Πέμπτη , 28 Σεπτεμβρίου 2023

Tag Archives: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Δήμος Λαμιεών: 3η σύγκληση της Επιτροπής Διαβούλευσης

3η δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λαμιέων στις 1/12/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (παρ. 3 άρθρου 78 του Ν.4555/2018) Καλείστε να προσέλθετε στη 3η δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου …

Διαβάστε περιοσσότερα »

Δήμος Λαμιέων: 2η σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σύγκληση για το Τεχνικό πρόγραμμα 2023 του  Δήμου Λαμιέων  2η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (παρ. 3 άρθρου 78 του Ν.4555/2018) Καλείστε να προσέλθετε στη 2η δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου …

Διαβάστε περιοσσότερα »

Δήμος Λαμιεών: 1η σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 8/1/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρου 78 του Ν.4555/2018 και εκείνες του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), εκείνες της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 (ΦΕΚ 4899/Β΄/06-11- 2020)και εκείνες της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020 τεύχος Β’) Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της …

Διαβάστε περιοσσότερα »

Συνεδριάζει η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων [10/12]

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, που θα διεξαχθεί, στις 10 ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και από ώρα 12.30 µ.µ. έως 13.30 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Ακολουθήστε μας  στο facebook ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ …

Διαβάστε περιοσσότερα »

Δήμος Λαμιέων: 3η σύγκληση της Επιτροπής Διαβούλευσης για ΧΥΤΥ Λαμίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  3ης   ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης(άρθρου 78 του Ν.4555/2018 και και εκείνες του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) , της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 (ΦΕΚ 4899/Β΄/06-11-2020 και εκείνες της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:76629/27-11-2020 (ΦΕΚ 5255/Β’/28-11-2020). Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσηςτην …

Διαβάστε περιοσσότερα »

Δήμος Λαμιεών: 2η σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση σύγκλησηςε(άρθρου 78 του Ν.4555/2018 και εκείνες του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ-55/Α’ /11-03-2020). Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσηςτην 19-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη,σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών …

Διαβάστε περιοσσότερα »