ελκυστική περιοχή που θα προσκαλεί τους πολίτες, απαιτείται άμεση αντικατάσταση όλων των φθορών, όσον αφορά τις εξωτερικές δαπεδοστρώσεις της περιοχής, την συντήρηση και προμήθεια νέου όμοιου αστικού εξοπλισμού, καθώς και την διατήρηση και ενίσχυση πρασίνου περιμετρικά του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς. Έτσι, θα τονιστεί ο χαρακτηριστικός κάναβος της πλατείας (στο επίπεδο των δαπεδοστρώσεων), χωρίς να αλλοιωθεί η λειτουργία και ο χαρακτήρας της.

Παράλληλα, αφαιρούνται τα δέντρα, τα οποία έχουν υποστεί φθορές, και αντικαθίστανται με νέα ίδιας κατηγορίας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί πιο υγιής, ολοκληρωμένη εικόνα της δενδροφύτευσης περιμετρικά της πλατείας. Επιπλέον, στις κενές υπάρχουσες δενδροδόχους, προστίθενται νέα δέντρα συμπληρώνοντας έτσι τις δεντροστοιχίες από όμοια δέντρα.

Για την διαμόρφωση μιας ελκυστικής περιοχής, απαιτείται επιπλέον η σωστή διαχείριση των μεγάλων κάδων απορριμμάτων. Για τον λόγο αυτό και με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας & Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, προτείνεται να τοποθετηθεί σύστημα υπόγειων κάδων. Το πρώτο σύστημα με τέσσερις υπόγειους πράσινους κάδους (σύμμεικτοι κάδοι), θα τοποθετηθεί στην συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Αθ. Διάκου, ενώ το δεύτερο σύστημα τεσσάρων υπόγειων πράσινων κάδων, τοποθετείται όμορα του πεζοδρόμου Γ. Αβέρωφ, μεταξύ του κτηριακού συγκροτήματος, της Παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας Καρδίτσας και του σουπερμάρκετ. Η επιλογή γίνεται έτσι ώστε να απελευθερωθεί υπαίθριος χώρος, αλλά και για αισθητικούς και οσφρητικούς λόγους.

Επιπλέον, προστίθενται 4 νέα ποδηλατοστάσια, περιμετρικά του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς, τα οποία θα παρέχουν 24 θέσεις περιμετρικά του κτιρίου, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ποδηλατιστών. Τα ποδηλατοστάσια είναι όμοια με εκείνα που τοποθετούνται στον πεζόδρομο της Μπλατσούκα και Στ. Λάππα, με στόχο την ομοιομορφία στην περιοχή μελέτης.

Π.Κ.

www.karditsalive.net

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ο Χρήστος Θηβαίος ζωντανά στον Βόλο απόψε Σάββατο 26 Νοεμβρίου

Ο Χρήστος Θηβαίος συγκεντρώνει και παρουσιάζει τις καλύτερες στιγμές του και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *