Tuesday , 14 July 2020
Home / featured / 8 προσλήψεις στον Δήμο Καμένων Βούρλων – 15 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καμένων Βούρλων

8 προσλήψεις στον Δήμο Καμένων Βούρλων – 15 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καμένων Βούρλων

 

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση και τα θέματα  της εκ των οποίων το 3ο θέμα αφορά την πρόσληψη προσωπικού:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, που θα διεξαχθεί, στις 26 Μαΐου 2020, ηµέρα Τρίτη και από ώρα 12.00 µ. έως
13.00 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την
αριθµ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστική του υπ’ αριθµ. 55 ΦΕΚ της 11-3-2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ∆ευτέρας 18-5-2020,
θα διεξαχθεί δια περιφοράς.
Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής
θα µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου στο 2235350037
(Χονδροδήµου Λουκία, Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από ώρα 12.00µ. έως 13.00 µ.µ.
Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της αριθµ. 2.703/5-5-2020 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού πληρεξούσιου
δικηγόρου

2. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Παπαλάµπρου Στεφάνου Γεώργιος)

3. Πρόσληψη οκτώ (8) ατόµων µε σύµβαση Ι.∆.Ο.Χ. χρονικής διάρκειας 3 µηνών για την
πυρασφάλεια του ∆ήµου

4. Αποδοχή δωρεών προς το ∆ήµο Καµένων Βούρλων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
covid-19

5. Εξειδίκευση- έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

6. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων 1ου τριµήνου έτους 2020

7. Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων του ∆ήµου εκτός έδρας για εργασία του ∆ήµου

8. Έγκριση 2ουπρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Ηλεκτρονικού
∆ιαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος
διαχείρισης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων»

9. Αποδοχή δωρεάς κατασκευής πέτρινης βρύσης στην πλατεία Αγίου Σεραφείµ

10. Συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ διενέργειας ηλεκτρονικού
διαγωνισµού του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ακαθάρτων ∆ήµου Καµένων Βούρλων»

11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµός όρων συνοπτικού διαγωνισµού για την
Συντήρηση υλικού, λογισµικού, δικτύων και εργασίες µηχανογράφησης επεξεργασίας
δεδοµένων

12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – συγγραφή υποχρεώσεων και όρων συνοπτικού
διαγωνισµού για την προµήθεια εφαρµογών, αναλωσίµων, ανταλλακτικών και εξοπλισµού
µηχανογράφησης

13. Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων για την µίσθωση δηµοτικού αναψυκτηρίου στην
παραλία Μώλου του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

14. Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων για την µίσθωση δηµοτικού αναψυκτηρίου στην
Κοινότητα Καλλιδρόµου του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

15. Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων για την µίσθωση δηµοτικού αναψυκτηρίου στην
παραλία ΣΥΚΙΕΣ Αγίου Κων/νου του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

Ο Πρόεδρος

Συκιώτης Ιωάννης

 

About author

Check Also

52χρονος βρέθηκε νεκρός στην βεράντα του σπιτιού του

Νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας – ηλικίας 52 ετών σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – νωρίς ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *