Tuesday , 14 July 2020
Home / featured / Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας Θ. Κυρίτσης για την ουσιαστική ανάπτυξη της περιοχής

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας Θ. Κυρίτσης για την ουσιαστική ανάπτυξη της περιοχής

Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Στερεάς Ελλάδας: Ανάγκη κατάρτισης του επενδυτικού μας προφίλ

Η πατρίδα μας βρίσκεται στη φάση της μεταμνημονιακής εποχής & σύσσωμο το πολιτικό σύστημα έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να επαναφέρει την επενδυτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα.

Ακούμε, βλέπουμε, παρατηρούμε τις προσπάθειες  που καταγράφονται για την άρση των εμποδίων για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες, έτσι ώστε η χώρα να μπορέσει να απελευθερώσει το δυναμικό της.

Μάλιστα, το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, με τίτλο “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις” προβλέπει μεταξύ άλλων ταχύτερες διαδικασίες για την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων, είσοδο των ιδιωτών στην αδειοδοτική διαδικασία των επιχειρήσεων καθώς και μείωση της γραφειοκρατίας για την έναρξη λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Τα Επιμελητήρια για το σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, «τείνουν χείρα βοηθείας» & συνεργασίας σε όλους τους φορείς (ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού, Πανεπιστήμιο, σωματεία, συλλόγους) για τη στήριξη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών & την προσέλκυση επενδύσεων στην Περιφέρειά μας.

Εύκολα λοιπόν γίνεται αντιληπτό, ότι η προσέλκυση επενδυτικού κεφαλαίου, ξένου ή / και εγχώριου είναι η μοναδική διέξοδος στην ύφεση της χώρας και της περιοχής, μέσω της προβολής του δυναμισμού των επιχειρήσεων, σε φορείς και επιχειρηματίες εντός και εκτός συνόρων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εμείς χρειάζεται να επικεντρωθούμε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας μας & να αναδείξουμε τις επενδυτικές ευκαιρίες ανά Περιφερειακή Ενότητα, δημιουργώντας το Επενδυτικό προφίλ της ΠΣτΕ μέσα από την κατάρτιση ενός δομημένου πλάνου.

Δεν πρέπει να είμαστε απλοί παρατηρητές, αλλά να συνδιαμορφώσουμε τις εξελίξεις και να επωφεληθούμε από αυτές. Η συγκεκριμένη προσπάθεια πρέπει να εστιάσει στον εντοπισμό περιοχών δραστηριότητας, που μπορεί να αναπτυχθεί επιχειρηματικό ενδιαφέρον ώστε να προσελκύσουν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που αφορούν την Περιφέρειά μας, οι οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί και των οποίων η επιχειρηματική αξιοποίηση μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.

Το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων προτάσεων, θεωρούμε ότι πρέπει:

  • Να μην χρειάζονται το κράτος ως δεκανίκι,
  • Να διαθέτουν στοιχεία «ωρίμανσης», και
  • Να αποσκοπούν στην ανάπτυξη της οργανωμένης τοπικής κοινωνίας.

Υπάρχουν ευκαιρίες για επενδύσεις στην περιοχή που οφείλουμε να τις αναδείξουμε και ενδεικτικά θα αναφέρω ορισμένα παραδείγματα:

1ον Καταγραφή & αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας

Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αποτελεί ένα σημαντικό ζητούμενο, τον τελευταίο καιρό. Είναι ανάγκη να προσδιοριστούν οι δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις, που λόγω θέσης και μεγέθους, έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την Π.Ε. Φθιώτιδας η έκταση επιφάνειας 167.000 τ.μ. της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, που παραμένει αναξιοποίητη εδώ και μερικά χρόνια. Η Π.Ε.Λ. χρειάζεται να καταστεί ουσιαστικό εργαλείο προώθησης της επιχειρηματικότητας και όχι μόνο σημείο συνάντησης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι αναγκαίο να ξεφύγει από το μονοδιάστατο και τοπικιστικό χαρακτήρα που την ακολουθεί τα τελευταία χρόνια και να αξιοποιηθεί η στρατηγική της θέση μετεξελισσόμενη σε σύγχρονο μηχανισμό (ΠΟΛΥΧΩΡΟ) καθιστώντας ελκυστική την εκμετάλλευση με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

 

2ον Καταγραφή & αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων εντός & εκτός του ιστού των πόλεων

Θα πρέπει να γίνει  διερεύνηση και εντοπισμός των κτιρίων ή εκτάσεων, τα οποία ανήκουν είτε σε τραπεζικά ιδρύματα είτε σε Δημόσιους Οργανισμούς, είτε ακόμη και σε ιδιώτες. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο αξιοποίησης, με βάση τις ανάγκες και την λειτουργικότητα των πόλεων. Η ιστορία των αστικών κέντρων της περιοχής έχει χαρακτηριστεί, σε μεγάλο βαθμό, από την ύπαρξη κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες είχαν κυρίως παραγωγική δραστηριότητα, αλλά και εμπορική. Οι οικονομικές κρίσεις, αλλά και η επέκταση των πόλεων συνετέλεσαν ώστε οι δραστηριότητες να μαραζώσουν και οι εγκαταστάσεις να περιέλθουν σε πιστωτικά ιδρύματα. Ανάλογη εξέλιξη υπήρξε και σε κτίρια τα οποία ανήκουν σε Δημόσιους Οργανισμούς. Ως αποτέλεσμα αυτής της εγκατάλειψης είναι οι πόλεις πλέον να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη διαχείρισή τους, δεδομένου ότι έχουν εξελιχθεί σε εστίες ρύπανσης.

 

3ον Αξιοποίηση υφιστάμενων εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων

Πρέπει να εντοπιστούν τα υφιστάμενα εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά κτίρια με σκοπό τη δημιουργία π.χ. Logistic Centers.

Η αξιοποίηση υφιστάμενων εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων, ειδικά στην περιοχή της Φθιώτιδας και κοντά στο λιμάνι της Στυλίδας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ενός μεγάλου Κέντρου Logistics. Στη Φθιώτιδα, ένα μεγάλο μέρος των μονάδων αυτών γειτνιάζει προς το λιμάνι της Στυλίδας, ανακτώντας ένα πρόσθετο πλεονέκτημα. Ήδη από το 2011 έχει πραγματοποιηθεί μελέτη για τη δημιουργία εμπορευματικών/διακομιστικών κέντρων στην Περιφέρειά μας σε συνεργασία με τον ΕΕΣΥΜ (Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών), με τον οποίον είμαστε σε επικοινωνία ως προς το θέμα αυτό.

 

4ον Δημιουργία μαρίνων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Βιομηχανία του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής (yachting) αποτελεί μία ανερχόμενη οικονομική δραστηριότητα, στην οποία προσβλέπουν πολλές περιοχές της Μεσογείου. Οι οργανωμένοι τεχνικά και εξοπλισμένοι περιβαλλοντικά χώροι υποδοχής των σκαφών (μαρίνες), είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις δραστηριότητες των τοπικών οικονομιών, ενισχύουν την απασχόληση, και διαφοροποιούν το τουριστικό μας προϊόν.

Συνοψίζοντας, οι επενδύσεις που δύναται να προκύψουν, είναι:

  • Μεγάλες Ξενοδοχειακές Μονάδες
  • Επιχειρηματικά Πάρκα
  • Διεθνή κέντρα Logistics
  • Θεματικά τουριστικά πάρκα
  • Μαρίνες
  • Μονάδες εκμετάλλευσης ενεργειακών πηγών

Ακόμη, η ανάπτυξη δραστηριότητας για την εκμετάλλευση των Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα της γεωθερμίας σε συνδυαστικές εφαρμογές αποτελεί σημαντικό εργαλείο «γέννησης» επιχειρηματικών ιδεών για την περιοχή.

Επιπλέον, η αξιοποίηση των παραγόμενων αστικών απορριμμάτων με την μορφή των συμπράξεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να προσφέρει αρκετές θέσεις εργασίας στο τοπικό ανθρώπινο δυναμικό.

Θεωρούμε πως έχουμε τις δυνατότητες για την αξιοποίηση της μεγαλύτερης βιομηχανικής συγκέντρωσης που ήδη υπάρχει, την αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής, την ανάπτυξη συνεργασιών, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας & την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων υπό όρους βιώσιμης και περιβαλλοντικά ήπιας ανάπτυξης.

Χρειάζεται να εστιάσουμε και να συμπεριλάβουμε στο σχεδιασμό μας, προτάσεις σύμφωνα με τις επιδόσεις που καταγράφουμε στον πρωτογενή, δευτερογενή αλλά & τριτογενή μας τομέα.

Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει πρωτογενή τομέα, ο οποίος παρουσιάζει εξαιρετικές επιδόσεις σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων.

Ο δευτερογενής μας τομέας είναι πολύ πιο αναπτυγμένος σε σύγκριση με αυτόν της χώρας. Η συμμετοχή του στην σύνθεση του περιφερειακού ΑΕΠ διαμορφώνεται σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τον αντίστοιχο εθνικό όρο.

Ο τριτογενής τομέας έχει μία σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της περιφέρειας, με ικανοποιητική τη συμμετοχή της τουριστικής δραστηριότητας, του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου. Ωστόσο, σε σύγκριση με το ποσοστό συμμετοχής του τομέα στη ανάπτυξη της χώρας, ο αντίστοιχος της Στερεάς Ελλάδας διαμορφώνεται σχετικά περιορισμένος.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έχει τις προϋποθέσεις για μία διαδρομή βιώσιμης ανάπτυξης, όχι όμως, επιμένοντας στο σημερινό παραγωγικό μοντέλο.

Τέλος, είναι μονόδρομος η σύγκλιση & η συνεργασία των παραγωγικών συντελεστών και του πολιτικού προσωπικού της Στερεάς Ελλάδος, σε επενδυτικές επιδιώξεις, που θα καθορίσουν το νέο παραγωγικό μοντέλο της περιφέρειας μας.

Η πλέον κοινή αδυναμία, που επί της ουσίας περιορίζει και την εμβέλεια της αποτελεσματικότητας των τοπικών πολιτικών έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι αποσαφηνισμένα τα πεδία της κάθε Περιφέρειας, όπου μπορούν να στηριχτούν συγκριτικά πλεονεκτήματα, για να προσελκύσουν αμεσότερα ξένα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Η απουσία αυτή περιορίζει την άσκηση επιθετικής πολιτικής για την προσέλκυση επενδυτών, γεγονός που αποσπά την αναπτυξιακή προσπάθεια της κάθε περιφέρειας.

Εμείς σε αυτό που πρέπει να καταλήξουμε, αφού μελετήσουμε εξαντλητικά τα οικονομικά και παραγωγικά δεδομένα της περιοχής, είναι να προσδιορίσουμε συγκεκριμένα επενδυτικά πεδία, όπου υπάρχουν προφανή τοπικά πλεονεκτήματα, τα οποία ακολούθως θα μετουσιωθούν σε επενδυτικές/επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Τα επενδυτικά αυτά σχέδια θα αποτελέσουν την αιχμή μίας επιθετικής πολιτικής προσέλκυσης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Βασικός μηχανισμός κινητοποίησης και επιτυχούς εξέλιξης των προτάσεων αυτών είναι η πλήρης, κατ΄ αρχήν, κατανόηση, ότι η μελλοντική προκοπή της κάθε περιοχής δεν είναι επιλογή κέντρων αποφάσεων μακριά από αυτή, αλλά αναπτυξιακές προτεραιότητες, που η ίδια ιεραρχεί και επιδιώκει να πετύχει.

Όσο μεγαλύτερη είναι η αποφασιστικότητα για επιτυχία άλλο τόσο ικανοποιητικά θα είναι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Ολοκληρώνοντας, θέλω να τονίσω ότι επ΄ουδενί δεν πρέπει να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος, όπου αρκετές επενδυτικές προσπάθειες λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και λοιπών ελληνικών παράδοξων, εξακολουθούν να μην έχουν πάρει έως σήμερα σάρκα και οστά…

 

Θανάσης Κυρίτσης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φθιώτιδας

Πρόεδρος Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου

(Π.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About author

Check Also

Κορωνοϊός: Θετική πενταμελής οικογένεια Σέρβων που ήρθαν για διακοπές στην Ελλάδα…

Πενταμελής οικογένεια από τη Σερβία που παραθέριζε στη Λευκάδα βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό. Tη Δευτέρα ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *