Παρασκευή , 27 Ιανουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

21 θέματα για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μακρακώμης

Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης στις 28/12

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Λαμβάνοντας υπόψη:
 την αριθ. 374/39135/30-5-2022 ( Α.Δ.Α. ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75 ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”
και
 το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 – “Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων
κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

σας προσκαλώ μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί, την 28η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00΄ π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2023.
Πρόεδρος Ο.Ε
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Πρόεδρος Ο.Ε

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.
Πρόεδρος Ο.Ε

4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Πρόεδρος Ο.Ε

5. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023.
Πρόεδρος Ο.Ε

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 336/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΚΛΩΝΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ, ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ,
ΚΛΩΝΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ, ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 26435/13135/20-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Πρόεδρος Ο.Ε

9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 1.000.000,00 € ΕΤΟΥΣ 2023.
Πρόεδρος Ο.Ε

10. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ
1.000.000,00 € ΕΤΟΥΣ 2023.
Πρόεδρος Ο.Ε

11. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Πρόεδρος Ο.Ε

12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΤΕΡΗΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

13. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (2020) “.
Πρόεδρος Ο.Ε

14. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΡΙ – ΓΡΑΜΜΕΝΗ – ΆΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ) “.
Πρόεδρος Ο.Ε

15. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΑΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

16. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (2ος Α.Π.Ε. – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

17. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

18. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

19. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ, ΚΑΝΑΛΙΩΝ & ΦΤΕΡΗΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

20. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΑΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

21. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 5ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΤΣΟΥΚΑΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Καμένων Βούρλων

Ενημερωθείτε για τις νέες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στο Δήμο Καμένων Βούρλων Προγραμματισθείσες διακοπές ρεύματος θα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *