Τρίτη , 6 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Μουζακίου ανακοίνωσε την πρόσληψη 14 ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Μουζακίου ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιο) συνολικά 14 ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου.

Ειδικότερα, θα προσληφθoύν 14 άτομα ειδικότητας:

-2 Π.Ε. ή Τ.Ε. Καθηγητή Βιολιού (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή)

-1 Τ.Ε. Καθηγητή Φλάουτου & Ανώτερων Θεωρητικών (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή)

-3 Τ.Ε. Καθηγητή Πιάνου & Ανώτερων Θεωρητικών (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή)

-1 Τ.Ε. Καθηγητή Κλασσικής Κιθάρας (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή)

-1 Τ.Ε. Καθηγητή Μονωδίας (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή)

-1 Τ.Ε. Ανώτερων Θεωρητικών (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή)

-1 Δ.Ε. Καθηγητή Ντραμς – Κρουστών (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή)

-1 Δ.Ε. Καθηγητή Κλαρίνου (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή)

-1 Δ.Ε. Καθηγητή Ηλεκτρικής Κιθάρας (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή)

-1 Τ.Ε. Καθηγητή Λαούτου (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή)

-1 Δ.Ε. Καθηγητή Μπουζουκιού (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 30.06.2023.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη του συνόλου των ζητηθέντων ανωτέρω ειδικοτήτων, αποτελεί η ύπαρξη του αναγκαίου αριθμού μαθητών για το αντίστοιχο όργανο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μουζακίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.)
Αγίας Σωτήρας 1
Τ.Κ. 430 60 Μουζάκι
Υπόψιν κου Δραγούτσου Δημητρίου
(τηλ. επικοινωνίας: 24450 43446)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Μη εμπρόθεσμες αιτήσεις αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης : α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μουζακίου (www.mouzaki.gr) και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. (www.dikedim.gr)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μουζακίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (παρ. 10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994).

Δείτε περισσότερα εδώ.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Γ. Οικονόμου: “Η Κυβέρνησή διαχειρίζεται τις μεγάλες κρίσεις – Υψώνει ασπίδα προστασίας των πολιτών”

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Υφυπουργό παρά τω …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *