Friday , 25 September 2020
Home / ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ / Δήμος Καμένων Βούρλων / Ορισµός Αντιδηµάρχων ως µέλη στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

Ορισµός Αντιδηµάρχων ως µέλη στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

Η ανακοίνωση του Δήμου Καμένων Βούρλων για τον ορισμό των Αντιδηµάρχων του ∆ήµου Καµένων Βούρλων, µε θητεία από 6- 9-2019 έως 30-9-2020,  ως µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τους

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ∆ήµαρχος Καµένων Βούρλων

Έχοντας υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α΄) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/9-8-2019 τεύχος Α΄) «Συγκρότηση και εκλογή οικονοµικής
επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/9-8-2019 τεύχος Α΄)
«Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής δήµων και περιφερειών»

3. Την αριθµ. 7.355/6-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων
του ∆ήµου Καµένων Βούρλων, µε θητεία από 6-9-2019 έως 30-9-2020

Αποφασίζει
Ορίζει τους Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Καµένων Βούρλων, µε θητεία από 6- 9-2019 έως 30-9-2020, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, ως µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τους:

•Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Παταργιά Κων/νο
•Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Κοντοπάνο Νικόλαο

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Αντιδηµάρχους, να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και να δηµοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων
του ∆ήµου.

Ο ∆ήµαρχος

Συκιώτης Ιωάννης

About author

Check Also

Λαμία: Παρουσίαση του βιβλίου «Φθιωτική Οιχαλία, η Γη του Βασιλιά Εύρυτου»

Ο Όμιλος Φθιωτών Λογοτεχνών και Συγγραφέων παρουσιάζει το βιβλίο «Φθιωτική Οιχαλία, η Γη του Βασιλιά ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *