Πέμπτη , 30 Μαρτίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Στις 6 το απόγευμα την Τρίτη 14 Μαρτίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δελφών με 25 θέματα

Στη λίστα της ημερήσιας διάταξης περιέχονται 25 θέματα.

Η ατζέντα των θεμάτων έχει ως εξής:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
Έγκριση μίσθωσης – αξιοποίησης κτιρίου Κληροδοτήματος Νικολάου Αντ. Μάμα στην οδό Παλαμηδίου 31 – Π.Βλαχάκη και Ροδόπης στον Πειραιά για 49 έτη. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
Τροποποίηση (1η) ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού προγράμματος 2023 με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού).
Λήψη απόφασης για κατάπτωση υπέρ του Δήμου Δελφών της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της εταιρείας ΓΕΩΤΕΡ ΑΤΕ, αναδόχου του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Βελτίωση παιδικών χαρών Τ.Κ. Αγίας Ευθυμίας και Τ.Κ. Σερνικακίου», ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ 0011481645. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
Έγκριση 3ου – ΑΠΕ (Αναθεωρήσεων) του έργου: ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΆΜΦΙΣΣΑΣ, ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΖΑΝΙΑ’. (Εισηγήτρια: κ.Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Βελτίωση παιδικής χαράς Μαριολάτας», ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0016024045. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ», κωδ.ΟΠΣΑΑ 0011481843, του Δήμου Δελφών, Α.Μ. 2/2021 (1η επικαιροποίηση της αρ. 27/2018)».(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ», ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ 0011481645». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΤΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών).
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών).
Έγκριση χορήγησης παράτασης χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ”. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών).
Τροποποίηση της υπ ́ αριθ. 400/2022 (ΑΔΑ: 6Ζ6ΨΩ9Θ-Ξ4Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών περί προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ –ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών).
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του «Δικτύου για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό στη Φωκίδα- Δίκτυο Δελφών, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων Δελφών και Δωρίδος και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ορισμός μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Δελφών).
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης εντύπων στο Δίκτυο για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό στη Φωκίδα- Δίκτυο Δελφών, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων Δελφών και Δωρίδος. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Δελφών).
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Ιτέας, και ορισμό μέλους στην «Επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής ακινήτου προς μίσθωση για στέγαση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).
Λήψη απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών για το έτος 2022-2023. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Σεγδίτσα-Πονήρη, Αντιδήμαρχος).
Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Σεγδίτσα- Πονήρη, Αντιδήμαρχος).
́Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Α ́/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών οικ. έτους 2011. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος).
́Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Α ́/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών οικ. έτους 2012. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος).
́Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Β ́/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών οικ. έτους 2011. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπηρετούντων αιρετών και υπαλλήλων στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας για το έτος 2023. (Εισηγήτρια: κ. Σωτηρία Τσίγκα, αν. προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων).
25. Έγκριση συνδρομής του Δήμου Δελφών για το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες 2022». . (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Δελφών).

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Aυξημένη κατά 69,9% καταγράφεται η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων Αθήνας- Αττικής το πρώτο δίμηνο του 2023

Θετικά τα μηνύματα στην αρχή του έτους Aυξημένη κατά 69,9% καταγράφεται η μέση πληρότητα των …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *