Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Eurobank: 1 δισ. ευρώ στη διάθεση 56.000 επιχειρήσεων

E u r o b a n k   Α ν ά π τ υ ξ η | Αξιοποίηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων με προνομιακή χρηματοδότηση σε 5 βήματα

 

Διαδικτυακή Ημερίδα | €1 δισ. στη διάθεση 56.000 επιχειρήσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό & την Πράσινη Μετάβαση μέσω του ΕΣΠΑ 2021–2027

Τις μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες που έχουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσα από την αξιοποίηση πόρων €1 δισ. για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό τους, παρουσίασε η Eurobank, διοργανώνοντας την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου, 2023, Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα ΕΣΠΑ 2021-2027: €1 δισ. στη διάθεση 56.000 επιχειρήσεων, με κεντρικό ομιλητή τον Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη. Η εκδήλωση διοργανώθηκε ενόψει της έναρξης των δύο νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ, προϋπολογισμού €300 εκατ. και €700 εκατ., αντίστοιχα. Περισσότεροι από 1.100 εκπρόσωποι επιχειρήσεων, που συμμετείχαν, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, επίσης, για τη δέσμη υπηρεσιών και προϊόντων Eurobank Ανάπτυξη, το πρωτοποριακό πρόγραμμα υποστήριξης της Τράπεζας για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδύσεις στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην τοποθέτησή του, κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Αντρέας Αθανασόπουλος, υπογράμμισε τη δέσμευση της Τράπεζας να συμβάλλει έμπρακτα στην επενδυτική αφύπνιση του ιδιωτικού τομέα και ειδικά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αναγνωρίζοντας την αξία της για την οικονομία, την κοινωνία και την απασχόληση στη χώρα.

Η Eurobank, με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες της αγοράς και πιστή στη δέσμευση να στηρίξει την αύξηση των επενδύσεων όλων των επιχειρήσεων, θέτει στη διάθεση των πελατών της, τη δέσμη υπηρεσιών και προϊόντων Eurobank Ανάπτυξη που υποστηρίζει τις επενδύσεις, μέσω των αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθόλη τη διάρκεια της εκάστοτε προγραμματικής περιόδου. Απαντώντας στις ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων, η Τράπεζα δίνει επίσης τη δυνατότητα κάλυψης έως και του 100% της ιδιωτικής συμμετοχής των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται μέσω των αναπτυξιακών προγραμμάτων, με προνομιακούς όρους χρηματοδότησης σε μια περίοδο που είναι αυξημένο το κόστος χρήματος. Ταυτόχρονα, ένα ευρύ δίκτυο τρίτων εταιρειών συμβουλευτικής υποστήριξης παρέχει διευκόλυνση των επενδυτών, σε όλα τα στάδια υλοποίησης.

Στην ομιλία του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν το βασικό κύτταρο ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Απασχολώντας δύο στους τρεις εργαζόμενους, οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν φορέα καινοτομίας και κρίσιμο κρίκο για την ελληνική οικονομία. Η ανταπόκριση των ευρωπαϊκών οικονομιών στη διπλή πρόκληση της «πράσινης» και ψηφιακής μετάβασης εξαρτάται πλέον ουσιαστικά από την ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες, του ταχύτατα μεταβαλλόμενου οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Η εκδήλωση της Eurobank, πιστεύω πως βοήθησε αλλά και επέλυσε τεχνικές απορίες που ίσως είχαν οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο μάλιστα της έναρξης του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ακούμε – κατανοούμε και προσπαθούμε πάντα να στηρίξουμε τις ΜμΕ. Πλέον, οι ίδιες οι ΜμΕ έχουν αντιληφθεί πως κοινοτικοί πόροι είναι μοχλός κίνησης για την μετεξέλιξη αλλά και την εξωστρέφειά τους. Είναι αυτοί που μπορούν να τις καταστήσουν πιο ανταγωνιστικές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Αντρέας Αθανασόπουλος, ανέφερε: «Η Eurobank εστιάζει στην κινητοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου, επενδύοντας, να κερδίσουν το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας και να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή τους με αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, όπως ο πράσινος και ο ψηφιακός μετασχηματισμός που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις. Ενόψει μιας κρίσιμης περιόδου, καθώς θα επιταχύνεται η επενδυτική άνοιξη που εκκινεί στη χώρα, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για τη βέλτιστη αξιοποίηση ισχυρών αναπτυξιακών μηχανισμών στήριξης επενδύσεων, όπως το ΕΣΠΑ, ο Αναπτυξιακός Νόμος και τα εγγυοδοτικά προγράμματα μέσω του InvestEU. Με την πεποίθηση πως η επενδυτική αφύπνιση του ιδιωτικού τομέα, είτε μιλούμε για μεγάλα έργα, είτε για μικρότερες επιχειρήσεις, πρέπει να είναι μια διαρκής προσπάθεια, δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να παρέχουμε έξυπνες λύσεις από το Α έως το Ω, για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της κάθε επένδυσης, συμβουλεύοντας και χρηματοδοτώντας σε όλα τα στάδια υλοποίησης.».

Οι δύο νέες δράσεις για τον Ψηφιακό και Πράσινο μετασχηματισμό των ΜμΕ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και ευρύτερα τα προγράμματα της περιόδου, παρουσιάστηκαν από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), κ. Γιώργο Ζερβό.

Ο Γενικός Διευθυντής Retail Banking της Eurobank, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, αναλύοντας το ρόλο της Eurobank στην υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, εκτίμησε πως η περίοδος που διανύουμε αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για τις ΜμΕ, προκειμένου μέσω των προγραμμάτων που έχουν ανακοινωθεί ή θα ανακοινωθούν, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη στοχευμένης καθοδήγησης, συμβουλευτικής και ανταγωνιστικής χρηματοδότησης, αναφέρθηκε αναλυτικά στον ιστό τραπεζικών και μη τραπεζικών υπηρεσιών Eurobank Ανάπτυξη, που παρέχει ολιστική υποστήριξη στις επιχειρήσεις, από τη σύνταξη της μελέτης μέχρι το τελικό στάδιο χρηματοδότησης και υλοποίησης κάθε επενδυτικού έργου, προκειμένου οι επιχειρήσεις να καλύψουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τις ανάγκες τους, να ισχυροποιήσουν τη θέση τους, διαδραματίζοντας το ρόλο που τους αναλογεί στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια.

Στην ενότητα ερωτήσεων – απαντήσεων, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες έλαβαν επιπλέον διευκρινίσεις από τα στελέχη του Υπουργείου και τον κ. Αντρέα Αθανασόπουλο, ενώ, τα συμπεράσματα της συζήτησης, συνόψισε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας και επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Retail Business Banking της Eurobank, κ. Δημήτρης Οικονόμου.

 

Eurobank Ανάπτυξη | Δίπλα στις ΜμΕ, με σχέδιο στήριξης των επενδύσεων σε 5 βήματα

Η Τράπεζα, μέσω του Εurobank Ανάπτυξη, παρέχει ολιστική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027. Ειδικότερα:

  1. Ενημέρωση | Συμβουλευτική στήριξη για την επιλογή, από τους επιχειρηματίες, του κατάλληλου προγράμματος ή της δράσης, μέσω του δικτύου Επαγγελματικών Συμβούλων στα καταστήματα και την πρωτοποριακή υπηρεσία v-banking της Eurobank. Πολύτιμος αρωγός στη διαδικασία αυτή, είναι η εφαρμογή Business Check Up που επιτρέπει στην κάθε επιχείρηση να ελέγχει την επιλεξιμότητά της σε ενεργά αναπτυξιακά προγράμματα.
  2. Συνεργασίες | Τρίτες συμβουλευτικές εταιρείες μπορούν, με προνομιακή τιμολόγηση στους πελάτες της Τράπεζας, να υποστηρίξουν τη δημιουργία και υποβολή επενδυτικού φακέλου.
  3. Ταχεία προέγκριση Δανείου | Η Τράπεζα εξετάζει άμεσα το αίτημα προέγκρισης δανειοδότησης κάθε επιχείρησης που έχει αιτηθεί τη συμμετοχή της σε αναπτυξιακό πρόγραμμα.
  4. Κάλυψη Ιδιωτικής Συμμετοχής/Τραπεζικού Δανεισμού | Με μια σειρά ανταγωνιστικών εργαλείων, η Τράπεζα χρηματοδοτεί την ιδιωτική συμμετοχή κάθε βιώσιμου επενδυτικού έργου, εξασφαλίζοντας ρευστότητα με χαμηλό κόστος ή/και μειωμένες εξασφαλίσεις.
  5. Προεξόφληση επιδότησης | Η Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να ξεκινήσει άμεσα την επένδυσή της, εξασφαλίζοντας επιπλέον κεφάλαια μέσω της προεξόφλησης της επιδότησης, όπου αυτό καθίσταται δυνατό βάσει του οικείου προγράμματος.

Να σημειωθεί πως η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα που συμμετέχει στο νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Competitiveness) στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU και με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), με συνολικό, ανώτατο προϋπολογισμό χρηματοδοτήσεων €250 εκατ., και στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ με την κάλυψη των αναγκών τους σε Κεφάλαιο Κίνησης ή/και για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Στη φωτογραφία, από αριστερά προς τα δεξιά:

Δημήτρης Οικονόμου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας και επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Retail Business Banking της Eurobank

Ιάκωβος Γιαννακλής, Γενικός Διευθυντής Retail Banking της Eurobank

Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Γιώργος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ)

Αντρέας Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ζέλι Φθιώτιδας: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της εκπομπής “Κυριακή στο Χωριό Ξανά”

Ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας μας ενημερώνει σχετικά με τα γυρίσματα της εκπομπής “Κυριακή στο Χωριό …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *