Τρίτη , 3 Οκτωβρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

23η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαμιέων – Τα 19 θέματα

Η πρόσκληση  και τα θέματα για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  24ης  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και εκείνες του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), εκείνες της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 (ΦΕΚ 4899/Β΄/06-11-2020)και εκείνες της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020 τεύχος Β’)

Σας προσκαλούμε στην 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις  16  Δεκεμβρίου  2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 16:00, με τηλεδιάσκεψησύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020 , ΦΕΚ Β’4899/06-11-2020, ΦΕΚ Β’5350/05.12.2020 και   ΦΕΚ 4899/Β΄/06-11-2020], σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/07.12.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

H συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη θα γίνει διαδικτυακά στο σύνδεσμο:  https://gnosis-conf.whereby.com/dimotiko-symboulio

 

 

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   16/12/2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  50716 –  11/12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

  • Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 1ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και  τροποποίηση  του τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής Δήμαρχος
   

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 2ο Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αρ. 539/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (πρακτικό 25/04-12-2017) περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε 12ωρη ή 24ωρη βάση υπαλλήλων υπηρεσιών του Δήμου μας.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης
   

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 3ο Δ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου  Λαμιέων έτους 2020
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
   

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 4ο Αυτεπάγγελτη Μετατόπιση Περιπτέρων στην Πλατεία Πάρκου , στη Λαμία
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος
   

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα 5ο  Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΛΑΜΙΑΣ» (Ο.Ε.Δ.Α.) ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 6ο Παράταση χρόνου ταφής
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης
   

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 7ο Περί  άρσης  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης  και  τροποποίησης  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου η οποία αφορά  τη διάνοιξη των οδών Υψηλάντη & Φλέμινγκ εντός σχεδίου πόλης Λαμίας
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 8ο Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λαμίας επί της οδού Κύπρου αρ. 46 επί του  ΟΤ που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου-Αμφικτυόνων-Γοργοποτάμου-Ηρακλείας
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 9ο Καθορισμός ερυθρού περιγράμματος & θέσπιση όρων δόμησης κοινοχρήστου χώρου (πλατεία Ελ. Βενιζέλου) εντός εγκεκριμένου σχ. πόλης  περιοχής «Γαλανέικα» , Δ. Λαμιέων
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 10ο Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων», με ανάκληση της με αριθμ. 287/20 Α.Δ.Σ. για το  ίδιο θέμα
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 11ο Περί ανάγκης ονομασίας ανωνύμων οδών
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 12ο Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΙΤΣΑ»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 13ο Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 14ο Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη Περιφερειακής οδού στην Τ.Κ Αγ. Παρασκευής»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 15ο Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 16ο Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 17ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 18ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TMHMATOΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒOΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 19ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
Εισηγητής Δήμαρχος

 

Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Δομοκού για το προεκλογικό debate

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στον απόηχο του χθεσινού ντιμπέιτ ανάμεσα στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που διεκδικούν …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *