Πέμπτη , 23 Μαρτίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Η αζωοσπερμία είναι μια δυσάρεστη έκπληξη για το ζευγάρι που δεν μπορεί να κάνει παιδί αλλά και για τον άνδρα που ξαφνικά συνειδητοποιεί πως είναι στείρος.

Παράλληλα, πολύ συχνά τα ζευγάρια αυτά δεν κάνουν το σωστό έλεγχο ή ακόμα και τη σωστή θεραπεία/ αντιμετώπιση και έτσι η παρότρυνση που δέχονται εν τέλει, είναι να χρησιμοποιήσουν δότη σπέρματος και να προχωρήσουν σε εξωσωματική. Παρότι η χρησιμοποίηση δότη είναι μια καθόλα αποδεκτή λύση, θα πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή γιατί στερεί από τον άντρα αλλά και απο το ζευγάρι τη δυνατότητα να αποκτήσουν δικό τους παιδί. Εντούτοις, υπάρχει λύση ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν δικό τους παιδί και να αποφύγουν τη διαδικασία του δωρητή σπέρματος.

Προϋπόθεση για αυτό είναι να επισκεφτούν τον κατάλληλο ειδικό ουρολόγο- ανδρολόγο ο οποίος θα εξετάσει καταρχήν που οφείλεται η αζωοσπερμία. Υπάρχουν περιπτώσεις αζωοσπερμίας που η αντιμετώπιση είναι πολύ εύκολη και άλλες που είναι πραγματικά δύσκολη ως και αδύνατη.

Καταρχήν είναι σημαντικό να καταλάβουμε που οφείλεται η αζωοσπερμία. Παρότι η έννοια αζωοσπερμία σημαίνει ότι δεν ανιχνευτήκαν σπερματοζωάρια στην εκσπερμάτιση αυτό δε σημαίνει πως οι όρχεις δεν έχουν σπερματοζωάρια. Υπάρχουν δυο μεγάλες κατηγορίες αζωοσπερμίας: αυτή που ο όρχης είναι γεμάτος σπερματοζωάρια αλλά έχουν «φράξει» οι πόροι που τα μεταφέρουν και αυτή που όντως ο όρχης είναι «άδειος» ή σχεδόν «άδειος» από σπερματοζωάρια.

Η πρώτη περίπτωση που καλείται «αποφρακτική αζωοσπερμία» είναι συνήθως η εύκολη εκδοχή. Εδώ υπάρχουν δυο λύσεις: είτε με ειδική επέμβαση να «ξεφράξουν» οι πόροι και να αποκατασταθεί η ροή των σπερματοζωαρίων είτε να γίνει μια βιοψία στον όρχη για αναζήτηση σπερματοζωαρίων. Η λύση της επέμβασης για να αποκαταστήσει τη ροή ακούγεται ως καλύτερη γιατί θα προσφέρει φυσική σύλληψη, εντούτοις είναι μια πολύ δύσκολη μικροχειρουργική επέμβαση με όχι πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας κι αναλόγως με του που βρίσκεται η απόφραξη (πχ αν είναι εντός του όρχη) μπορεί να είναι αδύνατη. Η λύση της βιοψίας οδηγεί σε εξωσωματική εν τούτοις όμως είναι πιο απλή και εάν λόγω της απόφραξης δεν έχει επέλθει κάποια βλάβη στα σπερματοζωάρια, τότε έχει πολύ υψηλό ποσοστό ανεύρεσης κατάλληλων σπερματοζωαρίων. Ο ειδικός θα πρέπει να σταθμίσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να εξετάσει ποια μέθοδος είναι η καταλληλότερη για κάθε περίπτωση.

Η δεύτερη περίπτωση, η «μη αποφρακτική αζωοσπερμία» είναι σαφώς πιο δύσκολη περίπτωση. Εδώ υπάρχει βλάβη/ δυσλειτουργία στον όρχη με αποτέλεσμα να είναι άδειος ή σχεδόν άδειος από σπερματοζωάρια. Τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό μπορεί να είναι γενετικά/ γονιδιακά, φλεγμονές και διάφορα άλλα, συχνά όμως δεν ανευρίσκεται το αίτιο. Ακούγεται λίγο παράξενο στους ασθενείς να ακούνε πως όλες οι εξετάσεις είναι φυσιολογικές και εντούτοις να υπάρχει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, δυστυχώς όμως αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και μάλιστα όχι και τόσο σπάνια.

Ωστόσο όμως και στην περίπτωση αυτή υπάρχουν λύσεις. Ο ειδικός ανδρολόγος έχει στην πραγματικότητα δυο βασικές επιλογές: είτε να προσπαθήσει να «ξυπνήσει» τον όρχη χορηγώντας του κατάλληλα φάρμακα ώστε να ξαναξεκινήσει η παραγωγή σπερματοζωαρίων είτε να προχωρήσει άμεσα στην αναζήτηση τους μεσα στον όρχη. Η χορήγηση των κατάλληλων φαρμάκων μπορεί ανάλογα με την περίπτωση να παράξει σπερματοζωάρια που πλέον να εντοπιστούν στην εκσπερμάτιση και να συλλεχθούν από εκεί για να χρησιμοποιηθούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Αυτό είναι κάτι που έχει γίνει κατορθωτό σε αρκετές περιπτώσεις εντούτοις η περίπτωση να παραχθούν τόσα πολλά ώστε να έχουμε φυσική σύλληψη παρότι δεν αποκλείεται, δεν είναι πολύ πιθανή. Επίσης πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τέτοιες θεραπείες δεν είναι κατάλληλες για όλους τους άνδρες.

Στις περιπτώσεις που οι θεραπείες αυτές δεν οδηγούν στην ανεύρεση σπερματοζωαρίων στην εκσπερμάτιση ή στις περιπτώσεις που ο άνδρας δεν είναι κατάλληλος για τέτοια θεραπεία η λύση είναι μία: η μικροχειρουργική βιοψία για αναζήτηση σπερματοζωαρίων μεσα από τον όρχη. Αυτή η τεχνική καλείται microTESE και είναι σαφώς καλύτερη από την απλή βιοψία που κάνει κάποιος στην αποφρακτική αζωοσπερμία. Ο λόγος είναι πως η απλή βιοψία (TESE) είναι τυχαία. Ο ιατρός παίρνει πολλά μικρά τυχαία δείγματα από τον όρχη χωρίς να ξέρει αν η περιοχή που παρακεντάει είναι κατάλληλη. Στην αποφρακτική αζωοσπερμία αυτό δεν είναι ιδιαίτερο μειονέκτημα γιατί ο όρχης συνήθως δεν πάσχει οπότε είναι όλος είναι γεμάτος σπερματοζωάρια κι έτσι όπου και να παρακεντήσει ο ιατρός, θα βρει. Στην αποφρακτική αζωοσπερμία τα πράγματα όμως είναι τελείως διαφορετικά. Αν υπάρχουν σπερματοζωάρια θα υπάρχουν σε συγκεκριμένες μόνο περιοχές όπου το παρέγχυμα του όρχη δε θα έχει καταστραφεί. Έτσι, υπάρχουν νησίδες σπερματογένεσης κρυμμένες μεσα σε μη λειτουργικό ιστό. Η τυχαία αναζήτηση στην περίπτωση αυτή μειώνει τις πιθανότητες ανεύρεσης πρώτον γιατί είναι ακριβώς τυχαία και δεύτερον γιατί η απλή βιοψία παίρνει δείγματα μόνο από την επιφανειακή στοιβάδα του όρχη και όχι από βαθύτερα μέρη. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζει η microTESE. Στην τεχνική αυτή με χρήση μικροσκοπίου διερευνάται ολόκληρος ο όρχης για να βρεθούν αυτές οι υγιείς περιοχές. Ταυτόχρονα ειδικός εμβρυολόγος βρίσκεται μεσα στο χειρουργείο με δικό του μικροσκόπιο και εξετάζει εκείνη την ώρα όλα τα δείγματα που παίρνει ο ειδικός ανδρολόγος και τον βοηθάει στην αναζήτηση του. Η microTESE είναι σαφώς δυσκολότερη βιοψία, γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους ανδρολόγους με εμπειρία στη μικροχειρουργική και απαιτεί σαφώς πολύ περισσότερη ώρα. Εντούτοις οι μελέτες αλλά και η δική μας εμπειρία αναφέρουν ποσοστά ανεύρεσης σπερματοζωαρίων που μπορεί να είναι 30 ή και 50%.

Η κατάλληλη αντιμετώπιση του άνδρα με αζωοσπερμία μπορεί να φέρει τελικά το επιθυμητό αποτέλεσμα αν γίνει από ειδικό ουρολόγο/ανδρολόγο ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει και τις φαρμακευτικές επιλογές και τα σύγχρονα πρωτόκολλα διέγερσης του όρχη αλλά και να έχει την εξειδίκευση στη μικροχειρουργική ώστε να μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη βοήθεια στον ασθενή. Η χρήση του δωρητή σπέρματος είναι όντως μια λύση για τους άνδρες που δεν μπορούν να παράξουν σπερματοζωάρια. Είναι όμως κρίμα να καταφύγει κάποιος σε αυτήν αν δεν έχει εξαντλήσει πρώτα τα περιθώρια να βρεθούν δικά του ώστε να αποκτήσει το ζευγάρι «δικό τους» παιδί.

H ανδρολογική κλινική Androclinic, έχοντας ως επίκεντρό της τον άντρα, παρέχει αποτελεσματικές λύσεις σε προβλήματα υπογονιμότητας, ανδρολογίας, ουρολογίας και πλαστικής χειρουργικής, εξασφαλίζοντας την οριστική αντιμετώπισή τους.

Δώστε τέλος στο πρόβλημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας!

Androclinic Athens
Βαλαωρίτου 4, Αθήνα 10671
2103387393 – 4
helpdesk@androclinic.gr
Δευτέρα – Παρασκευή: 13:00 – 21:00
www.androclinic.gr

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Η ερώτηση κ.Μπάμπη Φάκου για τα προβλήματα των λιμενικών εγκαταστάσεων του νησιού Τριζόνια

Τριζόνια : Μια επίκαιρη ερώτηση στην ΠΣτΕ του περιφερειακού συμβούλου κ.Μπάμπη Φάκου για τα προβλήματα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *