Τετάρτη , 30 Νοεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

14 θέματα για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιεών ενημερώνει για τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 17η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί την 10η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020] και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ.6837 /29-4-2021, ΦΕΚ 1814/29-4-2021 τεύχος Β΄.

ΘΕΜΑΤΑ OIKONOMIKA

Θέμα 1ο : Περί Διαγραφής οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4795/21 (ΦΕΚ
62/17.04.2021 τεύχος Α’) Άρ. 56 Διαγραφή μικρών βεβαιωμένων οφειλών προς Ο.Τ.Α.

Θέμα 2ο : Εξειδίκευση πίστωσης για νέα παροχή 15 Kva (Νο:1) για την σύνδεση με το
δίκτυο του γηπέδου Κοινότητας Δάφνης.

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16895 / 28-4-2021 (Α.Δ.Α. : 6ΒΩΙΩΛΚ-0ΨΟ)
απόφασης του κ. Δημάρχου Λαμιέων – καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 4ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ -1.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΆΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» προϋπολ. μελέτης
6.026.000,00€ με Φ.Π.Α.

Θέμα 5ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ -2.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» προϋπολ. μελέτης 5.370.000,00€ με Φ.Π.Α.

Θέμα 6ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου:
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολ. μελέτης 3.989.470,00 € με Φ.Π.Α.

Θέμα 7ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΣ ΑΜΟΥΡΙ ΚΑΙ Λ.
ΥΠΑΤΗΣ» προύπολ. μελέτης 5.231.900,00 € με Φ.Π.Α.

Θέμα 8ο: Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψηςδημόσιας σύμβασης
των έργων: α) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΛΑΜΙΑΣ –1.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π/Υ: 6.026.000,00 (με ΦΠΑ) και β) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π/Υ:
5.370.000,00 (με ΦΠΑ).

Θέμα 9ο: Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιας
σύμβασης των έργων: α) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ Π/Υ:
3.989.470,00 (με ΦΠΑ) και β) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ
ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΣ ΑΜΟΥΡΙ ΚΑΙ ΥΠΑΤΗ Π/Υ: 5.231.900,00 (με ΦΠΑ)

Θέμα 10ο: Παράταση προθεσμίας του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ.

Θέμα 11ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 03_ΕΠΑΝΕΚ,
στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», ΑΞΟΝΑΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με
Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές
προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
«Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης: «Ψηφιοποίηση και
Τεκμηρίωση Ιστορικού και Πολιτιστικού Αποθέματος Δήμου Λαμιέων».

Θέμα 13ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και
του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» για το έργο «Παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας του αστικού περιβάλλοντος & πρόληψης για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή .

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Θέμα 14ο: Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ενός ΕΙΧ αυτοκινήτου δίμηνης διάρκειας για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου.

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Λαμία: Που γίνονται δωρεάν rapid test για κορονοϊό, Τετάρτη 30/11

Ενημερωθείτε για τους δωρεάν ελέγχους-rapid tests για κορονοϊό στη Λαμία. Με βάση το πρόγραμμα του ΕΟΔΥ για …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *