Σάββατο , 24 Φεβρουαρίου 2024
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Για 15 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καμένων Βούρλων

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης:

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί, στις 23 Νοεµβρίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 12.30 µ.µ. έως 13.30 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάκληση της αριθµ. 17/189/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «Έγκριση 1ου πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ I) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου Καµένων Βούρλων»

2. Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την αύξηση των ωρών εργασίας εννέα (9) υπαλλήλων του ∆ήµου Καµένων Βούρλων που απασχολούνται ως καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών µονάδων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021

3. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση ΒΑΣΗΛΙΟΣ Α.Ε.)

4. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε.)

5. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Παπαλάµπρου Στεφάνου Γεωργίου)

6. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Κιτσικόπουλου Κων/νου)

7. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (λειτουργία ΚΕΠ Αγίου Κων/νου)

8. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (ποινική υπόθεση ασφάλειας εργαζοµένων)

9. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (πειθαρχική υπόθεση ασφάλειας εργαζοµένων)

10.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση ΚΕΝΤΩΡ ΑΕ)

11.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση ΧΑΤΖΗΣ ∆. & ΣΙΑ Ο.Ε.)

12.Συµπλήρωση της αριθµ. 19/202/2020 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής περί «Έγκριση Σχεδίου Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας (άρθρο 99 Ν. 3852/2010) µε την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την επίβλεψη του έργου «Αντικατάσταση Αγωγών
Ακαθάρτων ∆ήµου Καµένων Βούρλων» όσον αφορά τον ορισµό εκπροσώπων που θα απαρτίσουν το Όργανο Παρακολούθησης της σύµβασης

13.Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι & ΙΙ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Κων/νου»

14.Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού (Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ: 96073) µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων τύπου LED & προµήθεια λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας στο ∆ηµοτικό
Φωτισµό του ∆ήµου Καµένων Βούρλων»

15.Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι & ΙΙ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου Καµένων Βούρλων»

Ο Πρόεδρος

Συκιώτης Ιωάννης

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τον Ερασιτέχνη ΠΑΣ Λαμία

Στις 26/2/2024 η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τον Ερασιτέχνη ΠΑΣ Λαμία Η ανακοίνωση: «Καλούνται τα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *