Παρασκευή , 3 Φεβρουαρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

2η σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

«Πρόσκληση 2ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 77 Ν.4555/2018)
***
Σας προσκαλούμε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 , στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν.4940/2022 (Α΄112), τις αριθμ. 380/15-06-2022 (αρ.πρωτ.39456/22), 46731/13-7-2022 και 82/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/221/οικ.128/03-01-
2023 (ΑΔΑ: ΨΜ1346ΜΤΛ6-0ΧΚ) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και με την Δ1α/ΓΠ.οικ.75297/30.12.2022 (ΦΕΚ-7005/τ.Β΄/31.12.2022) Κ.Υ.Α. περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από τη Κυριακή 01 Ιανουαρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.

ΘΕΜΑΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 1⁰ «Προμήθεια βασιλόπιτας για τις ανάγκες εθιμοτυπικής κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Λαμιέων, των μελών του Δ.Σ. και μελών Κοινωνικών Δομών»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 2⁰ Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού Δήμου Λαμιέων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» για την υλοποίηση της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ με κωδικό 65 «Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)» στο πλαίσιο της Πράξης: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού Δήμου Λαμιέων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΟΠΣ 5076411),προϋπολογισμου : 328.450, 00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ :ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 3⁰ Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, του έργου «Δημιουργία πεζοδιαδρομής στον άξονα της ΑΛΑΤΟΣΤΡΑΤΑ »
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 4⁰ Έγκριση του 2ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, του έργου : «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στον Δήμο Λαμιέων (Β΄ΦΑΣΗ) » Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 192238
Εισηγητής Πρόεδρος

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το
μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Έρχεται κακοκαιρία – Αναμένονται χιόνια και μέσα στη Λαμία (καρτέλες)

Νέα κακοκαιρία έρχεται να κτυπησει την χώρα μας με πολύ κρύο και χιονοπτώσεις ακόμα και …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *