Παρασκευή , 24 Μαρτίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

8 θέματα για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

Δείτε τα θέματα της 5ης τακτικής συνεδρίασης

Πρόσκληση 5ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75,
Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 77 Ν.4555/2018)
***
Σας προσκαλούμε στην 5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 07 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 48 Ν.4940/2022 (Α΄112), τις αριθμ. 380/15-06-2022
(αρ.πρωτ.39456/22), 46731/13-7-2022 και 82/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/221/οικ.128/03-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΜ1346ΜΤΛ6-0ΧΚ) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και με την Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/27.01.2023 (ΦΕΚ-389/τ.Β΄/28.01.2023) Κ.Υ.Α. περί έκτακτων
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου
2023 έως και τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 1⁰ Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50663 / 16-12-2022 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Χρήστου Κασούμη του Ηλία
– Παραπομπή της υπόθεσης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 2⁰ Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. Α1733/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – Παραπομπή της υπόθεσης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 3⁰ Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου  δικηγόρου
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 4⁰ Υποβολή αίτησης αναθεώρησης / ενδικοφανούς προσφυγής κατά της
υπ΄αριθμ. 39 / 2023 (Α.Π. Ρ.Α.Ε. : Ο-100663 / 20-01-2023 και Α.Δ.Α. :
603ΟΙΔΞ-ΟΨΨ) Απόφασης Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) – διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός
αμοιβής.
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 5⁰ Άσκηση παρέμβασης του Δήμου Λαμιέων – διορισμός πληρεξούσιου
δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 6⁰ Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών
Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και απόρριψης προσφοράς
συμμετοχής στο έργο : “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ:
194626”
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 7⁰ Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (2) Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 8⁰ Εξειδίκευση πίστωσης για την μετατόπιση εναέριου δικτύου Π. Ελευθερίας
Εισηγητής Πρόεδρος

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

il Postino – Σπερχειάδα: Απολαυστικός Μπακαλιάρος με σκορδαλιά για την 25η Μαρτίου!

Κάντε την παραγγελία σας! Το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023, στο il Postino  στη Σπερχειάδα σας …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *