Friday , 28 February 2020
Home / featured / Διπλή συνεδρίαση για το Δ.Σ. του Δήμου Καμένων Βούρλων [Τακτική και Ειδική]

Διπλή συνεδρίαση για το Δ.Σ. του Δήμου Καμένων Βούρλων [Τακτική και Ειδική]

Γνωστοποιήθηκαν οι προσκλήσεις για την διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καμένων Βούρλων την Δευτέρα 20/1/2020.

Συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου»
(Άρθρο 67 του Ν.3852/2010)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη δηµόσια ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού
Συµβουλίου (Αγίου Παντελεήµονος 8 – 35008 Καµένα Βούρλα) στις 20 Ιανουαρίου 2020,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18.00 µ.µ. , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνηµµένο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Μπήτα Γεωργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 20-1 -2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 250/15-1-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1. Ψήφιση του προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του ∆ήµου
Καµένων Βούρλων, έτους 2020

__________________________   ______________   _______________________

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στις 20 Ιανουαρίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.00 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Μπήτα Γεωργία

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 20-1-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
251/15-1-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
(Άρθρο 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018)

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενων συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καµένων
Βούρλων

2. Ορισµός µελών της επιτροπής κατάρτισης του Μητρώου Αρρένων τρέχοντος έτους (άρθρο
18 Ν.2119/1993)

3. Ορισµός Εκπροσώπων του ∆ήµου στην ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας, για την επικαιροποίηση του
Μητρώου Προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισµού των έργων

4. Ορισµός αναπληρωτή τακτικού µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φο.∆.Σ.Α. Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε.

5. Ορισµός επιτροπών παραλαβής προµηθειών των Παιδικών Σταθµών έτους 2020

6. Ορισµός µελών επιτροπής βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, παραλαβής αντικειµένου τµηµατικών ή συνολικών συµβάσεων παροχής υπηρεσιών που δεν παράγουν έργο για το
2020

7. Ορισµός µελών Επιτροπής καθορισµού τιµήµατος εκποίησης κινητών πραγµάτων του
∆ήµου και αγοράς ακινήτων για το 2020

8. Επιτροπή βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών- ελαστικών και εργασιών επισκευής υπηρεσιακών αυτοκινήτων- οχηµάτων για το έτος 2020

9. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις 221 παρ. 11 περ. β του Ν. 4412/2016

10. Υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων στην πρόσκληση µε κωδικό Χ, του Υπουργείου Εσωτερικών µε τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και
εξοπλισµός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

11. Αυτοδίκαια προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας
λυµάτων οικισµού Μώλου»

 

 

About author

Check Also

Ποια τρόφιμα δεν πρέπει ποτέ να τα πλένετε πριν τα μαγειρέψετε

Η αλήθεια είναι πως από παιδιά έχουμε μάθει ότι πρέπει να πλένουμε όλα όσα πρόκειται ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *