Τρίτη , 30 Μαΐου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook
×ïñïóôáôïõíôïò ôïõ Áñ÷éåðéóêïðïõ Éåñùíõìïõ ôåëåóôçêå óçìåñá ç Èåéá Ëåéôïõñãéá åíùðéïí ôçò Åéêïíáò ÁÎÉÏÍ ÅÓÔÉ- Óõã÷ïñïóôáôçóçáí ïé Åðéóêïðïé , áíôéðñïïóùðåéá ôçò Åðéóôáóéáò ôïõ Áãéïõ Ïñïõò ðïõ ìåôåöåñå ôçí åéêïíá ÁÎÉÏÍ ÅÓÔÉ êáé ðïëëïé êëçñéêïé. Ðñåõñåèçêáí ïé Õðïõñãïé Ðïëéôéóìïõ Ëéíáò Ìåíäùíç, Ôïõñéóìïõ Âáóéëçò Êéêéëéáò ï Õöõð. Ðñïóôáóéáò ôïõ Ðïëéôç Åëåõèåñéïò Ïéêïíïìïõ ïé âïõëåõôåò Ãéùñãïò Êïõìïõôóáêïò êáé Ãéùñãïò Âëá÷ïò ï ðñ. Õöõð.Áìõíáò Áëêéâéáäçò Óôåöáíçò ï Äéïéêçôçò êáé Õðïäéïéêçôçò ôïõ Áãéïõ Ïñïõò ï ðñ. Äéïéêçôçò Êùóôáò Äçìôóáò ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ

Στις 9 η ώρα το πρωί θα αναχωρήσει η εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί» από την Μητρόπολη Αθηνών στο Άγιο Όρος

Στις 9 η ώρα το πρωί θα αναχωρήσει η εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί» από την Μητρόπολη Αθηνών στο Άγιο Όρος, μετά από μικρή παράταση που δόθηκε λόγω της αθρόας προσέλευσης των προσκυνητών.

Υπενθυμίζεται πως είναι η 8η φορά που βγαίνει από το Άγιο Όρος η συγκεκριμένη εικόνα και για αυτό το λόγο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων πιστών.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Μισό εκατομμύριο Έλληνες πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, γνωστή ως ΧΑΠ και δεν το γνωρίζουν

Μισό εκατομμύριο Έλληνες πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, γνωστή ως ΧΑΠ και δεν το γνωρίζουν, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *