Δευτέρα , 5 Δεκεμβρίου 2022
Ακολουθήστε μας στο facebook

Η εισήγηση του Παναγιώτη Ταγκαλή στο δημοτικό συμβούλιο Δελφών 3/8 για την πυρκαγιά του ελαιώνα

Στις 6 το απόγευμα την Τετάρτη 3 Αυγούστου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δελφών, με κύριο θέμα τη συζήτηση για την πυρκαγιά του ελαιώνα και την υποβολή προτάσεων. Εισηγητής θα είναι ο Δήμαρχος Δελφών.

Η εισήγηση του Παναγιώτη Ταγκαλή έχει ως εξής

Εισαγωγή:
Η πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022 στον ελαιώνα της Άμφισσας, ήρθε να προστεθεί στις ανοιχτές πληγές που έχει αφήσει εκείνη του Αυγούστου του 2013.
Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις κι ενώ η διαδικασία των αποτιμήσεων είναι ακόμα σε εξέλιξη, η συνολική έκταση που έπληξε η πυρκαγιά ανέρχεται σε 10.843,7o στρέμματα, σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος Copernicus/Emergency Management Service-Rapid Mapping, το οποίο ενεργοποιήθηκε μετά από σχετικές ενέργειες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Οι Δημοτικές ενότητες Άμφισσας-Ιτέας και Δελφών κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την υπ’ αριθμόν Α561/05.7.22 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:ΨΟΚ846ΝΠΙΟ-Ε29), σε συνέχεια εγγράφων της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας και του Δ.Δελφών.

Αιτίες
Βασικές, αλλά όχι μοναδικές αιτίες της πυρκαγιάς είναι η παρακμή της ελαιοκαλλιέργειας και του ελαιώνα, ως προϊόν εγκατάλειψης πάρα πολλών κτημάτων, ο σταδιακός εκφυλισμός της σημασίας της ελαιοπαραγωγής στην τοπική κοινωνία και η έλλειψη άρδευσης.

Οι αιτίες πολλές,
Η έλλειψη τεχνογνωσίας, διαρκούς ενημέρωσης και εξέλιξης του τρόπου καλλιέργειας
η διαρκής μείωση της αποδοτικότητας της ελαιοκαλλιέργειας
η έλλειψη πολιτικής κινήτρων και ενίσχυσης συνεταιριστικών σχημάτων
η λανθασμένη πολιτική-διαχείριση του υφιστάμενου συνεταιρισμού
η έλλειψη διασύνδεσης των Πανεπιστημιακών τμημάτων του πρωτογενούς τομέα με την παραγωγική διαδικασία
ο κατακερματισμός των ιδιοκτησιών, αντίδοτο του οποίου δεν αποτελεί ο αναδασμός, αλλά πολιτικές με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την αναστροφή του

Κορυφαία θέματα επίσης αποτελούν:

 η πυροπροστασία του Ελαιώνα και η λήψη μέτρων αποτροπής νέας πυρκαγιάς.
 η εξασφάλιση της βέλτιστης πρόσβασης στα ελαιοτεμάχια, με την επαρκή συντήρηση
στην αγροτική οδοποιία του ελαιώνα.
 η δυσκολία πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων σε πολλά σημεία του ελαιώνα
 η δυσλειτουργία του τοπικού ΤΟΕΒ, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι η διαχείριση
των υδάτινων πόρων
 η αναθεώρηση και επέκταση του μέτρου του παραδοσιακού ελαιώνα, καθώς αφενός
πολλοί κάτοχοι κτημάτων έχουν απορριφθεί, ενώ και όσοι είναι ενταγμένοι βλέπουν τις αποζημιώσεις που προβλέπονται να είναι ανεπαρκείς
Διαδικασία σε εξέλιξη
Η διαδικασία των αποζημιώσεων είναι ήδη σε εξέλιξη εδώ και περίπου μία εβδομάδα και περιλαμβάνει:
Αιτήματα για ελαιοτεμάχια που δεν είναι εγγεγραμμένα στον ΟΣΔΕ και δεν έχουν ασφάλιση στον ΕΛΓΑ θα υποβάλλονται στην Περιφέρεια.

Αιτήματα που αφορούν πληγείσες επιχειρήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων (φυτικής και ζωικής παραγωγής) ή φυσικών προσώπων, όσον αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό (στοιχείων άρδευσης, μηχανήματα κλπ) τα οποία δεν καλύπτονται από την ασφάλιση του ΕΛΓΑ.
Αιτήματα για την αποζημίωση τεμαχίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων που είναι ασφαλισμένα στον ΕΛΓΑ και έχουν υποβάλλει αίτηση στον ΟΣΔΕ για την ηρτημένη εσοδεία αλλά και των φυτικών και ζωικών μέσων παραγωγής (δένδρα, ζώα, εξοπλισμό κλπ) θα υποβάλλονται στους κατά τόπους ανταποκριτές των τοπικών κοινοτήτων του ΕΛΓΑ έως την 20-7-2022.

Αιτήματα κατόχων ελαιοτεμαχίων που είναι ενταγμένα στη Δράση 10.1.02 «Παραδοσιακός Ελαιώνας» ή σε άλλα Μέτρα και Δράσεις του Π.Α.Α. και έχουν πληγεί από την πυρκαγιά στην ΔΑΟΚ ΠΕ Φωκίδας έως την 20-7-2022 για την γνωστοποίηση της ζημίας λόγω ανωτέρας βίας.

Τα περισσότερα των ανωτέρω αποτελούν κεφάλαια του σχεδίου διαχείρισης του Ελαιώνα της Άμφισσας, που ψηφίστηκε ομόφωνα και που ευρίσκεται στα χέρια της αρμόδιας επιτροπής που συστήθηκε με πρωτοβουλία του ΥΠΠΟ.
Κορυφαίο αίτημα της τοπικής κοινωνίας αποτελεί η αναστροφή της κατηφόρας που έχει λάβει η μονοκαλλιέργεια της ελιάς στην περιοχή μας, σύμπτωμα της οποίας αποτέλεσε και η πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022.

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω, καταθέτουμε τις απόψεις μας για αυτά που ζητάμε από την κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως τοπική κοινωνία, το τμήμα που μας αναλογεί.

Προτάσεις

Α. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων, σε όλους τους καλλιεργητές

Η απογοήτευση από τον αποκλεισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας των καλλιεργητών, από τις αποζημιώσεις –ως προϊόν της Νομοθεσίας- αποτελεί αντικίνητρο για τη συνέχιση της ενασχόλησης με την καλλιέργεια.

Β. Άμεση χορήγηση οδηγιών, ενημέρωσης των αγροτών για τον τρόπο αντιμετώπισης των καμένων ελαιόδενδρων.

Γ. Υποχρεωτική αντικατάσταση των καμένων ελαιόδενδρων με νέα, προκειμένου να διατηρηθεί το ‘Μνημείο της φύσης’, όπως έχει χαρακτηριστεί ο ελαιώνας από την Unesco.

Δ. Επιτάχυνση διαδικασίας επεξεργασίας του διαχειριστικού σχεδίου του ελαιώνα της Άμφισσας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και δεσμεύσεις.
Το σχέδιο διαχείρισης του Ελαιώνα υλοποιήθηκε με την 09/10.07.2017 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Δελφών και απεστάλη στο ΥΠΠΟ. Η Υπουργός Πολιτισμού με την υπ’ αριθμόν 87000/ΥΠΠΟΑ 01.3.22 απόφασή της (ΑΔΑ:6ΕΚΣ4653Π4-ΧΗΛ), συγκρότησε επιτροπή επεξεργασίας του Διαχειριστικού σχεδίου του ελαιώνα, εντός της ζώνης Α’ του Δελφικού τοπίου. Η επιτροπή απαρτίζεται από

1. κ. Αθανασία Ψάλτη, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας, με αναπληρώτρια την κ. Ανθούλα Τσαρούχα, αναπληρώτρια Τμηματάρχη Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας,

2. κ. Αναστασία Γκαδόλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Έργων της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,
3. κ. Θεοδώρα Γαλάνη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ, με αναπληρώτρια την κ. Κωνσταντίνα Σιούντρη, μετακλητή υπάλληλο στο γραφείο ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ,

4. κ. Χρυσούλα Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης, με αναπληρώτρια την κ. Μαρίνα Δελλή, Προϊσταμένη του Τμήματος Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

5. κ. Ευστάθιο Γρηγοριάδη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών, με αναπληρώτρια την κ. Δέσποινα Σχιστού, υπάλληλο του Τμήματος Χωροθέτησης Υποδομών Θαλάσσιου Τουρισμού της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού,

6. κ. Ευάγγελο Αγγελόπουλο, υπάλληλο του Τμήματος Σχεδιασμού, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, με αναπληρώτρια την κ. Ιφιγένεια Παπαδοπούλου, υπάλληλο του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

7. κ. Ηλία Δημητρέλο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας,
8. κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, Δήμαρχο Δελφών,
9. κ. Ευθύμιο Γεωργακόπουλο, Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., πολιτικό μηχανικό, δασοπόνο.
Β. Συντονιστής της ομάδας ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, κ. Γιώργος Διδασκάλου

Η επιτροπή συνεδρίασε στις 15 Μαρτίου 2022 για πρώτη φορά, ενημερώθηκαν από το Δήμαρχο Δ.Δελφών για το Σχέδιο διαχείρισης που έχει εκπονήσει ο Δ.Δελφών και επιφυλάχθηκαν να το μελετήσουν και να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Έκτοτε ουδεμία εξέλιξη έχουμε.

Ε. Οριοθέτηση πληγεισών περιοχών από τη Γενική Δ/νση Αποκαταστάσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), προκειμένου να τύχουμε των ευνοϊκών διατάξεων.
Οι Δημοτικές ενότητες Άμφισσας-Ιτέας και Δελφών κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την υπ’ αριθμόν Α561/05.7.22 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:ΨΟΚ846ΝΠΙΟ-Ε29), σε συνέχεια εγγράφων της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας και του Δ.Δελφών.

Θα πρέπει να γίνει οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και να υπαχθούν στις διατάξεις περί αποκατάστασης των βλαβών.
Ταυτόχρονα να προσαρμοστεί το σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων στις διατάξεις του αρθ. 90 Ν. 4915/2022 για την δυνατότητα υπαγωγής στην κατηγορία 5 αρθ. 96 Ν. 4495/2017 των ακίνητων στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

ΣΤ. Εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων από το ΥΠΕΝ και τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων, για τη δημιουργία μονάδας διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και εργοστασίων επεξεργασίας ελαιών, από το Φορέα διαχείρισης Στερεών αποβλήτων Στ.Ελλάδας (Φο.Δ.Σ.Α).

Ζ. Επιδότηση με voucher για διακοπές στο Δ.Δελφών, για να τονωθεί ο εγχώριος τουρισμός, ανάλογο με αυτό που εφαρμόστηκε σε άλλες πυρόπληκτες περιοχές (Εύβοια). Το Voucher αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού και χωρίς περιορισμούς, από τη διαμονή, την εστίαση μέχρι και τις τοπικές μεταφορές των δικαιούχων.

ΣΤ. Ενίσχυση των συνεταιριστικών σχημάτων μέσω της αύξησης της επιδότησης, λόγω του Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας.

Στις 6 το απόγευμα την Τετάρτη 3 Αυγούστου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δελφών, με κύριο θέμα τη συζήτηση για την πυρκαγιά του ελαιώνα και την υποβολή προτάσεων. Εισηγητής θα είναι ο Δήμαρχος Δελφών.

Η εισήγηση του Παναγιώτη Ταγκαλή έχει ως εξής

Εισαγωγή:
Η πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022 στον ελαιώνα της Άμφισσας, ήρθε να προστεθεί στις ανοιχτές πληγές που έχει αφήσει εκείνη του Αυγούστου του 2013.
Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις κι ενώ η διαδικασία των αποτιμήσεων είναι ακόμα σε εξέλιξη, η συνολική έκταση που έπληξε η πυρκαγιά ανέρχεται σε 10.843,7o στρέμματα, σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος Copernicus/Emergency Management Service-Rapid Mapping, το οποίο ενεργοποιήθηκε μετά από σχετικές ενέργειες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Οι Δημοτικές ενότητες Άμφισσας-Ιτέας και Δελφών κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την υπ’ αριθμόν Α561/05.7.22 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:ΨΟΚ846ΝΠΙΟ-Ε29), σε συνέχεια εγγράφων της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας και του Δ.Δελφών.

Αιτίες
Βασικές, αλλά όχι μοναδικές αιτίες της πυρκαγιάς είναι η παρακμή της ελαιοκαλλιέργειας και του ελαιώνα, ως προϊόν εγκατάλειψης πάρα πολλών κτημάτων, ο σταδιακός εκφυλισμός της σημασίας της ελαιοπαραγωγής στην τοπική κοινωνία και η έλλειψη άρδευσης.

Οι αιτίες πολλές,
Η έλλειψη τεχνογνωσίας, διαρκούς ενημέρωσης και εξέλιξης του τρόπου καλλιέργειας
η διαρκής μείωση της αποδοτικότητας της ελαιοκαλλιέργειας
η έλλειψη πολιτικής κινήτρων και ενίσχυσης συνεταιριστικών σχημάτων
η λανθασμένη πολιτική-διαχείριση του υφιστάμενου συνεταιρισμού
η έλλειψη διασύνδεσης των Πανεπιστημιακών τμημάτων του πρωτογενούς τομέα με την παραγωγική διαδικασία
ο κατακερματισμός των ιδιοκτησιών, αντίδοτο του οποίου δεν αποτελεί ο αναδασμός, αλλά πολιτικές με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την αναστροφή του

Κορυφαία θέματα επίσης αποτελούν:

 η πυροπροστασία του Ελαιώνα και η λήψη μέτρων αποτροπής νέας πυρκαγιάς.
 η εξασφάλιση της βέλτιστης πρόσβασης στα ελαιοτεμάχια, με την επαρκή συντήρηση
στην αγροτική οδοποιία του ελαιώνα.
 η δυσκολία πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων σε πολλά σημεία του ελαιώνα
 η δυσλειτουργία του τοπικού ΤΟΕΒ, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι η διαχείριση
των υδάτινων πόρων
 η αναθεώρηση και επέκταση του μέτρου του παραδοσιακού ελαιώνα, καθώς αφενός
πολλοί κάτοχοι κτημάτων έχουν απορριφθεί, ενώ και όσοι είναι ενταγμένοι βλέπουν τις αποζημιώσεις που προβλέπονται να είναι ανεπαρκείς
Διαδικασία σε εξέλιξη
Η διαδικασία των αποζημιώσεων είναι ήδη σε εξέλιξη εδώ και περίπου μία εβδομάδα και περιλαμβάνει:
Αιτήματα για ελαιοτεμάχια που δεν είναι εγγεγραμμένα στον ΟΣΔΕ και δεν έχουν ασφάλιση στον ΕΛΓΑ θα υποβάλλονται στην Περιφέρεια.

Αιτήματα που αφορούν πληγείσες επιχειρήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων (φυτικής και ζωικής παραγωγής) ή φυσικών προσώπων, όσον αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό (στοιχείων άρδευσης, μηχανήματα κλπ) τα οποία δεν καλύπτονται από την ασφάλιση του ΕΛΓΑ.
Αιτήματα για την αποζημίωση τεμαχίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων που είναι ασφαλισμένα στον ΕΛΓΑ και έχουν υποβάλλει αίτηση στον ΟΣΔΕ για την ηρτημένη εσοδεία αλλά και των φυτικών και ζωικών μέσων παραγωγής (δένδρα, ζώα, εξοπλισμό κλπ) θα υποβάλλονται στους κατά τόπους ανταποκριτές των τοπικών κοινοτήτων του ΕΛΓΑ έως την 20-7-2022.

Αιτήματα κατόχων ελαιοτεμαχίων που είναι ενταγμένα στη Δράση 10.1.02 «Παραδοσιακός Ελαιώνας» ή σε άλλα Μέτρα και Δράσεις του Π.Α.Α. και έχουν πληγεί από την πυρκαγιά στην ΔΑΟΚ ΠΕ Φωκίδας έως την 20-7-2022 για την γνωστοποίηση της ζημίας λόγω ανωτέρας βίας.

Τα περισσότερα των ανωτέρω αποτελούν κεφάλαια του σχεδίου διαχείρισης του Ελαιώνα της Άμφισσας, που ψηφίστηκε ομόφωνα και που ευρίσκεται στα χέρια της αρμόδιας επιτροπής που συστήθηκε με πρωτοβουλία του ΥΠΠΟ.
Κορυφαίο αίτημα της τοπικής κοινωνίας αποτελεί η αναστροφή της κατηφόρας που έχει λάβει η μονοκαλλιέργεια της ελιάς στην περιοχή μας, σύμπτωμα της οποίας αποτέλεσε και η πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022.

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω, καταθέτουμε τις απόψεις μας για αυτά που ζητάμε από την κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως τοπική κοινωνία, το τμήμα που μας αναλογεί.

Προτάσεις

Α. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων, σε όλους τους καλλιεργητές

Η απογοήτευση από τον αποκλεισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας των καλλιεργητών, από τις αποζημιώσεις –ως προϊόν της Νομοθεσίας- αποτελεί αντικίνητρο για τη συνέχιση της ενασχόλησης με την καλλιέργεια.

Β. Άμεση χορήγηση οδηγιών, ενημέρωσης των αγροτών για τον τρόπο αντιμετώπισης των καμένων ελαιόδενδρων.

Γ. Υποχρεωτική αντικατάσταση των καμένων ελαιόδενδρων με νέα, προκειμένου να διατηρηθεί το ‘Μνημείο της φύσης’, όπως έχει χαρακτηριστεί ο ελαιώνας από την Unesco.

Δ. Επιτάχυνση διαδικασίας επεξεργασίας του διαχειριστικού σχεδίου του ελαιώνα της Άμφισσας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και δεσμεύσεις.
Το σχέδιο διαχείρισης του Ελαιώνα υλοποιήθηκε με την 09/10.07.2017 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Δελφών και απεστάλη στο ΥΠΠΟ. Η Υπουργός Πολιτισμού με την υπ’ αριθμόν 87000/ΥΠΠΟΑ 01.3.22 απόφασή της (ΑΔΑ:6ΕΚΣ4653Π4-ΧΗΛ), συγκρότησε επιτροπή επεξεργασίας του Διαχειριστικού σχεδίου του ελαιώνα, εντός της ζώνης Α’ του Δελφικού τοπίου. Η επιτροπή απαρτίζεται από

1. κ. Αθανασία Ψάλτη, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας, με αναπληρώτρια την κ. Ανθούλα Τσαρούχα, αναπληρώτρια Τμηματάρχη Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας,

2. κ. Αναστασία Γκαδόλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Έργων της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,
3. κ. Θεοδώρα Γαλάνη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ, με αναπληρώτρια την κ. Κωνσταντίνα Σιούντρη, μετακλητή υπάλληλο στο γραφείο ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ,

4. κ. Χρυσούλα Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης, με αναπληρώτρια την κ. Μαρίνα Δελλή, Προϊσταμένη του Τμήματος Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

5. κ. Ευστάθιο Γρηγοριάδη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών, με αναπληρώτρια την κ. Δέσποινα Σχιστού, υπάλληλο του Τμήματος Χωροθέτησης Υποδομών Θαλάσσιου Τουρισμού της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού,

6. κ. Ευάγγελο Αγγελόπουλο, υπάλληλο του Τμήματος Σχεδιασμού, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, με αναπληρώτρια την κ. Ιφιγένεια Παπαδοπούλου, υπάλληλο του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

7. κ. Ηλία Δημητρέλο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας,
8. κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, Δήμαρχο Δελφών,
9. κ. Ευθύμιο Γεωργακόπουλο, Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., πολιτικό μηχανικό, δασοπόνο.
Β. Συντονιστής της ομάδας ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, κ. Γιώργος Διδασκάλου

Η επιτροπή συνεδρίασε στις 15 Μαρτίου 2022 για πρώτη φορά, ενημερώθηκαν από το Δήμαρχο Δ.Δελφών για το Σχέδιο διαχείρισης που έχει εκπονήσει ο Δ.Δελφών και επιφυλάχθηκαν να το μελετήσουν και να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Έκτοτε ουδεμία εξέλιξη έχουμε.

Ε. Οριοθέτηση πληγεισών περιοχών από τη Γενική Δ/νση Αποκαταστάσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), προκειμένου να τύχουμε των ευνοϊκών διατάξεων.
Οι Δημοτικές ενότητες Άμφισσας-Ιτέας και Δελφών κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την υπ’ αριθμόν Α561/05.7.22 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:ΨΟΚ846ΝΠΙΟ-Ε29), σε συνέχεια εγγράφων της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας και του Δ.Δελφών.

Θα πρέπει να γίνει οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και να υπαχθούν στις διατάξεις περί αποκατάστασης των βλαβών.
Ταυτόχρονα να προσαρμοστεί το σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων στις διατάξεις του αρθ. 90 Ν. 4915/2022 για την δυνατότητα υπαγωγής στην κατηγορία 5 αρθ. 96 Ν. 4495/2017 των ακίνητων στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

ΣΤ. Εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων από το ΥΠΕΝ και τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων, για τη δημιουργία μονάδας διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και εργοστασίων επεξεργασίας ελαιών, από το Φορέα διαχείρισης Στερεών αποβλήτων Στ.Ελλάδας (Φο.Δ.Σ.Α).

Ζ. Επιδότηση με voucher για διακοπές στο Δ.Δελφών, για να τονωθεί ο εγχώριος τουρισμός, ανάλογο με αυτό που εφαρμόστηκε σε άλλες πυρόπληκτες περιοχές (Εύβοια). Το Voucher αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού και χωρίς περιορισμούς, από τη διαμονή, την εστίαση μέχρι και τις τοπικές μεταφορές των δικαιούχων.

ΣΤ. Ενίσχυση των συνεταιριστικών σχημάτων μέσω της αύξησης της επιδότησης, λόγω του Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

To Newsletter του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας [11/2022]

Το Newsletter του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας – Τεύχος Νοεμβρίου 2022 Στο Newsletter καταγράφονται όλες οι δράσεις …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *