Παρασκευή , 23 Φεβρουαρίου 2024
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Οικονομική Επιτροπή στον Δήμο Μακρακώμης στις 17/11 – Προσλήψεις προσωπικού και μείωση τελών

Με αρκετά σημαντικά θέματα από 21 συνολικά συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μακρακώμης στις 17/11/2020  μεταξύ αυτών οι προσλήψεις για κάλυψη έκτακτων αναγκών και η αναπροσαρμογή των τελών αποχέτευσης.

Δείτε την πρόσκληση και  τα θέματα αναλυτικά:

Π Ρ ΟΣ Κ Λ Η Σ Η

για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 6 του εδαφίου 2 της παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ:71342 Κ.Υ.Α. ( Φ.Ε.Κ. 4899/Β ́/6-11-2020 ) “Έκτακτα μέτρα προστασίας της

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020”, σας προσκαλώ σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί την 17η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 ́ π.μ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 page1image23704058081.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (ΙΑΝΟΣ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 page1image23704220642.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 page1image23704376803.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 page1image23704514724.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 page1image23704639205.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΛΑΧΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΛΑΧΩΝΗ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

7.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΚΟΠΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

8.

ΕΓΚΡΙΣΗ 13ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

9.

ΕΓΚΡΙΣΗ 14ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

10.

ΕΓΚΡΙΣΗ 15ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

11.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΑΠΠΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΥΦΟΔΕΝΔΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ: “ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε”.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

12.

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

13.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΚΑΙ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ” – ΟΜΑΔΑ Α: ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

14.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ” – ΟΜΑΔΕΣ: Β, Γ, Δ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

15.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.

page2image2372064384

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

page2image2372068592

16.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.

page2image2372085392

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

17.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

18.

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ -ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

19.

ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ”.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

20.

1. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 218/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΑΔΑ : 6ΙΜ3ΩΛ2-ΠΧΖ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΩΣ 31/12/2023.

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020 – 2023. (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ Ή ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ).

21.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

page3image2373056656

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο. Ε.

ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Πρωτέας Λαμίας: Νέα πολύ καλή εμφάνιση των αθλητών/τριων στο Χειμερινό Πρωταθλήματος Κολύμβησης Νοτίου Ελλάδας

  Κατά τη διεξαγωγή του Χειμερινού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Νοτίου Ελλάδας στο κλειστό κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α. …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *