Σάββατο , 24 Φεβρουαρίου 2024
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

‘Ερανος Αγάπης από την Μητρόπολη Φθιώτιδας

«Αυτή η αγάπη πιάνει τόπο» αναφέρει η Μητρόπολη Φθιώτιδας για τον Έρανο Αγάπης

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΑΓΑΠΗΣ 2022 Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί

Πορευόμενοι πρός τά Ἅγια Χριστούγεννα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ καί πάλι νά ἀκολουθήσουμε τόν δρόμο τῆς παράδοσής Της, τήν ὁδό τῆς πνευματικῆς Της ἐμπειρίας.

Ἡ νηστεία, ἡ ἄσκηση, ἡ πνευματική προετοιμασία, ἡ μελέτη τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωντανή μετοχή μας στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἐλεημοσύνη καί ἡ φιλανθρωπία, ἀποτελοῦν τό ὀξυγόνο μιᾶς ὑγιοῦς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Ἡ φιλανθρωπία στήν Ἐκκλησία μας δέν εἶναι πολυτέλεια, οὔτε ἐναλλακτικός τρόπος κοινωνικῆς ζωῆς.

Ἡ φιλανθρωπία στήν Ἐκκλησία μας δέν εἶναι μία αὐτόνομη δράση, ἔκφραση τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας ἤ ἕνα ἀναγκαῖο παρακολούθημα τῆς λειτουργίας τῆς σύγχρονης ἀγορᾶς.

Ἡ φιλανθρωπία στήν Ἐκκλησία μας εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μέ τήν εὐχαριστιακή κοινότητα, μέ τήν ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἐνορίας, τῆς πνευματικῆς οἰκογένειας μέ τόν Ἐπίσκοπο, τούς Ἱερεῖς καί Διακόνους, τά λαϊκά στελέχη τοῦ ἔργου τῆς ἀγάπης καί ὅλο τόν λαό, πού στηρίζει καί ζωογονεῖ αὐτό τό ἔργο.

Στήν Ἐκκλησία μας κανείς δέν ἀσκεῖ τήν φιλανθρωπία μόνος του, ἀλλά ὅλοι μαζί. Ὅποιο ἔργο ἔχει μέσα του τή σφραγίδα τοῦ ἑνός, ὅποιο ἔργο παρουσιάζεται ὡς ἀτομικό δημιούργημα, ἐμπεριέχει μέσα του νοσηρότητα καί ἀργά ἤ γρήγορα καταλήγει ἀπό κιβωτό σωτηρίας σέ ἑστία σκανδάλου.

Μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν τοπική μας Ἐκκλησία, κινούμαστε διαχρονικά πάνω στίς ράγες τῆς Παράδοσης, ἀκολουθώντας τήν παραδεδομένη ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μέ σεμνότητα, μέ ταπεινότητα, ἀλλά καί μέ τεράστιο κόπο, μέ ἀπόλυτη ἱερότητα, ἀκόμη καί στό τελευταῖο “δίλεπτο” τῆς προσφορᾶς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἡ Μητρόπολή μας λειτουργεῖ τίς τρεῖς μονάδες Φροντίδας Ἡλικιωμένων, τόν Ξενῶνα Φιλοξενίας τῶν μαθητῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας, τά 42 Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα καί τά 7 Κέντρα Ἐνοριακῆς Ἀγάπης, τά ὁποῖα λειτουργοῦν 365 ἡμέρες τό χρόνο, προσφέροντας ὅλο τό χρόνο ἑκατοντάδες χιλιάδες μερίδες φαγητοῦ, τά προγράμματα στήριξης εὐάλωτων ὁμάδων πληθυσμοῦ, τήν δωρεάν παραχώρηση στέγης καί τίς ὑποτροφίες σέ φοιτητές καί φοιτήτριες, τήν βοήθεια καί συνδρομή σέ τακτικές καί ἔκτακτες ἀνάγκες.

Ὅλα αὐτά, καί πολλά ἄλλα, ὑλοποιοῦνται χάρη στή στήριξη καί τήν ἀγάπη, ὄχι ἁπλῶς τῶν πολλῶν, ἀλλά ὅλων.

Βασική πηγή στήριξης καί ἀγάπης σέ αὐτό τό τιτάνιο ἔργο εἶναι καί ὁ καθιερωμένος Ἔρανος τῆς Ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἀπό σήμερα θά διενεργηθεῖ σέ ὅλο τό εὖρος τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας.

Μέ ἐπικεφαλῆς τούς ταπεινούς μας Ἱερεῖς, τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων καί μέ συμμετοχή ἐθελοντῶν καί ἐθελοντριῶν τῆς Ἀγάπης, θά γίνει καί αὐτές τίς ἡμέρες μία ταπεινή προσπάθεια, ὥστε νά μείνει ζωντανό αὐτό τό ἔργο, τό ὁποῖο κρατᾶ ὄρθια τήν κοινωνία μας σέ τόσο δύσκολες καί τοξικές ἐποχές.

Τό ἔργο τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης εἶναι ἔργο ἁγνό, ἔργο ἱεραποστο­λικό, ἔργο θεϊκό. Μέ πολλή ἀγάπη, μέ σεβασμό σέ κάθε ἄνθρωπο καί μέ τεράστια ὑπευθυνότητα θά ἐπιτελέσουμε καί αὐτό τό καθῆκον μας.

Στόν φετινό μας Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, ἔχουμε σύμμαχο, προστάτη καί συνοδοιπόρο, τόν ἅγιο τῶν πτωχῶν, τόν Ὅσιο Πατέρα μας Βησσαρίωνα τόν Ἀγαθωνίτη, ὁ ὁποῖος ἀφιέρωσε ὅλη του τήν ζωή πραγματοποιώντας Ἔρανο Ἀγάπης σέ ὅλη τήν φθιωτική γῆ.

Ὁ Ὅσιος Βησσαρίων περιόδευε “εὐεργετῶν καί ἰώμενος” ὅλη τήν Φθιώτιδα, ἀπό ἄκρου σέ ἄκρο, συλλέγοντας χρήματα, καρπούς καί προϊόντα, ἀπό σπίτι σέ σπίτι, ἀπό γειτονιά σέ γειτονιά, πραγματο­ποιώντας ἕναν ἀτελείωτο Ἔρανο Ἀγάπης, προκειμένου νά στηρίζει καί νά ἀνακουφίζει τούς πτωχούς καί ἀδύναμους, τούς πονεμένους καί ἀναγκεμένους.

Ὁ Ὅσιος Βησσαρίων, μέ τήν ἰσχνή καί βραχνή φωνή του, μᾶς καλεῖ καί σήμερα, ἀδελφοί μου, νά συνδράμουμε στό ἔργο τῆς ἀγάπης.

Σᾶς θυμίζω τά δικά του λόγια: “Ὑπάρχει μεγάλη φτώχεια ἔξω. Πολλοί ἄνθρωποι κυριολεκτικά πεινοῦν, πρέπει νά τούς βοηθήσουμε. Κάποιοι ἀπό ντροπή κρύβουν τό πρόβλημά τους καί δέν τό δείχνουν. Πρέπει κι αὐτούς νά τούς πλησιάσουμε καί νά τούς βοηθήσουμε καί τό ἔργο μας αὐτό νά τό κρατᾶμε μυστικό καί ἀπόρρητο”.

Λόγοι ἐπίκαιροι τοῦ Ὁσίου Βησσαρίωνος, λόγοι πού μᾶς ἐμπνέουν καί μᾶς παρηγοροῦν, λόγοι πού μᾶς δείχνουν ποιό δρόμο θά ἀκολουθήσουμε.

Ὁ Ὅσιος Βησσαρίων ἡγεῖται φέτος στόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης.

Ὁ Ὅσιος Βησσσαρίων εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος μᾶς βεβαιώνει, ὅτι ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας μας “πιάνει τόπο”, διότι “ἡ ἀγάπη πιάνει τόπο”!

Σᾶς καλῶ καί σᾶς προσκαλῶ μέ πολλή ἀγάπη νά δώσετε ὅλο σας τό εἶναι, ὥστε “ἡ ἀγάπη ὅλων μας νά πιάσει τόπο”.

Στηρίξτε τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης καί χαρεῖτε τήν προσφορά τῆς Ἀγάπης.

Ἡ ἀγάπη σας θά πιάσει τόπο!

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Από τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, στην Πορτογαλία, την Αγγλία και την Ιρλανδία, πέντε ιστορικά κάστρα που μετατράπηκαν σε ξενοδοχεία, υπόσχονται μια εμπειρία διαμονής, που ισοδυναμεί με ταξίδι στον χρόνο

Στο δρόμο που χάραξαν επιτυχημένες σειρές όπως οι Bridgerton, The Crown, Downton Abbey, και Outlander, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *