Ακολουθήστε μας στο facebook

Γνωρίζοντας την ιστορία του Διλόφου Σπερχειάδας…. Η πλούσια συνεισφορά του χωριού για την απελευθέρωση από τους Τούρκους

“Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την επανάσταση του 1821, ας δούμε μέσα από ιστορικά αρχεία την πλούσια συνεισφορά του χωριού μας στον αγώνα για την απελευθέρωση από τους Τούρκους” σημειώνει ο Κώστας Ντελέζος…

Διλοφο-Μπρουφλιανη Αγωνιστες

Αγωνιστές 1821: Μπρούφλιανη-Δίλοφο του Δήμου Σπερχειάδος

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών του χωριού Μπρούφλιανης περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά.

Καταγράφτηκαν  106 Αγωνιστές  που πήραν μέρος στη επανάσταση του 1821, από  του χωριό Μπρούφλιανη[1]-Δίλοφο Φθιώτιδος, εκ των οποίων:

► 13  τιμήθηκαν με Αργυρό αριστείο, ως αξιωματικοί ή Δημογέροντες  του χωριού.

► 27  τιμήθηκαν με χάλκινο, ως υπαξιωματικοί.

► 66  τιμήθηκαν με σιδερένιο, ως στρατιώτες. Όμως  κάποιοι από αυτούς δεν χαρακτηρίζονται ή δεν το είχαν λάβει

Η παρούσα μου έρευνα, για τα αριστεία τιμής στους Αγωνιστές του 1821, έρχεται σαν συμπλήρωμα στην πληθώρα των ιστορικών βιβλίων[2]  παλαιοτέρων συμπατριωτών μας. Ιστορικά βιβλία που εκδόθηκαν πριν από πολλά χρόνια και σήμερα  θεωρούνται, από τα σπανίζοντα στην αγορά του Βιβλίου. Για το σκοπό της έρευνάς μου, στην αρχή απευθύνθηκα στα «Γενικά Αρχεία του Κράτους» με καθημερινές επισκέψεις στο Αναγνωστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ. Α. Κ, και με τη βοήθεια του άρτια καταρτισμένου προσωπικού, κατάφερα να έχω ένα σημαντικό όγκο, από τα ψηφιοποιημένα σήμερα έγγραφα, σε φωτοαντίγραφα για διάφορα θέματα του αρχικού μου σκοπού.  «Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη της Ν. Γιαννιτσού».

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, για κάθε παρατήρηση, διόρθωση ή συμπλήρωση, επικοινωνήστε μαζί μου.

Οι αιτήσεις των Αγωνιστών και τα βεβαιωτικά πιστοποιητικά συμμετοχής τους στις μάχες, τα οποία εκδόθηκαν από τους τότε, εν ζωή, τοπικούς οπλαρχηγούς, όσα μπορέσαμε να συλλέξουμε, μας δίδουν σημαντικές πληροφορίες.[…..]Περισσότερα για τα αριστεία→ Εδώ[…..]

Αλφαβητικός και ονομαστικός  κατάλογος Αγωνιστών του 1821 Μπρούφλιανη-Δίλοφο Φθιώτιδας

Ο ονομαστικός Κατάλογος αγωνιστών του ‘21, του χωριού που ακολουθεί, περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά. [Αδάμ Νικολός κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Αθανασίου Δημήτριος  κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 28 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196/28] [Αθανασίου Ζωιτόν  κάτοικος Μπρούφλιανη/Αργυρό, «προύχων-Δημογέρων’. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο, με άλλους 44 αξιωματούχους του  Υπουργείου των Στρατιωτικών, από διάφορα χωριά,  οι οποίοι τιμήθηκαν με το Αργυρό Αριστείο, ως προύχωντες -Δημογέροντες). Ήτοι: Γραμματεία Στρατιωτικών. Απόφασις 11 Μαρτίου 1844 ,«Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου, έλαβον ενερργητικόν εις τας μαχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .    Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»  Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 281,  Φ. 276/13]

Ανδριτζοδήμου Γεώργιος, από Μπρούφλιανη, υπαξιωματικός. Αίτηση ανταμοιβής με άλλους 7 συγχωριανούς του στις 1 Φεβρουαρίου 1844. Το πιστοποιητικό του υπογράφουν οι Μ. και Ν, Κοντογιάννης με την ίδια ημερομηνία. Πήρε μέρος στις μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Άμπλιανης, Κρεμμυδιού, έξοδος Μεσολογγίου, Αθήνας και άλλες. Προτάθηκε από τους: Ε, Κοντογιάννη, Γ. Αινιάν και Έλαβε Χάλκινο αριστείο. κατάλογος Νο 8397/8-3-1844 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 268, Φ.  286 και Ν. Αντωνόπουλος]. 1254252 [Ανδρίτσου Κώστας κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Αντωνίου Ιωάννης κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείο και πιστοποιητικό συμμετοχής του στον “υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο”,  προς το Δήμο του, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές  για να  λάβει το αριστείο του. Ο Δήμος Σπερχειάδας διαβιβάζει αυτά σε κατάλογο με την παρακάτω επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του,  έχει αριθμό Πρωτ. 804-5-12-και υπογράφεται 16 Δεκεμβρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο, ως εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο. Ο ίδιος Αντωνίου Ιωάννης κάτοικος Μπρούφλιανη, είναι καταχωρημένος μαζί με άλλους  91 αγωνιστές, σε κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος  1843 και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134/5, Φ. 174/16 [Βάγιας Γιάννης κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Ο ίδιος, ως Βάϊας Γιάννης, είναι γραμμένος και σε κατάλογο των πληρεξουσίων Φθιώτιδος: Ε. Κοντογιάννη και Γ. Αινιάν και συστήνεται να τιμηθεί  με το σιδερένιο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/19. Φ. 286] [Βάϊας  ή Βάγιας Γεώργιος ή Γούλας κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Στις 8 Ιανουαρίου 1844 συμμετείχε στην υποβολή ομαδικής αιτήσεως απονομής αριστείου, με 12 συμπατριώτες του, και την υποβολή ατομικού πιστοποιητικού συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Για λεπτομέρειες της αίτησης βλέπετε στη μερίδα του Πολυζώη Γάτου. Το δε πιστοποιητικό του, τον αναφέρει ότι ήταν 38 ετών, έλαβε μέρος στις μάχες, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη, «…εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης, εις την Καλιακούδα,  εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και στην Αθήνα….».  Στη συνέχεια αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Βάιας ή Βάγιας Κώστας κάτοικος Μπρούφλιανη/ χάλκινο. Στις 8 Ιανουαρίου 1844, όταν υπέβαλε την ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, με 12 συμπατριώτες του, και την υποβολή ατομικού πιστοποιητικού συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα, ήταν 46 ετών. . Για λεπτομέρειες της αίτησης βλέπετε στη μερίδα του Πολυζώη Γάτου. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει ότι έλαβε μέρος στις μάχες, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη, «…εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης, εις την Καλιακούδα κατά του Σκονδρα πασά, εις το Καρπενήσι κατά του ιδίου,  εις το Κρεμμύδι της Πελοποννήσου, κατά του Κιουταή πασά, εις την έξοδο  του Μεσολογγίου κατά του ιδίου, και εις την εκστρατείαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη στην Αθήνα….»  Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές  από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενων  χάλκινου αριστείου. Ο ίδιος, ως Βάγιας Κώστας, είναι γραμμένος και σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/ 28-4-1844, του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου  και συστήνεται να τιμηθεί  με το σιδερένιο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 254, Φ. 286/16]

[Βασιλείου Αναγνώστη από Μπρούφλιανη.  Στις 8 Ιανουαρίου 1844 συμμετείχε στην υποβολή ομαδικής αιτήσεως απονομής αριστείου, με 12 συμπατριώτες του, και την υποβολή ατομικού πιστοποιητικού συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Για λεπτομέρειες της αίτησης βλέπετε στη μερίδα του Πολυζώη Γάτου. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει ότι έλαβε μέρος στις μάχες, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη, «…εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης, εις την Καλιακούδα, εις το Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου….» Πηγή : Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254] [Βασιλογεώργου Δημήτριος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του,  έχει αριθμό Πρωτ. 868-9-12-1841 και υπογράφεται 16 Δεκεμβρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο, ως εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο. Ενώ  ο ίδιος, ως, Δημήτριος  Βασιλογιώργου,  κάτοικος Μπρούφλιανη είναι καταχωρημένος μαζί με άλλους  91 αγωνιστές σε κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος  1843 και φαίνεται να λαμβάνει σιδερένιο αριστείο.    Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134/8, Φ. 174/13] [Γάτος Πολυζώης κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Συμμετείχε στην υποβολή ομαδικής αιτήσεως απονομής αριστείου, με 12 συμπατριώτες του, και την υποβολή ατομικού πιστοποιητικού συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Η ομαδική αίτηση που παρατίθεται πιο κάτω, έχει ως εξής:

«Εν Μπρούφλιανη τη 8 Ιανουαρίου 1844

Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας

Περί αριστείου. Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωρίου Μπρούφλιανη του Δήμου Σπερχειάδας, ηγονισθένταις ενθέρμως τον υπέρ ανεξαρτησίας ιερού αγώνος από αρχής της επαναστάσεως, υποβάλαμεν εγκαίρως ταύτα από το 1841 έτος τα αφορώσας  τας προς την πατρίδα στρατιωτικάς  εκδουλεύσεις μας πιστοποιηθεί σας εξαιτούνταις την απαοστολήν την αποστολήν του εθνοσήμου. Αλλά μέχρι τούδε δεν μας εστάλησαν, και επειδή ενδέχεται να απολέσθησαν και άλλοτε υποβλήθησαν, αναγκαζόμεθα και επισυνάπτομε τα πιστοποιητικά των Παλαιών εκδουλεύσεων μας υπογεγραμμένα παρ’ εγκρίτων του αγώνος οπλαρχηγών, και παρκαλούμεν θερμώς την Β. Γραμματεία να ευαρεστηθή και διατάξη την αποστολήν και εις ημάς ανηκόντων αριστείων χαριν τας προς την πατρίδα παλαιών στρατιωτικών εκδουλεύσεις μας

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως οι ευπειθέστατοι»

Υπογράφουν: «Αναγν Βασιλείου, Πολυζόις γάτος, Αθανάσιος τριανταφύλου, κώστας Βάγιας, γούλας βάγιας αγράμματος α.α  Κ. Κατζιαννος,Ιω Σφίκας, Γ. Κόγιας, αθανάσιος Ιω. Φράγκος. Δήμος Πετζίκας, Σπύρος Ιω Μηλιώνης, Ιωάννης Νικολάου, παπαγιωργάκη παπαι» .Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη, αναφέρει: « Πιστοποιητικόν του Πολυζώη Γάτου…..από αρχής της επαναστάσεως 1821 έτους, λαβών τα όπλα επί χείρα ηγωνίσθη  ενθέρμως το υπέρ ελευθερίας αγώνα, υπό την οδηγίαν μας διατελέσας. Παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εις Υπάτην και εις τα δύο, Άμπλιανη και Καλιακούδα και εις την έξοδον του Μεσολογγίου και λοιπάς….»Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254, Φ. 286/73]

Γεωργίου Γιαννάκης κάτοικος Μπρούφλιανη. Υπέβαλε  ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο”,   προς το Δήμο του, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς  τις συσταθείσες επιτροπές  για την έκδοση του αριστείου του Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ/134/328, 329 [Γεραντώνης Δημήτριος κάτοικος Μπρούφλιανη/Αργυρό«προύχων-Δημογέρων». Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το  αργυρό αριστείο ως «προύχων-Δημογέρων». Ενώ  ο ίδιος, περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με άλλους 44 αξιωματούχους από διάφορα χωριά,  οι οποίοι τιμήθηκαν με το Αργυρό Αριστείο.  Ήτοι: Γραμματεία Στρατιωτικών. Απόφασις  11 Μαρτίου 1844. «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενερργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844  Πηγή: Γ. Α.  Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196, Φ. 276 και Φ. 281 ] [Γεραντώνης Σπύρος  εκ Μπρούφλιανη/Αργυρό«προύχων-Δημογέρων». Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 1 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί  44 άτομα «προύχοντες -Δημογέροντες» από διάφορα χωριά. Ήτοι: Γραμματεία Στρατιωτικών. Απόφασις/11 Μαρτίου 1844.  «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επι την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενερργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .    Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844» Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 281, Φ. 277] [Γκίζα Γεώργιον κάτοικος Μπρούφλιανη/Αργυρό. . Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί  42 αξιωματικούς  από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και με το παρακάτω Διάταγμα:

«Υπουργείο  Στρατιωτικών 22  Μαΐου  1844

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον  ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]. [Γκίζας Ιωάννης  κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 29 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το Χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196/29] [Γραβάνη Γιαννάκη Ν κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο. . Στις 8 Ιανουαρίου 1844 συμμετείχε στην υποβολή ομαδικής αιτήσεως απονομής αριστείου, με 12 συμπατριώτες του, και την υποβολή ατομικού πιστοποιητικού συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Για λεπτομέρειες της αίτησης βλέπετε στη μερίδα του Πολυζώη Γάτου. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει ότι ήταν 38, πήρε   μέρος στις μάχες, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη, «…εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης, εις την Καλιακούδα, εις Καρπενήσι κατά του Σκόνδρα πασά, ειε Κρεμμύδι και εις την νυκτός κατά του Κιουταή πασά δια  έξοδο του Μεσολογγίου και εις τας Αθήνας υπό του αειμνήστου Καραϊσκάκη….». Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254, Φ. 286] [[Γρηγορίου Γεώργιος Χ. κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/51] [Γρηγορίου Γεώργιος Χ. κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/53] [Φ. 220/21 Δημαρά Αυγέρην  κάτοικος Μπρούφλιανη/Αργυρό. Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με το Γ. Γκίζα και με το παρακάτω Διάταγμα:

 «Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα. Αοπόφασις «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]. [Δημαράς Δήμος κάτοικος Μπρούφλιανη/ χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/20] [Δημαράς Σπύρος κάτοικος Μπρούφλιανη/ χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/13] [Δημαρόπουλος Σπύρος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο/χάλκινο. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείο και πιστοποιητικό συμμετοχής του στον “υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο”,  προς το Δήμο του, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές  για να  λάβει το αριστείο του. Ο Δήμος Σπερχειάδας διαβιβάζει αυτά σε κατάλογο με την παρακάτω επικεφαλίδα:  «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του    έχει αριθμό Πρωτ. 803-6-12-1841 και υπογράφεται 16 Δεκεμβρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο, ως εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο. Ενώ ο ίδιος φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος  1843 μαζί με άλλους 91  αγωνιστές, για σιδερένιο αριστείο. Δεν αποκλείεται ο υποφαινόμενος να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον Σπύρο Δημαρά και να διαφώνησε για το σιδερένιο αριστείο, να έκανε προσφυγή και  να δικαιώθηκε με την  απονομή του χάλκινου. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134/3, Φ. 174/18]

[Δημητρίου Μήτζος  κάτοικος Μπρούφλιανη. . Στις 8 Ιανουαρίου 1844 συμμετείχε στην υποβολή ομαδικής αίτησης απονομής αριστείου, με 12 συμπατριώτες του, και την υποβολή ατομικού πιστοποιητικού συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Για λεπτομέρειες της αίτησης βλέπετε στη μερίδα του Πολυζώη Γάτου. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει ότι ήταν 40, πήρε   μέρος στις μάχες, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη, «…εις Υπάτην κατά των εντοπίων Οθωμανών, εις την Καλιακούδα, εις Καρπενήσι κατά του Σκονδρα πασά, και εις το Κρεμμύδι ….»  Πηγή : Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254] [Δημητρίου Νικόλαος  κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 26 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το Χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196] [Ζαπανιότη Γεώργιο Αθαν. κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Ζαφύρης Ιωάννης  κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 31 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196/31]

[Ζαφύρης Δημήτριος του Ιω. κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο. Στον ίδιο Κατάλογο με τον Ευστ. Παλαιοδημόπουλο, προτείνεται για χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196] [Ζογλοπήτας Γεώργιος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/52] [Ζογλοπήτας Στέργιος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/51] [Ζουλούμη Γεώργιον* κάτοικος Μπρούφλιανη/Αργυρό. Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με το Γ. Γκίζα και με το παρακάτω Διάταγμα:

 «Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844.

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220/18]. Χρημάτισε Δήμαρχος Σπερχειάδος [Ζούπας Κώστας κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Θεοδωρόπουλος Βασίλειος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Θεοδώρου Αθανάσιος   κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/76] [Θριττζιμπίδας (Τριτσιμπίδας;;) Γεώργιος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/50] [Ιωάννου Δημήτριος Ζαφύρη  κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 24 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196] [Καϊτζιώτης Ιωάννης Αποστόλου κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554-6-6-1844, μαζί με τον προηγούμενο αγωνιστή. των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286] [Καϊτζότης ή Καϊτσιότης Ζάχος  κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμίτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμιτη, και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, την 1η Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286/192] [Καϊτζιώτης Βλάχος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Καϊτζώτης Μήτρος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Καϊντζιώτης Μήτσιος  κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμίτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτη, και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, την 1η Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286/58] [Καϊττζιώτης Ιωάννης κάτοικος Μπρούφλιανη/ χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/19]

Καλαμάρας Κώστας κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμίτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτη, και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, την 1η Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286/59] [Καρπούζης Δημήτριος  κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο/ Αργυρό. Περιλαμβάνεται με α/α 27 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Πιθανόν ο υποφαινόμενος  διαφώνησε με το χάλκινο αριστείο και να έκανε προσφυγή  και το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 22 Μαΐου  1844 τον συμπεριέλαβε σε κατάλογο των αξιωματικών. Ήτοι: «Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα. Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196/27,  Φ. 220/22]. [Καρπούζης Δημήτριος κάτοικος Μπρούφλιανη/ χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Δεν αποκλείεται, ο υποφαινόμενος να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον προηγούμενο, να έκανε ένσταση για το χάλκινο αριστείο στις εξεταστικές επιτροπές και να δικαιώθηκε, με το αργυρό. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/17] [Κατζόγιαννος Βασίλειος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/20] [Κίσσας Ιωάννης κάτοικος Μπρούφλιανη/ χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/18] [Κίσσας Ιωάννης του κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο. Στις 8 Ιανουαρίου 1844 συμμετείχε στην υποβολή ομαδικής αίτησης απονομής αριστείου, με 12 συμπατριώτες του, και την υποβολή ατομικού πιστοποιητικού συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Για λεπτομέρειες της αίτησης βλέπετε στη μερίδα του Πολυζώη Γάτου. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει ότι ήταν 40, πήρε   μέρος στις μάχες, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη, «…εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης, εις την Καλιακούδα, εις Καρπενήσι κατά του Σκονδρα πασά,, ε και εις την νυκτός κατά του Κιουταή πασά δια  έξοδο του Μεσολογγίου….»  Περιλαμβάνεται και στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286] [Κιτζιον Γεώργιον  κάτοικος Μπρούφλιανη/Αργυρό. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο του «Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών.

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220/6].

  [Κόγιας Δημήτριος κάτοικος Μπρούφλιανη/ χάλκινο. . Στις 8 Ιανουαρίου 1844 συμμετείχε στην υποβολή ομαδικής αιτήσεως απονομής αριστείου, με 12 συμπατριώτες του, και την υποβολή ατομικού πιστοποιητικού συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Για λεπτομέρειες της αίτησης βλέπετε στη μερίδα του Πολυζώη Γάτου. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει ότι ήταν 47, πήρε   μέρος στις μάχες, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη, «…εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης, εις την Καλιακούδα, εις Καρπενήσι κατά του Σκονδρα πασά, και εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου….»  Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 254 Φ. 286/41] [Κομπούρα Γεώργιον κάτοικος Μπρούφλιανη/Αργυρό. Αναφέρεται σε στρατιωτικό ονομαστικό κατάλογο και με το παρακάτω Διάταγμα του «Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844. Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα. «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220/20]. [Κορδοπάτη ή Κορδάτος;Γεώργιο Ζαχαρία κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Κωνσταντίνου Γεώργιος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείο και πιστοποιητικό συμμετοχής του στον “υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο”,  προς το Δήμο του, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές,  για να  λάβει το αριστείο του. Ο Δήμος Σπερχειάδας διαβιβάζει αυτά σε ονομαστικό κατάλογο  με την παρακάτω επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του, έχει αριθμό Πρωτ. 804-5-12-1841  και υπογράφεται 16 Δεκεμβρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο, ως εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο. Επίσης, είναι καταχωρημένο μαζί με άλλους  91 αγωνιστές σε κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος  1843, για σιδερένιο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  134/4, Φ. 174/17] [Κωνσταντίνου Νικόλαος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο.  Στις  9-12-1841, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείο και πιστοποιητικό συμμετοχής του στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο.  Ο   Δήμος  Σπερχειάδας, διαβίβασε τα σχετικά, σε ονομαστικό κατάλογο,  με την παρακάτω επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του,  έχει αριθμό Πρωτ. 869-9-12-1841  και υπογράφεται 16 Δεκεμβρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο, ως εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο. Επίσης, είναι καταχωρημένο μαζί με άλλους  91 αγωνιστές σε κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος  1843, για σιδερένιο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  134/4, Φ. 174/12] [Λαμπάκης Γεώργιος κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 25 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196] [Λέλης Αθανάσιος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Λέλης Κώστας κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Λιούτος Βασίλειος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/21] [Λώρης Αθαν. κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/49] [Λώρης Κωστας κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282] [Μαμελούγκας Αναστασης κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Στις  9-12-1841, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείο και πιστοποιητικό συμμετοχής του στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο.  Από το Δήμο Σπερχειάδας, τα σχετικά διαβιβάστηκαν σε ονομαστικό κατάλογο, με  επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του,  έχει αριθμό Πρωτ. 867-9-12-1841  και υπογράφεται 16 Δεκεμβρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο, ως εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο. Ενώ, είναι καταχωρημένο μαζί με άλλους  91 αγωνιστές σε κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος  1843, για σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134/7,  Φ. 174/14] [Μάρτυρας  Δημήτριος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 203, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250]. [Μάρτυρας  Χρηστόδουλος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 203, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250]. [Μηλιάκης Σπύρος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Στις 8 Ιανουαρίου 1844 συμμετείχε στην υποβολή ομαδικής αιτήσεως απονομής αριστείου, με 12 συμπατριώτες του, και την υποβολή ατομικού πιστοποιητικού συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Για λεπτομέρειες της αίτησης βλέπετε στη μερίδα του Πολυζώη Γάτου. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει, ότι είναι 38 ετών, πήρε μέρος  σε διάφορες μάχες, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη, «…εις  Υπάτη, εις την Καλιακούδα, εις το Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου….» Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Μηλιόνης Κώστας κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Μητσόπουλος Γεώργιος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Μητσόπουλος Δήμος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Μητσόπουλος Ελευθέριος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Μητσόπουλος Κώστας κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Μπασθιάς Ιωάννης κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554-6-6-1844, μαζί με τον προηγούμενο αγωνιστή. των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286] [Μπασιάς Ιωάννης κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Νικολαΐδης Δημήτριος κάτοικος Μπρούφλιανη/ χάλκινο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο νο 6086/15-4-1844. μαζί  με άλλους 53  αγωνιστές, από διάφορα χωρία της Φθιώτιδας και φέρει την υπογραφή έγκρισης του Υπουργού των Στρατιωτικών Π. Ι. Ρόδιου. Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 287] [Ξεφτίλης Γεώργιος κάτοικος Μπρούφλιανη/ χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/15] [Παζωνης Θωμάς. Σκάτοικος Μπρούφλιανη. Συμμετείχε στην υποβολή ομαδικής αιτήσεως απονομής αριστείου, με 12 συμπατριώτες του, και την υποβολή ατομικού πιστοποιητικού συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Πηγή : Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254] [Παπαγιάννην Ζαχαρίαν   εξ Υπάτης/Αργυρό, προύχων-Δημογέρων. Βρίσκεται  καταχωρημένος με α/α 5 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 44 άτομα (προύχοντες -Δημογέροντες) από διάφορα χωριά και: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί  την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επι  κεφαλής των εγχωρίων των .   Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844» Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 277/5] [Παλαιοδημόπουλος Ευστάθιος  κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 23 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  196] [Παλιόν κάτοικος Μπρούφλιανη/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 19 σε ονομαστικό κατάλογο αξιωματικών του «Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844. Απόφασις, Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]. [Παπαγεωργάκης ΠαπαΙωάννου κάτοικος Μπρούφλιανη. Στις 8 Ιανουαρίου 1844 συμμετείχε στην υποβολή ομαδικής αιτήσεως απονομής αριστείου, με 12 συμπατριώτες του, και την υποβολή ατομικού πιστοποιητικού συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Για λεπτομέρειες της αίτησης βλέπετε στη μερίδα του Πολυζώη Γάτου. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει ότι ήταν 45, πήρε   μέρος στις μάχες, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη, «…εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης, εις την Καλιακούδα, εις το Κρεμμύδι  και εις την νυκτός κατά του Κιουταή πασά   έξοδο του Μεσολογγίου….»   Πηγή : Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254] [Παπα Ιωάννου Αντώνης κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Παπακατζίκαν Παπαγεώργιον κάτοικος Μπρούφλιανη/Αργυρό . Είναι καταχωρημένος με α/α 45 σε ονομαστικό κατάλογο αξιωματικών του “Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών. Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]. [Παπακωνστής Ιωάννης κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείο και πιστοποιητικό συμμετοχής του στον “υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο”,  προς το Δήμο του, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές  για να  λάβει το αριστείο του. Ο Δήμος Σπερχειάδας διαβιβάζει αυτά με κατάλογο με την παρακάτω επικεφαλίδα του καταλόγου: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό το, έχει αριθμό Πρωτ. 796-30-9-1841 1841  και υπογράφεται 16 Δεκεμβρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο, ως εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο. Επίσης, είναι καταχωρημένο μαζί με άλλους  91 αγωνιστές, ως Παπακώστας, σε κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος  1843, τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ .Α .Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134,  Φ. 174/20] [Παπανικολάου Αναγνώστης   κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 30 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α .Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196/30] [Παχύς Νικόλαος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272] [Περοστής Αθανάσιος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Περοστής Γεώργιος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Πετζίκας Δήμος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. . Στις 8 Ιανουαρίου 1844 συμμετείχε στην υποβολή ομαδικής αιτήσεως απονομής αριστείου, με 12 συμπατριώτες του, και την υποβολή ατομικού πιστοποιητικού συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Για λεπτομέρειες της αίτησης βλέπετε στη μερίδα του Πολυζώη Γάτου. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει ότι ήταν 37, πήρε   μέρος στις μάχες, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη, «…εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης, εις την Καλιακούδα,  εις την νυκτός κατά του Κιουταή πασά δια  έξοδο του Μεσολογγίου και εις Αθήνς….»  Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Πετζίκας Ιωάννης κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Πλατυκώστας Βασίλης  κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμίτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτη, και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, την 1η Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286/59] [Πολυζι (ο) γόπουλου Παπακωσταντής  κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 33 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196] [Πολυζος Πολύμερος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Πολυζώη Παναγιώτης κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείο και πιστοποιητικό συμμετοχής του στον “υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο”,  προς το Δήμο του, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές  για να  λάβει το αριστείο του. Ο Δήμος Σπερχειάδας διαβιβάζει αυτά με κατάλογο με την παρακάτω επικεφαλίδα του καταλόγου:  «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του,  έχει αριθμό Πρωτ. 802-5-12-1841 και υπογράφεται 16 Δεκεμβρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο, ως εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο .Ενώ,  είναι καταχωρημένο μαζί με άλλους  91 αγωνιστές σε κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος  1843, για σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ.  Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134/2, Φ. 174/19]

Πολύμερος Σκόντρας, ετών 48 κάτοικος ΜπρούφλιανηΠήρε το  πιστοποιητικό του, ύστερα από ομαδική αίτηση με άλλους 7 συγχωριανούς του με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 1844 και υπογεγραμμένο από τους Μ.  και Ν. Κοντογιάννη με την ίδια ημερομηνία. Έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Άμπλιανης, Κρεμμυδιού, έξοδος Μεσολογγίου, Αθήνας και άλλες. . Πηγή: Γ.  Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ  268, και  Ν. Αντωνόπουλος].

Πολύμερος Χαράλαμπός, ετών 37 από ΜπρούφλιανηΠήρε το πιστοποιητικό του ύστερα από ομαδική αίτηση με άλλους 7 συγχωριανούς του με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 1844 και υπογεγραμμένο από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη με την ίδια ημερομηνία. Έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Άμπλιανης, Κρεμμυδιού, έξοδος Μεσολογγίου, Αθήνας και άλλες.  Πηγή: Γ.  Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 268  και Ν. Αντωνόπουλος] [Πολυμεροπολίζο Βλάχος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Ρήγα Γεώργιος  κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554-6-6-1844, μαζί με τον προηγούμενο αγωνιστή. των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286] [Ρήγα Χρήστος  κάτοικος Μπρούφλιανη/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554-6-6-1844, μαζί με τον προηγούμενο αγωνιστή. των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286] [Σακάς Σωτήρης κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

Σαμαράς Δήμος κάτοικος Μπρούφλιανη/Χάλκινο. Συστήνεται από τους: Γ, Αινιάν και Ε. Κοντογιάννη να λάβει χάλκινο αριστείο, κατάλογος 8397/8 Μαρτίου 1844 Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α . Κ. “Αριστεία” Φ. 286/1254252

Σηάτρας ή (Σκάτρας)  Πολύμερος, ;;; μήπως Σκονδρας;;  Μπρούφλιανη Πιστοποιούμε δια του παρόντος ότι ο Πολύμερος Σηάτρας από Μπρούφλιανη  ετών 48,  «… υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής μέχρι τέλους και πήρε μέρος εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχες. Πολέμησε γενναίως: εις Υπάτην κατά των ντόπιων Οθωμανών του Ιμέρ Βρυώνη, στην Καλιακούδα κατά του Σκόντρα πασσά, στην Άμπλιανη, σε αυτή τη Γιαννιτζούς, στο Κρεμμύδι της Πελοποννήσου κατά του Ιμπραήμ πασά, στην δια νυκτός έξοδο του Μεσολογγίου και στην Αθήνα κατά του ιδίου του Ιμπραήμ. Έδειξε γενναιότητα, ευπείθεια και υπακοή στους ανωτέρους του. Όθεν δίνομε το παρόν για να το χρησιμεύσει όπου ανήκει. Εν Αγά 1 Φεβρουαρίου 1844». Υπογράφεται από τους Μ και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Ζουλούμη. Πηγή Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 258 λήψη 46 Αριστεία. [Σφίκας Ιωάννης κάτοικος Μπρούφλιανη. . Στις 8 Ιανουαρίου 1844 συμμετείχε στην υποβολή ομαδικής αιτήσεως απονομής αριστείου, με 12 συμπατριώτες του, και την υποβολή ατομικού πιστοποιητικού συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Για λεπτομέρειες της αίτησης βλέπετε στη μερίδα του Πολυζώη Γάτου. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει ότι ήταν 39, πήρε   μέρος στις μάχες, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη, «…εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης, εις την Καλιακούδα, εις Κρεμμύδι….»  . Πηγή : Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254] [Τζιτζοδήμου Ιωάννης κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Τζιτζοδήμου Κώστας κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Τριανταφύλλου Αθανάσιος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. . Στις 8 Ιανουαρίου 1844 συμμετείχε στην υποβολή ομαδικής αιτήσεως απονομής αριστείου, με 12 συμπατριώτες του, και την υποβολή ατομικού πιστοποιητικού συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα.

Για λεπτομέρειες της αίτησης βλέπετε στη μερίδα του Πολυζώη Γάτου. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει ότι ήταν 38, πήρε   μέρος στις μάχες, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη, «…εις τας δύο προσβολάς της Υπάτης, εις την Καλιακούδα,  και εις την νυκτός κατά του Κιουταή πασά δια  έξοδο του Μεσολογγίου….»  Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254,  Φ. 286] [Τριανταφύλλου Γεώργιος κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286] [Τριανταφύλλου Κώστας κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/71] [Φλόρου Ιωάννης του Γεωργίου κάτοικος Μπρούφλιανη/σιδερένιο/Αργυρό. Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του, έχει αριθμό Πρωτ. 865-15-12-1841 και υπογράφεται 16 Δεκεμβρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο, ως εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο. Επίσης, ο Φλόρος Ιωάννης του Γ , κάτοικος Μπρούφλιανη, Δεν αποκλείεται να διαφώνησε με το σιδερένιο αριστείο και  να έκανε έφεση-προσφυγή στις κατά καιρούς εξεταστικές επιτροπές και να κέρδισε. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό  κατάλογο  με άλλους 70 αξιωματικούς  του: “Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών.

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον  Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 174 και  Φ. 220]. [Φράγκος Αθανάσιος του Ιωάννη. . Στις 8 Ιανουαρίου 1844 συμμετείχε στην υποβολή ομαδικής αιτήσεως απονομής αριστείου, με 12 συμπατριώτες του, και την υποβολή ατομικού πιστοποιητικού συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Για λεπτομέρειες της αίτησης βλέπετε στη μερίδα του Πολυζώη Γάτου. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει ότι ήταν 38, πήρε   μέρος στις μάχες, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη, «…εις  Υπάτη, εις την Καλιακούδα, εις Κρεμμύδι, και εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου….»   Πηγή : Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254] [……]Δείτε εδώ τα εκλογικά του χωριού κατά το 1843 →Εδώ[…..]

[1]     Μπρούφλιανη και Μπουφλιανά μετονομασία Δ/μα 9-9-1927 ΦΕΚ 206 1927. αφέρεται στην πρόθεση της Ρεντίνας.  Ο Πούκεβίλ την τοποθετεί στο τμήμα “Βούκαια” του κτηματολογίου Πατρατζίκ ως Προφύλιανη με 15 σπίτια.  Συνοικισμός Δήμου Σπερχειάδας 1836-1912. Γεώργιος  Δημητρίου. «Πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά κα οικισμοί στη Φθιώτιδα ( 13ος -20ος αι.)

[2]     «Ν. Αντωνόπουλος «Η Δυτική Φθιώτιδα στη Φωτιά του 21» Αθήνα 1989».

«Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 1821».  Κ. Κλεφτοδήμος

«Φθιώτες Αγωνιστές του 1821 κατά χωριά». Γιώργου Σκούρα

«Κατάλογος Αγωνιστών Π. Βασιλείου

«Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες αγωνιστές στην επανάσταση τοι 1821. Κώστας Ζήσης».

lavanitsa.gr

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Στον ΒΙΟΚΑ Καμένων Βούρλων ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος [εικ.]

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Δήμου Καμένων Βούρλων κ. Ηλία Κυρμανίδη Τον Βιολογικό καθαρισμό Καμένων Βούρλων …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *