Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Έρχονται πρόστιμα για 2,8 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων στην Ελλάδα -Ποιοι κινδυνεύουν

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε στη Βουλή σχετική τροπολογία που προβλέπει τη διαδικασία ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Διορθώθηκε το λάθος που είχε γίνει στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το οποίο αφορούσε στην ηλεκτρονική διασταύρωση για την ανεύρεση και επιβολή προστίμων στους ιδιοκτήτες οχημάτων που τα κινούν παράνομα χωρίς να έχουν πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας και τις ασφάλειές του αλλά χωρίς να υπάρχει σχετική πρόβλεψη για το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Όπως είχε αποκαλύψει το Carandmotor.gr από την ηλεκτρονική διασταύρωση έλειπαν οι έλεγχοι για ΚΤΕΟ και μετά το δημοσίευμά μας το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κινητοποιήθηκε άμεσα και χθες κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία η οποία αποδέχθηκε παμψηφεί από όλα τα πολιτικά κόμματα με αποτέλεσμα μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου η ηλεκτρονική διασταύρωση να περιλαμβάνει ανεξόφλητα Τέλη Κυκλοφορίας, ασφάλειες και ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με στελέχη από την αγορά των ΚΤΕΟ περίπου 2,8 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων δεν περνούν από τεχνικό έλεγχο με αποτέλεσμα να μην βελτιώνεται η οδική ασφάλεια στη χώρα μας και βέβαια το κράτος να χάνει πολλά εκατομμύρια ευρώ!

Το Carandmotor.gr δημοσιεύει αποκλειστικά την τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή η οποία αναγράφει μεταξύ άλλων ότι: «Διασταυρωτικοί έλεγχοι και επιβολή προστίμου για περιοδικό τεχνικό έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. – Τροποποίηση άρθρων 21, 23 και 28 σχεδίου νόμου Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.»

1) Στο άρθρο 21 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προστίθεται περ. γ’ ως εξής:

Για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.), για οχήματα που υποχρεούνται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 49372/3352/07.07.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2726), όπως εκάστοτε ισχύει.»

2) Στο άρθρο 23 του σχεδίου νόμου:

α) Στην παρ. 1 προστίθεται περ. γ’ ως εξής:

-Αν διαπιστώνεται ότι το όχημα δεν έχει υποβληθεί εμπροθέσμως σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο., επιβάλλεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57).»

β) Προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

-Για την κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην περ. γ’ της παρ. 1 και στην παρ. 3 του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών και σχετικών ηλεκτρονικών μητρώων καθώς και για την εφαρμογή του άρθρου 25, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δύναται να ενισχύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό (Γενικές Κρατικές Δαπάνες).»

3) Στο άρθρο 28 του σχεδίου νόμου:

α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5, μετά τη φράση «Προστασίας του Πολίτη,», προστίθεται η φράση «Υποδομών και Μεταφορών» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

-Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Yποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες διασταύρωσης δεδομένων των μητρώων και οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες για τον εντοπισμό των οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 23. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι 32 όροι και η διαδικασία διαβίβασης των παραλείψεων συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν στην αρμόδια αρχή, η διαδικασία επιβολής των προστίμων, ο τύπος και ο τρόπος κοινοποίησης της πράξης επιβολής προστίμων και των διοικητικών κυρώσεων των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 23 στους ιδιοκτήτες ή κατόχους, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση ορίζονται ο χρόνος έναρξης και η περιοδικότητα διενέργειας του ηλεκτρονικού διασταυρωτικού ελέγχου.»

 

Προστίθενται παρ. 6 και 7 ως εξής:

-Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος κάλυψης των δαπανών του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το είδος και το ποσοστό αυτών καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 23.

-Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται οι υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 23 και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την άσκηση αυτών.»

 

Τα πρόστιμα για ΚΤΕΟ

Σύμφωνα με το νόμο, αν το όχημά σου είναι καινούργιο, θα πρέπει να το περάσεις ΚΤΕΟ στα 4 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία και κατόπιν θα ελέγχεται κάθε 2 χρόνια. Αν αργήσεις και χάσεις την προθεσμία σου, πληρώνεις πρόστιμο στο ταμείο του ΚΤΕΟ, ώστε να γίνει τελικά ο έλεγχος. Το ποσό που θα πληρώσεις εξαρτάται από την καθυστέρηση και υπολογίζεται σε 16 ευρώ έως 30 ημέρες, σε 33 ευρώ από 30 ημέρες-65 ευρώ για καθυστέρηση πάνω από 6 μήνες. Σε περίπτωση ηλεκτρονικού ελέγχου το πρόστιμο ανέρχεται σε 150 ευρώ ενώ αν διαπιστωθεί η παράβαση σε έλεγχο της Τροχαίας τότε το πρόστιμο ανέρχεται σε 400 ευρώ το οποίο μπορεί να περιοριστεί στο 1/8 (50 ευρώ) στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος προσκομίσει δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ εντός 10 ημερών. Το πρόστιμο της Τροχαίας σε περίπτωση ανέλεγκτων Φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, Ταξί, Ασθενοφόρων, Λεωφορείων από ΚΤΕΟ έχει οριστεί στα 400 ευρώ, το οποίο μπορεί να περιοριστεί στο 1/2 (200 ευρώ) στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος προσκομίσει δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ εντός 10 ημερών.

 

Τι αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την προσθήκη των ΚΤΕΟ στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ο οποίος σε σχετική ανακοίνωση επισήμανε μεταξύ άλλων ότι: «Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση παρακολουθήσαμε δια ζώσης στη Βουλή την υλοποίηση της υπόσχεσης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα για την επαναφορά στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, των διατάξεων για τους διασταυρωτικούς ελέγχους ΚΤΕΟ. Χαιρετίζουμε τόσο την απόφαση αυτή όσο και συνολικά την προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης καθώς αποτελεί ιστορική στιγμή για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας της χώρας.

Η αντιμετώπιση του ζητήματος της αποχής από τους ελέγχους ΚΤΕΟ, θέμα μείζονος σημασίας για την οδική ασφάλεια στη χώρα, αποτέλεσε και αποτελεί ένα πάγιο αίτημα του Π.Σ. ΙΚΤΕΟ τα τελευταία 15 χρόνια το οποίο όχι μόνο αναδείξαμε προς κάθε κατεύθυνση αλλά και συστηματικά προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε όχι μόνον τους αρμοδίους φορείς αλλά και την ίδια την κοινωνία για την αντιμετώπισή του, δεδομένου του τεράστιου κινδύνου που η αποχή αυτή συνιστά για όσους κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.

Σήμερα, με χαρά και ικανοποίηση παρακολουθήσαμε τη νομοθέτηση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής του, την οποία και χαιρετίζουμε ολόθερμα. Από αύριο θα αναμένουμε την αναγκαία συνέχεια για την εφαρμογή του.»

www.carandmotor.gr

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ο «Δον Κιχώτης» μεταφέρεται στο θέατρο και παρουσιάζεται το φετινό καλοκαίρι σε μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα

Το κλασικό αριστούργημα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, η ιστορία του ονειροπόλου Ιππότη Δον Κιχώτη από …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *