Τρίτη , 30 Μαΐου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Ερώτηση στη Βουλή για τα «Αξεπέραστα τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο του Μεσολογγίου»

Ερώτηση κατατέθηκε στη Βουλή από την Ελληνική Λύση σχετικά με το θέμα «Αξεπέραστα τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο του Μεσολογγίου». Πιο συγκεκριμένα ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας, ρωτά τα εξής:

Θέμα: «Αξεπέραστα τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο του Μεσολογγίου»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από πολίτες και υγειονομικούς του Μεσολογγίου, έντονο προβληματισμό και αλγεινή εντύπωση τους έχει επιφέρει η μεγάλη απαξίωση και εγκατάλειψη που έχει υποστεί το Νοσοκομείο της πόλης τους. Το Νοσοκομείο του Μεσολογγίου, ακολουθώντας τη μοίρα των περισσοτέρων ελληνικών Νοσοκομείων, υφίσταται μια άνευ προηγουμένου υποστελέχωση η οποία μεταφράζεται σε επαγγελματική εξουθένωση των εναπομεινάντων γιατρών και ταλαιπωρία των ασθενών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αιτωλοακαρνανίας εδώ και καιρό έχει καταγγείλει τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Μεσολογγίου, διαμαρτυρήθηκε για τις εργασιακές εντάσεις, τις απλήρωτες εφημερίες, τις άσχημες συνθήκες εργασίας που αποτρέπουν τον οποιονδήποτε νέο γιατρό να εισέλθει στο Ε.Σ.Υ. και που οδηγούν σε κύμα παραιτήσεων το ήδη μόνιμο ιατρικό προσωπικό, ως αποτέλεσμα της υπερεργασίας, της υποστελέχωσης και των χαμηλών αποδοχών. Τεράστιες οι ευθύνες της Διοίκησης του Νοσοκομείου αλλά και της 6ης Υ.Π.Ε. για την αδράνεια και εθελοτυφλία που επέδειξαν αλλά και τις εμβαλωματικές πρακτικές που εφάρμοσαν όλο αυτό το διάστημα ως αντίδοτο στα προβλήματα του Νοσοκομείου. Με συνεχείς μετακινήσεις ιατρών από τα γειτονικά Κέντρα Υγείας ή με αντιδημοκρατικούς εξαναγκασμούς γιατρών του Νοσοκομείου σε υποχρεωτική εφημερία με τη διαδικασία του «εντέλλεσθε» δε λύνονται τα προβλήματα της υποστελέχωσης του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Η Πολιτεία πρέπει να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες. Για να λυθούν τα προβλήματα δεν αρκεί μόνο να γίνει προκήρυξη θέσεων, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι μια πρόσληψη μετράει από τη στιγμή που ο γιατρός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο νοσοκομείο. Θα πρέπει ακόμη η Πολιτεία να δώσει κίνητρα, επαγγελματικά ή οικονομικά, ώστε να θέλξει κάθε νέο γιατρό να μείνει στην πατρίδα του και να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του σε μια Δημόσια Δομή Υγείας. Τα Νοσοκομεία της χώρας πρέπει επιτέλους να εκσυγχρονιστούν ώστε να λειτουργήσουν, όπως όλες οι σύγχρονες ευρωπαϊκές νοσοκομειακές μονάδες. Η τραγική κατάσταση που επικρατεί προσβάλλει όχι μόνο το ελληνικό Δημόσιο αλλά και τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας.

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να φροντίσετε και να βελτιώσετε την κατάσταση στο άρρυθμα και προβληματικώς λειτουργόν Νοσοκομείο του Μεσολογγίου;
Προτίθεσθε άμεσα να προβείτε σε ενέργειες προκήρυξης θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού για το Νοσοκομείο του Μεσολογγίου, προκειμένου να καλύψετε τα υπάρχοντα κενά;
Για ποιους λόγους το τελευταίο διάστημα η Δημόσια Υγεία απαξιώνεται και υποβαθμίζεται; Οι πολίτες του Μεσολογγίου δεν αξίζουν να έχουν υγειονομικές υπηρεσίες ανταποδοτικές των φόρων που επί σειρά ετών έχουν πληρώσει;
Τι προτίθεσθε να κάνετε, προκειμένου να δώσετε κίνητρα, ώστε να αποτρέψετε το κύμα παραιτήσεων γιατρών από το Ε.Σ.Υ. και ταυτόχρονα να θέλξετε νέους γιατρούς σε υποβολή αίτησης εισαγωγής σε αυτό;
Ο ερωτών Βουλευτής ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Η απάντηση του υπουργείου Υγείας

 

Θέμα: «Αξεπέραστα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Μεσολογγίου»

ΣΧΕΤ. : Η υπ’αριθμ. 2217/13.02.2023 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, την οποία κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών σας γνωρίζουμε τα εξής:

To Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού ή πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 5027/2023 περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

Όσον αφορά στη στελέχωση με Ιατρικό, Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας σας ενημερώνουμε:

Κατά το έτος 2020 με τις υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./164/ 17374/22-10-2020 (ΑΔΑ:
9ΡΣ146ΜΤΛ6-ΛΩΜ) & ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./47/31976π.ε./18-06-2020 (ΑΔΑ:

ΩΝΒΞ46ΜΤΛ6-ΩΩΨ) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκαν τετρακόσιοι (400) και εννιακόσιοι πενήντα (950) ειδικευμένοι Ιατροί κλάδου ΕΣΥ, βάσει των εγκριτικών αποφάσεων ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./135/15797/31-8-2020 και ΔΙΠΑΑΔ /Φ.ΕΓΚΡ. /122/14939/15-05-2019 αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων 2021, με την αριθμ. 42/30­09-2020 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 25/23-06-2021 και 50/4-11-2021 και 3/26-01-2022 όμοιες πράξεις, εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών για την πλήρωση χιλίων εκατό (1.100) θέσεων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. και χιλίων πεντακοσίων (1.500) θέσεων λοιπού προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στον τομέα της υγείας.
Με βάση την ανωτέρω πράξη εκδόθηκαν οι κατωτέρω αποφάσεις κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών, απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού τους (άρθρο ένατο παρ. 21 του Ν. 4057/2012):

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./72/7658/29-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΔΣ46ΜΤΛ6- 6ΕΒ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία κατανεμήθηκαν πεντακόσιοι δέκα οκτώ (518) ειδικευμένοι Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./59/3820/9-4-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΘΗ46ΜΤΛ6-ΘΨΑ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία κατανεμήθηκαν εκατόν ενενήντα οκτώ (198) άτομα σε κενές οργανικές θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ. για τα νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2021 στο βαθμό Επιμελητή Β’.
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./250/21849/1.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΖ8Κ46ΜΤΛ6- ΚΡΑ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία κατανεμήθηκαν τριακόσιοι ογδόντα τέσσερις (384) ειδικευμένοι Ιατροί Κλάδου Ε.Σ.Υ. σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων 2022 με την αριθμ. 50/4-11-2021 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 23/28-07­2022 όμοια πράξη, εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών για την πλήρωση επτακοσίων (700) θέσεων Ιατρών Ε.Σ.Υ. και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών φορέων του Υπουργείου Υγείας.
Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./169/9431/6-07-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την κατανεμήθηκαν έξι (6) άτομα, σε θέσεις ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ., σε Φορείς εποπτείας του Υπουργείου Υγείας.
Η απ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΑΔ/Φ.Κ./268/15302/12-10-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία κατανεμήθηκαν διακόσια πενήντα τέσσερα (254) άτομα, σε θέσεις ειδικευμένων Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., σε Φορείς εποπτείας του Υπουργείου Υγείας καθώς και
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./293/οικ.17321/2-11-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την κατανεμήθηκαν σαράντα τέσσερα (44) άτομα, σε θέσεις ειδικευμένων Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., σε Φορείς εποπτείας του Υπουργείου Υγείας.

Επίσης, κατά έτος 2022, με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./44/2065/22-2-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκαν χίλια διακόσια εννέα (1.209) άτομα και ειδικότερα εκατόν δεκατρία (113) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, τετρακόσια ογδόντα τρία (483) άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τετρακόσια τέσσερα (404) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διακόσια εννέα (209) άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της 6Κ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 28/τ.ΑΣΕΠ/6-08-2020), σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων 2023 με την αριθμ. 31/27­9-2022 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη τριακοσίων (300) μόνιμων Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και χιλίων πενήντα (1.050) ατόμων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων.
Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 271/27867/28.09.2018 απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων διακοσίων (1.200) ατόμων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, ως τακτικό προσωπικό, για τη στελέχωση Φορέων του Υπουργείου Υγείας εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις κατανομής:
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./14/2180/17-2-2021 (ΑΔΑ: Ω23Φ46ΜΤΛ6-3ΨΜ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία κατανεμήθηκαν τριακόσια εβδομήντα εννέα (379) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εκατόν εξήντα επτά (167) άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων.
Επίσης, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./160/16087/25-08-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΚΒ46ΜΤΛ6-Ι0Θ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκαν εκατόν δέκα (110) άτομα, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων και με την η υπ’ αριθμ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./181/1620556/6-11-2020 απόφαση κατανεμήθηκαν τετρακόσια πενήντα οκτώ (458) άτομα, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (ΑΔΑ: Ψ2ΗΥ46ΜΤΛ6-Φ6Μ).
Η διάθεση του ανωτέρω προσωπικού ανά φορέα (νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας κλπ) διενεργείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υγείας.

Κατά τα λοιπά αρμόδια να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μαυρουδής Βορίδης

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Οι Αρχές αναζητούν ιδιοκτήτη πίτμπουλ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης που το εκπαιδεύει να σκοτώνει γάτες

Αυξάνονται τα περιστατικά κακοποίησης αδέσποτων γάτων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Εκτός από τα πέντε περιστατικά κακοποίησης …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *