Τρίτη , 29 Νοεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

24 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καμένων Βούρλων

Διαβάστε την πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί στις 25/5/2021:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί, στις 25 Μαΐου 2021, ηµέρα Τρίτη και από ώρα 12.30 µ.µ. έως 13.30 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της αριθµ. 3366/14-5-2021 απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού πληρεξούσιου
δικηγόρου (αριθµ. 604/28-4-2021 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της Λιµενικής Αρχής
Αγίου Κων/νου)

2. Έγκριση της αριθµ. 3516/17-5-2021 απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού πληρεξούσιου
δικηγόρου (ένσταση Παν. Προβόπουλου)

3. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (κατηγορητήριο για πράξη παρεµπόδισης αποτροπής
κινδύνου)

4. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αίτηση Καλαφώτη Αντωνίας)

5. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (παραλαβή του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση
αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Καµένων Βούρλων)

6. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου κατά της αριθµ. 47/2018
απόφασης Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006)

7. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (ανακοπή – διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων Μαρίας
Φώτη)

8. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (τροποποίηση κανονισµού Κοιµητηρίων ∆ήµου Καµένων
Βούρλων)

9. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αίτηση Γουλιώτη Μαρίας κλπ για άρση ρυµοτοµικής
απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.85Α)

10. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αίτηση Φιλαρέτου Αλκιβιάδη κλπ για άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. µε στοιχεία Ρ55)

11. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αίτηση Πέτρου και ∆ηµητρίου Σουροπάνη για άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης στα ΟΤ 48-66-83)

12. Αποδοχή δωρεάς µασκών προστασίας από COVID 19 από την φιλανθρωπική οργάνωση
Human Plus

13. 1η αναµόρφωση και τροποποίηση του Προϋπολογισµού, του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης και
του Τεχνικού Προγράµµατος του οικ. Έτους 2021

14. Εξειδίκευση- έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

15. Εξειδίκευση- έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

16. Παράταση της προθεσµίας για την παράδοση των υλικών της προµήθειας «Προµήθεια δύο
χωµατουργικών µηχανηµάτων εκσκαφέων – φορτωτών µε συνοδευτικό εξοπλισµό του
∆ήµου Καµένων Βούρλων»
17. Χορήγηση Παράτασης της χρονικής διάρκειας της αριθµ. πρωτ. 8908/24-10-2019 Σύµβασης
Προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ,
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»

18. Αποδοχή χρηµατοδότησης και υλοποίησης του έργου ποσού 39.680,00 ευρώ για την
«Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο ∆ήµο Καµένων
Βούρλων», στο Χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στον
Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του
Πράσινου Ταµείου.

19. Έγκριση του 2ου Πρακτικού του µε αριθµ. πρωτ.: 10744/16-12-2020 ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού του έργου και µε τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»(Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ:
94980)

20. Έγκριση της αριθµ. 7/2021 µελέτης µε τίτλο «∆ηµιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο ∆ήµο
Καµένων Βούρλων» και των αντίστοιχων σχεδίων των τευχών δηµοπράτησης
21. Λήψη απόφασης περί α) Έγκρισης τροποποίησης της αριθµ. 5/37/2021 Απόφασης
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καµένων Βούρλων (Α∆Α: 656ΑΩΚ1-ΘΨ2) και β)
Έγκρισης των αριθµ. 9/2021, 10/2021, 11/2021 και 12/2021 µελετών του Τµ. Τεχν.
Υπηρεσίας και των αντίστοιχων σχεδίων των τευχών δηµοπράτησης των υποέργων της
προτεινόµενης για χρηµατοδότηση πράξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ10 του
Προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠ.ΕΣ. µε τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
& ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΕ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»

22. Έγκριση της αριθµ. 13/2021 τεχνικο-οικονοµικής µελέτης της Πράξης µε τίτλο: «Εκπόνηση
Προγράµµατος Πρωτοβάθµιου και ∆ευτεροβάθµιου Προσεισµικού Ελέγχου Κρίσιµων
Υποδοµών του ∆ήµου Καµένων Βούρλων, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισµού
Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας» στην πρόσκληση ΑΤ11 για χρηµατοδότηση
από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ποιότητα ζωής και εύρυθµη λειτουργία των
πόλεων, της υπαίθρου και των οικισµών» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

23. Έγκριση της αριθµ. 5/2021 µελέτης του έργου µε τίτλο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στον οικισµό Νέο Θρόνιο ∆ήµου Καµένων Βούρλων και των αντίστοιχων σχεδίων τευχών δηµοπράτησης

24. Έγκριση της αριθµ. 8/2021 µελέτης το έργου µε τίτλο «Αντικατάσταση τµήµατος δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα Καµένων Βούρλων και συνδέσεων παροχών» και των αντίστοιχων σχεδίων τευχών δηµοπράτησης

_______________________

Σε εφαρµογή των προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας, ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την αριθµ. 44η εγκύκλιο (αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/161/οικ.8599/17-5-2021 – Α∆Α: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ), η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Τρίτης 25-5- 2021, θα διεξαχθεί δια περιφοράς.

Μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς συνεδρίασης, τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής θα µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου στο 2235350037 (Χονδροδήµου Λουκία, Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από ώρα 12:30 µ.µ. έως 13.30 µ.µ.

Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Δήμος Λαμιέων: 26 θέματα για το Δημοτικό Συμβούλιο

Δείτε τα θέματα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *