Friday , 7 August 2020
Home / ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ / Δήμος Καμένων Βούρλων / 12 προσλήψεις στον Δήμο Καμένων Βούρλων – Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12 προσλήψεις στον Δήμο Καμένων Βούρλων – Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης:

Καλείσθε την Πέµπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00 µ.µ., στην τακτική συνεδρίαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, που θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καµένων Βούρλων
(αίθουσα συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής), για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της αριθµ. 1675/9-3-2020 απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού πληρεξούσιου
δικηγόρου (υπόθεση Πολυµέρου Κούδα Μαρία)

2. Πρόσληψη προσωπικού 12 ατόµων για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της
διασποράς του κορονοϊού covid-19, διάρκειας 4 µηνών

3. Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. για την κάλυψη
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2020, διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών

4. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Πρακτικό Ι) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Ανοιχτού
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία
Συστήµατος ∆ιαχείρισης του Εσωτερικού ∆ικτύου Ύδρευσης του ∆ήµου Καµένων
Βούρλων»

5. Καθορισµός ωραίας αποζηµίωσης µίσθωσης, χωρίς διαγωνισµό, ιδιωτικών µηχανηµάτων
έργων, οχηµάτων για την εκτέλεση εργασιών αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών που θα
ισχύει έως 31-12-2020

6. Έγκριση µητρώου οικονοµικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πληµµύρες, πυρκαγιές,
σεισµούς στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων, έως 31-12-2020 για
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του µνηµονίου συνεργασίας.

Σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την
αριθµ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστική του υπ’ αριθµ. 55 ΦΕΚ της 11-3-2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Πέµπτης 26-3-2020,θα διεξαχθεί δια περιφοράς, µέσω τηλεφώνου στο 2235350037 (Χονδροδήµου Λουκία) και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από ώρα
12.00µ. έως 13.00 µ.µ..

Ο Πρόεδρος

Συκιώτης Ιωάννης

About author

Check Also

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Μακρακώμης 2020-23

  Η σχετική ενημέρωση από τον Δήμο Μακρακώμης για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2020-23 Κατεβάστε από εδώ την αριθ. 89/2020 Απόφαση ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *