Σάββατο , 24 Φεβρουαρίου 2024
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Ο Γ. Κοτρωνιάς για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

O Βουλευτής Γεώργιος Κοτρωνιάς μίλησε 5/11/2020 στην ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για το Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις » .

Παρατίθεται αναλυτικά η ομιλία του Βουλευτή :

«…Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

     Ξέρετε αισθάνομαι ότι πραγματικά κάνω το καθήκον μου απέναντι στους ‘’ ‘Ελληνες πολίτες όταν κρατάω στα χέρια μου νομοσχέδια σαν το σημερινό.

   Γιατί πιστεύω εκπληρώνει αυτό που είναι και πρέπει να είναι ο σκοπός και η ουσία της πολιτικής, αυτό που την καταξιώνει στη συνείδηση των πολιτών, δηλαδή να βελτιώνει την λειτουργία του κράτους ώστε τελικά να υπάρχει ανάπτυξη και πρόοδος αλλά να ωφελείται πρώτα απ’ όλα ο πολίτης.

  Το παρόν νομοσχέδιο επιταχύνει και βελτιώνει διαδικασίες της δικαιοσύνης αλλά και ολόκληρου του νομικού κόσμου και επιτρέψτε μου να αναφερθώ στα άρθρα εκείνα που περιλαμβάνουν τέτοιες βελτιωτικές διατάξεις.

Το άρθρο 1 στοχεύει στην επίσπευση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του  ν. 3869/2010 ώστε, από τη μία πλευρά να οριστικοποιηθεί νωρίτερα το καθεστώς προστασίας που παρέχεται σε όλους όσους το δικαιούνται και από την άλλη, να αρθεί η προστασία των στρατηγικών κακοπληρωτών οι οποίοι, προκειμένου να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος, έσπευσαν να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη, παρατείνοντας την εκδίκασή τους έως το 2032.

Με τα άρθρα 2 έως 26 προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός του Κώδικα Δικηγόρων, μέσα από μια σειρά μεταρρυθμίσεων που απλοποιούν διαδικασίες και διευκολύνουν τη εκτέλεση του δικηγορικού επαγγέλματος, εξασφαλίζοντας συγχρόνως  την επίλυση χρόνιων ζητημάτων του κλάδου.

Ξεχωρίζω ιδιαίτερα:

Τα άρθρα 2 και 3 που αφορούν στην εξειδίκευση των προϋποθέσεων κτήσης της δικηγορικής ιδιότητας για κατόχους τρίτων χωρών, καθώς και στην παράταση του χρόνου δικηγορικής άσκησης από έξι σε δώδεκα μήνες, προσβλέποντας σε αρτιότερα καταρτισμένους μελλοντικούς δικηγόρους, οι οποίοι, παράλληλα, θα λαμβάνουν και ανάλογη οικονομική ενίσχυση.

Τα άρθρα 7 και 8, τα οποία διαμορφώνουν το πλαίσιο για την αδιάβλητη διεξαγωγή του διαγωνισμού δικηγόρων. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, η εποπτεία του διαγωνισμού ανατίθεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία θα έχει την ευθύνη για τις αναγκαίες διαδικασίες για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Τα άρθρα 12 και 13, που έχουν ως στόχο την απάλειψη της γραφειοκρατίας σε βασικές διαδικασίες, καθώς προτείνεται η έκδοση ενός ενιαίου γραμμάτιου προείσπραξης για τις προτάσεις και την παράσταση στην τακτική διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου, του Μονομελούς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και παράλληλα καταργείται η θεώρηση του γνησίου υπογραφής του παραστάτη δικηγόρου στο σχέδιο των συμβολαίων από τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο.

Με τα άρθρα 15 έως και 19, εντάσσεται πλέον και το επάγγελμα του δικηγόρου στη νέα ψηφιακή εποχή, μέσω της τηλεδιάσκεψης, επιλύοντας χρόνια λειτουργικά προβλήματα των συλλογικών οργάνων των δικηγόρων, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές.

Με το άρθρο 33 προβλέπεται η αναστολή της ποινικής δίωξης των υπόχρεων που δεν κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές, όταν αυτοί υπάγονται σε ρύθμιση και είναι συνεπείς στην καταβολή των σχετικών δόσεων.

 

Με τα άρθρα 34 και 35 ενισχύεται περαιτέρω ο σημαντικός θεσμός της νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, καθώς και ο θεσμός της διαμεσολάβησης, ενώ καθορίζεται αρμόδια Αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής νομικής βοήθειας, στις υποθέσεις του ν. 4640/2019 που υπάγονται σε διαμεσολάβηση.  Παράλληλα, με το άρθρο 43 προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών για την ταχύτερη έκδοση ενταλμάτων πληρωμής για τη νομική βοήθεια, καθώς και η άμεση ενίσχυση του ΤΑΧΔΙΚ με το απαιτούμενο προσωπικό, προκειμένου να διεκπεραιωθούν πάνω από 35.000 αιτήσεις νομικής βοήθειας, που εκκρεμούν τα τρία τελευταία χρόνια αλλά και εκκρεμείς μελέτες δικαστικών κτιρίων.

 

Στην ανάγκη να ενταχθεί ο δικηγορικός κλάδος στη νέα ψηφιακή εποχή, απαντάει και το άρθρο 36, το οποίο εισάγει την τηλεδιάσκεψη και στις διασκέψεις των δικαστών σε μόνιμη βάση, καθώς και το άρθρο 37, με το οποίο προβλέπεται η στήριξη της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης, με την προσθήκη 20 επιπλέον οργανικών θέσεων του κλάδου της πληροφορικής στο ΣτΕ.

 

Με το άρθρο 38 δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων εργασίας για την υλοποίηση έργων, στο πλαίσιο προγραμμάτων και δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

 

Το άρθρο 40 έρχεται να καλύψει ένα μέχρι τώρα νομοθετικό κενό που αφορά στη διατήρηση της οικογενειακής ισορροπίας των δικαστικών λειτουργών, μέσω της ειδικής ρύθμισης για τη συνυπηρέτηση συζύγων, κάτι το οποίο ισχύει για τις περισσότερες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

 

Τέλος, με τα άρθρα 46 και 47, επιδιώκεται μια ακόμη φορά στο παρών νομοσχέδιο, η αντιμετώπιση του ζητήματος υποστελέχωσης του κλάδου, και πιο συγκεκριμένα με το πρώτο (46) δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον δικαστικών υπαλλήλων από διαγωνισμούς που ήδη έχουν διενεργηθεί, ενώ με το άρθρο 47, επιδιώκεται η ορθολογική στελέχωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεδομένου ότι το νεοσυσταθέν Τμήμα Ελέγχων, αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τους υπάρχοντες Αντιπροέδρους και Συμβούλους, δημιουργώντας πρόβλημα στα υπόλοιπα τμήματα.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Είναι ένα νομοσχέδιο που επιταχύνει και εκσυγχρονίζει δικαστικές διαδικασίες βοηθάει τα 100.000 νοικοκυριά του νόμου 3869 του 2010 που είναι εγκλωβισμένα μέχρι το 2032, ενώ εναρμονίζει δικαστικές και νομικές διαδικασίες με την σύγχρονη ηλεκτρονική εποχή δημιουργώντας σύγχρονες συνθήκες εργασίες σε δικηγόρους και δικαστικούς λειτουργούς.

Είναι ένα νομοσχέδιο εκσυγχρονιστικό που πρέπει να τύχει της ομόφωνης στήριξης όλων των πτερύγων της Βουλής».

 

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Φθιώτιδα: Αρχιερατικό τρισάγιο για την 28χρονη Ελπίδα, θύμα της τραγωδίας στα Τέμπη…

Φθιώτιδος Συμεών: «Οι ψυχές των θυμάτων περιμένουν απαντήσεις..» Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας   κ. Συμεών μετέβη …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *