Παρασκευή , 3 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

9 θέματα στο Δ.Σ. του Δήμου Καμένων Βούρλων [21/12]

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης  του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Καμένων Βούρλων:

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί, στις 21 ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 12.30
µ.µ. έως 14.30 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.

Ακολουθήστε μας  στο facebook

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 21-12-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
10.784/17-12-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενων συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καµένων
Βούρλων
2. Αύξηση των ωρών εργασίας εννέα (9) υπαλλήλων του ∆ήµου Καµένων Βούρλων, ως
καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών µονάδων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021
3. Περί µείωσης σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους των καταβλητέων µισθωµάτων των
σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021
4. Κατανοµή ∆΄ δόσης της Τακτικής Επιχορήγησης έτους 2020 στις Σχολικές Επιτροπές
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων
5. 8 η Αναµόρφωση και τροποποίηση του Προϋπολογισµού , του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης και
του Τεχνικού Προγράµµατος του Οικονοµικού έτους 2020
6. Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. ΟΤΑ»
7. Επανεξέταση αίτησης Καπνιά Θωµαής για παροχή νερού εκτός οικισµού στην Μενδενίτσα
8. Εξέταση αίτησης Λιόλιου Ηλία για παροχή νερού εκτός σχεδίου πόλεως Αγίου Κων/νου
9. Ψήφιση ετήσιου Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Καµένων Βούρλων, έτους 2021

 

Σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την
αριθµ. 426 εγκύκλιο (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4), η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
της ∆ευτέρας 21-12-2020, θα διεξαχθεί δια περιφοράς
Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι θα
µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου ή γραπτού
µηνύµατος στο 6977809227 (Μπήτα Γεωργία) και 2235350037 (Χονδροδήµου Λουκία) και µε
το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από
ώρα 12.30 µ.µ. έως 14.30 µ.µ.
Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Μπήτα Γεωργία

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Όμιλος Φίλων Δάσους Λαμίας: Πεζοπορική διαδρομή κ κοπή βασιλόπιτας

Η ανακοίνωση-ενημέρωση από τον Όμιλο για τις δύο δράσεις “Πεζοπορική διαδρομή, η πρώτη του νέου …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *