Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Επιστολή Μεσοχωριτών στον Πρωθυπουργό

ΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ «Η ΒΥΤΣΙΣΤΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ:

Παρά τις σοβαρές εξελίξεις, που λαμβάνουν χώρα αναφορικά με το φράγμα, στην τοπική μας κοινότητα υπάρχει ελλιπής ενημέρωση και έλλειψη σχετικών πρωτοβουλιών.

Μετά την υπογραφή της «ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ» (ΑΕΠΟ) για το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας από τον πρώην Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Σκρέκα, και μετά τη νέα απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας με αριθμό 144/31.1.2024, με την οποία η αίτηση του Συλλόγου Κατακλυζομένων Οικισμού Μεσοχώρας ακύρωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ, δρομολογείται η ολοκλήρωση και λειτουργία του πολύπαθου και ολοκληρωμένου σχεδόν από το έτος 2001 έργου του ΥΗ Μεσοχώρας (φράγμα, αγωγός προσαγωγής, εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας κλπ) αξίας 600 εκατ. Ευρώ.

Με βάση τον παρακάτω πίνακα της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υδροηλεκτρικού έργου Μεσοχώρας της εταιρίας ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ .ΑΕ καταγράφεται και προκύπτει η τεράστια ζημιά που θα συμβεί στο χωριό μας.

ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΝΤΑΙ ή ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

332 Οικίες
350 Βοηθητικά κτίσματα
1 Εκκλησία
1 Μύλος
Υπό τις νέες αυτές συνθήκες και παρακολουθώντας τις εξελίξεις, ο Σύλλογος μας αποφάσισε, εφεξής, να αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών με σκοπό αφενός την ενημέρωση των πολιτών και ιδίως των συγχωριανών μας και των αρμοδίων φορέων και αφετέρου τη διεκδίκηση και την υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Στο πλαίσιο αυτό :

Α) Διεκδικούμε δίκαιες τιμές για τα υπό απαλλοτρίωση ακίνητα, με άμεση νομοθετική ρύθμιση, όπως συνέβη στο παρελθόν (βλ. Ψήφιση ν. 3734/2009), δεδομένου ότι η χρονοβόρα διαδικασία της δικαστικής οδού που ακολουθεί η ΔΕΗ με τον Ν.2882/2001, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην παράταση της αβεβαιότητας και της ταλαιπωρίας των Μεσοχωριτών

Β) Να κινηθούν άμεσα από τους αρμόδιους φορείς, οι διαδικασίες διαβούλευσης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.

Γ) Να προβλεφθούν στο νέο νόμο τα παρακάτω:

1.Δημιουργία ανεξάρτητου φορέα υλοποίησης του έργου. Πιστεύουμε ότι ο Δήμος Πύλης με την υπάρχουσα διοικητική και τεχνική δομή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ολοκλήρωσης όλων των απαιτουμένων προκαταρκτικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα στην εκπόνηση και εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών για την ανέγερση νέου οικισμού, κατασκευή υποδομών και συναφή έργα. Η πρότασή μας έχει ως σκοπό να επιταχυνθούν με ευέλικτο τρόπο οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του συνόλου των έργων στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

2.Να δοθεί επίδομα κοινωνικής αποκατάστασης στις οικογένειες που κατακλύζονται ή θίγονται από τη λειτουργία της λίμνης και να είναι ανάλογο του επιδόματος των 2 εκατ. δραχμών που δόθηκε στο πρόφραγμα το έτος 1988. Με τον ανατοκισμό των 2 εκατ. δραχμών και της συναλλαγματικής ισοτιμίας δραχμής με ευρώ και για χρονικό διάστημα 36 ετών προκύπτει επίδομα 35.000 ευρώ (2024 -1988 =36 χρόνια ) .

3.Να θεσπισθεί ανταποδοτικό τέλος μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών της τάξεως του 3% όπως εφαρμόζεται σε μικρά υδροηλεκτρικά. Η θέσπιση του σχετικού ανταποδοτικού τέλους αποτελεί πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών, του Τ.Ε.Ε της ΚΕΔΕ της Περιφέρειας των τοπικών φορέων και Συλλόγων.

4.Να παραχωρηθούν οικόπεδα σε όλους τους δικαιούχους που έχουν κατοικία με συμβολικό τίμημα. Σε περίπτωση που δεν προβούν σε οικοδόμηση εντός πενταετίας να έχει τη δυνατότητα ο Δήμος Πύλης να τα παραχωρήσει σε άλλους ενδιαφερόμενους

5.Τα προσύμφωνα που υπογράφτηκαν από τους κατακλυζόμενους κατοίκους να είναι σε ισχύ, όπως επιβάλλει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

6.Πριν από την έμφραξη της λίμνης να γίνει όχι μόνο αποκατάσταση κατακλυζομένων οδικών επικοινωνιών αλλά και πλήρης αποκατάσταση των κατακλυζομένων κατοίκων, με τη δημιουργία του νέου οικισμού.

7.Να υπάρξει μέριμνα έτσι ώστε να δοθεί δωρεάν ρεύμα στις νέες κατοικίες, αλλά και στις κατοικίες που δεν κατακλύζονται, καθώς και στα ακίνητα της τοπικής Κοινότητας, με την εφαρμογή του επιδοτούμενου προγράμματος netmetering η με πάρκο φωτοβολταϊκών που θα επιλεγεί σε κοινοτική έκταση.

8.Οι προσλήψεις που θα γίνουν στο Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο να καλυφθούν με προσωπικό από την Μεσοχώρα και το Αρματωλικό .

9.Η δημιουργία της λίμνης Μεσοχώρας που θα προκύψει από την κατασκευή του φράγματος και θα είναι ιδιοκτησία της Δ.Ε.Η να παραχωρηθεί στον τοπικό πληθυσμό για αλιευτική και οικοτουριστική εκμετάλλευση.

10.Επιθυμούμε την πολύ καλή κατασκευή κατοικιών σε εμβαδό και ποιότητα στο χώρο του οικισμού που προβλέπεται από την πολεοδομική μελέτη. Στα ρυμοτομικά σχέδια του νέου οικισμού να ορισθεί ελάχιστη αρτιότητα οικοπέδου 500 τ. μ και ύψος οικοδομών7,5 μ. με υποχρεωτική κατασκευή στέγης. Έτσι πιστεύουμε θα δοθεί ένα επί πλέον κίνητρο στους θιγόμενους να παραμείνουν στον τόπο τους και να διατηρηθεί το χωριό μας.

Ο καθένας έχει την άποψή του και ουδείς είναι αλάθητος, οφείλουμε όμως να συνθέσουμε, μέσα από διάλογο, τις διιστάμενες απόψεις, να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις, παραμερίζοντας τα όποια ατομικά συμφέροντα.

Επιτακτική είναι η ανάγκη συμμετοχής όλων στις διεργασίες και της δομημένης εκπροσώπησης μας από μια εξειδικευμένη ομάδα-συντονιστικό όργανο, αποτελούμενο κατ’ ελάχιστο από πολιτικό μηχανικό, πολεοδόμο-χωροτάκτη, γεωλόγο και νομικό σύμβουλο, που θα μας συνδράμουν στη σύνθετη αυτή διαδικασία και θα συμμετέχουν στις επίσημες συναντήσεις μας και διαπραγματεύσεις με την Δ.Ε.Η, τον Δήμο Πύλης, την περιφέρεια, τα αρμόδια Υπουργεία και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.

Προτείνουμε να συσπειρωθούμε όλοι ανεξαιρέτως χωρίς αντιπαραθέσεις και να ανταλλάξουμε απόψεις για το καλύτερο που μπορεί να γίνει για το χωριό μας, προκειμένου να πετύχουμε την οριστική επίλυση του θέματος που επί δεκαετίες ταλαιπωρεί τον τόπο μας.

Ο κίνδυνος για την περιοχή μας είναι πραγματικός και η ανησυχία όλων μας δικαιολογημένη. Προ του επικείμενου αφανισμού του χωριού μας ,επαναλαμβάνουμε πως πρώτη προτεραιότητα και στόχος η δημιουργία νέου οικισμού διότι πιστεύουμε ότι έτσι μόνο θα διατηρηθεί το χωριό μας, η ιστορία του και το μέλλον του. Στο πλαίσιο αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να είμαστε ενημερωμένοι, ενεργοί και αποφασισμένοι. Πρωτίστως όμως, ως ισχυρή πλειοψηφία, οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι, και να εξετάσουμε με σύνεση και σοβαρότητα τις προοπτικές για την αξιοποίηση και την ανάπτυξη του τόπου μας, συνδράμοντας όλοι τον κοινό αγώνα, ο καθένας από την δική του θέση ευθύνης.

Στην προσπάθεια μας αυτή, κανείς δεν περισσεύει.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΚΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΟΠΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

 

Προς τον

Πρωθυπουργό της χώρας

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη Τρίκαλα 15.06.2024

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ

Ο«ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ «Η ΒΥΤΣΙΣΤΑ», εκφράζει και εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Μεσοχώρας και των εξ αυτής καταγόμενων εν γένει, τους οποίους ενώνει η αγάπη και η έγνοια για τον τόπο τους και η διάθεσή τους να συνδράμουν στην επίλυση των προβλημάτων του, ένα από τα σημαντικότερα των οποίων είναι το Υδροηλεκτρικό Έργο.

Κοινό τόπο αποτελεί ότι πρόκειται για έργο υψίστου δημοσίου συμφέροντος και ενδιαφέροντος, στη λειτουργία του οποίου είμαστε πρόθυμοι να συνδράμουμε και συμπράξουμε.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2023 στην περιοδεία σας στη Θεσσαλία συνοδευόμενος από τον πρώην Υπουργό Ενέργειας κ. Σκρέκα, δηλώσατε ότι το Υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας πρέπει να τεθεί σε λειτουργία Ιδιαίτερα ο κ. Σκρέκας δήλωσε ότι «προσδοκούμε τον Ιούνιο 2024 να έχει ξεκινήσει η έμφραξη του φράγματος. Εάν ήδη το έργο βρισκόταν σε λειτουργία θα είχαμε γλιτώσει 140-150 εκατ.ευρώ από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών ολοκλήρωσης και λειτουργίας του, δεδομένων των διεθνών εξελίξεων και της ενεργειακής κρίσης».

Ήδη έχει περάσει ένα έτος από την υπογραφή της απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για το Υδροηλεκτρικό έργο. Επίσης, παρήλθε ήδη αρκετό διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης 144/2024 του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ η αίτηση ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων του έργου που είχε υποβληθεί από τον Σύλλογο κατακλυζομένων Οικισμού Μεσοχώρας, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια ή ενημέρωση από τους αρμοδίους.

Οι εξαγγελίες του πρώην Υπουργού Ενέργειας κ. Σκρέκα ότι η ΔΕΗ θα προχωρήσει στην απαλλοτρίωση σύμφωνα με το Ν. 2882/2001, καταβάλλοντας αποζημίωση το διπλάσιο της αντικειμενικής αξίας, άλλως το 30% της εμπορικής αξίας των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων, θορύβησαν και δυσαρέστησαν τους κατακλυζομένους, στους οποίους διαχρονικά είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι οι αποζημιώσεις δεν θα υπολείπονται αυτών του νόμου 3734/2009, που καθορίσθηκαν από τον νομοθέτη με συνεκτίμηση των ειδικών συνθηκών που επιδρούν στην αξία των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων.

Δεκατέσσερα χρόνια μετά τις συνεχείς ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, φτάνει η ώρα της λειτουργίας του έργου και ξαφνικά οι κάτοικοι ενημερώνονται ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους περιουσίες έναντι αποζημιώσεων υποπολλαπλάσιων του ν.3734/2009 και μάλιστα χωρίς να παρέχονται εξηγήσεις για την αδικαιολόγητη αυτή απόκλιση.

Όπως καταλαβαίνετε κ. Πρωθυπουργέ, το κλίμα ανησυχίας και δυσαρέσκειας, αντί να εκτονωθεί, εντάθηκε και δυνάμωσαν ιδιαίτερα οι φωνές των αντίθετα με το έργο διακειμένων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις εξαγγελίες σας ως ένα επιπλέον επιχείρημα στη ρητορική τους περί επιζήμιου για τον τόπο μας έργου, δημιουργώντας επιπλέον σύγχυση και ανασφάλεια, η οποία βλάπτει την εικόνα της κυβέρνησης.

Κατόπιν τούτων, προτείνουμε και ζητούμε να εφαρμοστεί και στην προκειμένη περίπτωση ο νόμος 3734/2009 αναφορικά με τον καθορισμό της αποζημίωσης για τα υπό απαλλοτρίωση ακίνητα και μάλιστα προσαυξημένη κατά 30% αφενός λόγω του πληθωρισμού, αφετέρου λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών των ακινήτων, λαμβανομένου υπόψη ότι από τις αρχές του 2018 και μέχρι το τέλος του 2023 οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν αυξηθεί κατά 60%,όπως προκύπτει από τους επίσημους δείκτες τιμών της ΤτΕ.

Οι κάτοικοι είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με όλους τους φορείς και την Πολιτεία, ωστόσο πρέπει το ίδιο το Κράτος και η Κεντρική Διοίκηση, να φροντίσει με ενέργειές της να αρθούν οι εύλογες και δικαιολογημένες ανησυχίες τους, διότι καλούνται να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες, δίχως διασφαλίσεις και δίχως να γνωρίζουν επακριβώς την τύχη της κοινότητάς τους.

Παράλληλα, όλοι οι Πρωθυπουργοί που έχουν επισκεφθεί διαχρονικά το φράγμα Μεσοχώρας, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2001 χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει τεθεί σε λειτουργία ο σταθμός παραγωγής ενέργειας, έχουν διαβεβαιώσει την πρόθεση της πολιτείας να λειτουργήσει, χωρίς ωστόσο οι διαβεβαιώσεις να υλοποιούνται τα τελευταία σαράντα χρόνια, αφήνοντας στον Ελληνικό λαό την εντύπωση ότι οι εξαγγελίες θα μείνουν στα λόγια.

Επίσης, η επί μακρόν αναβλητικότητα, επιτείνει το κλίμα ανασφάλειας των Μεσοχωριτών, οι οποίοι βρίσκονται σε ομηρία επί πολλές δεκαετίες και έχουν κατ’ επανάληψη εμπλακεί σε χρονοβόρες και κοστοβόρες δικαστικές διαδικασίες, που όχι μόνο δεν έδωσαν λύση, αλλά και παρέτειναν την ομηρία τους. Παράλληλα δίνει φωνή και επιχειρήματα σε όσους, κινούμενοι ιδεοληπτικά προς εξυπηρέτηση ίδιων συμφερόντων, δημιουργούν εντυπώσεις εμποδίζοντας σε μεγάλο βαθμό τη συσπείρωση και την ενότητα των κατοίκων του οικισμού, γεγονός που λειτουργεί ως τροχοπέδη και στην ολοκλήρωση του έργου (βλ. συνεχείς αιτήσεις ακυρώσεως στο ΣτΕ).

Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαίο να δοθεί η εντολή άμεσης ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, ιδίως της μετεγκατάστασης των κατοίκων (λ.χ εκπόνηση και εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών για την ανέγερση νέου οικισμού, κατασκευή των υποδομών και συναφή), αλλά και του καθορισμού του ύψους και του χρόνου καταβολής των αποζημιώσεων κ,λ,π. Αντίστοιχες ρυθμίσεις που υπήρξαν και στο παρελθόν (λ.χ. Ν.30662002 ,Ν3734/2009 κ.λ.π.) έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη συσπείρωση της σιωπηλής πλειοψηφίας των κατοίκων που προσήλθαν για την υπογραφή των προσυμφώνων στη Δ.Ε.Η .και απέδειξαν ότι οι αντιδρώντες στο έργο μικρή μερίδα κατοίκων εκπροσωπούν.

Στη σημαντική αυτή προσπάθεια επιθυμούμε να συμμετέχουμε αναλαμβάνοντας θετικές πρωτοβουλίες και αποτελώντας αξιόπιστους συνομιλητές και συμμάχους σας, έχοντας την στήριξη των μελών και των συγχωριανών μας, πλέον των 200 που έχουν μέχρι σήμερα υπογράψει το συνημμένο στην παρούσα υπόμνημα των θέσεων του Συλλόγου μας, αλλά και πολλών άλλων που έχουν εκδηλώσει την στήριξή τους προφορικά ή ηλεκτρονικά. Συμμετοχή που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά όταν ο κάθε δικαιούχος θα γνωρίζει τους όρους που θα ισχύσουν και τη διαδικασία που θα εφαρμοσθεί.

Εκτιμώντας την συμβολή σας και αναγνωρίζοντας την επιμονή σας και την αποφασιστικότητα σας, απευθυνόμαστε σε εσάς για να δώσετε οριστική λύση στο ζήτημα και να διαψεύσετε όλους όσοι αμφισβητούν τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης σας. Αναμένουμε ενημέρωση και ενέργειές σας.

Με σεβασμό και εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Κων/νος Κοτρώνης Χρήστος Σακκάς Κων/νος Γκρόπας

 

Δημήτριος Ι. Σακελλάριος Παναγιώτης Τζαφόλιας

 

 

Κοινοποποίηση

-Αξιότιμο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Θεόδωρο Σκυλακάκη

-Αξιότιμο Υπουργό Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

-Αξιότιμο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριο Παπαστεργίου

-Αξιότιμο Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαο Ταγαρά

Αξιότιμο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. κων/νο Τσιάρα

Αξιότιμο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων κ. Χρήστο Κέλλα

Αξιότιμη Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ Κατερίνα Παπακώστα

Αξιότιμο βουλευτή Ν Τρικάλων κ. Κων/νο Σκρέκα

Αξιότιμο βουλευτή Ν Τρικάλων κ. Αθανάσιο Λιούτα

Αξιότιμη Βουλευτή Ν Τρικάλων κ.Μαρίνα κοντοτόλη

Αξιότιμο Βουλευτή Επικρατείας κ.Γεώργιο Αποστολάκη

Αξιότιμο Βουλευτή Ν Καρδίτσας κ.Γεώργιο Κουτσό

Αξιότιμο Βουλευτή Ν Λάρισας κ.Βασίλη Κόκκαλη

Αξιότιμη Βουλευτή Ν Λάρισας κ. Ευαγγελία Λιακούλη

-Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτριο Κουρέτα

-Αντιπεριφερειάρχη Ν. Τρκάλων κ. Χρύσα Ντιντή

-Διοικητή Δ.Ε.Η κ. Γεώργιο Στάσση

-Δήμαρχο Πύλης κ. Κων/νο Μαράβα

-Π.Ε.Δ Θεσσαλίας κ.Νικόλαο Σακκά

-Επικεφαλής όλων των Κομμάτων

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Φοιτητικό τριήμερο για αγόρια και κορίτσια στις Κατασκηνώσεις στη Ρίζα Ναυπακτίας

Το τριήμερο 20 – 23 Αυγούστου 2024 θα πραγματοποιηθεί στις Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *