Είχε καθαρίσει και την προσέχαμε είναι αλήθεια… Στο λόφο της Γορίτσας η αναφορά μας, όπου την προσέχουμε όλοι και … οφείλουμε να την προσέχουμε «σαν τα μάτια μας».

Τελευταία όμως, φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά διάσπαρτα σκουπίδια που περιμένουν μάλλον… τους εθελοντές για να βρουν το δρόμο τους προς τον κάδο απορριμμάτων…