Κυριακή , 4 Δεκεμβρίου 2022
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Μακρακώμης: 19 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή στις 27/4

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης: 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
για τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις για “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, σας προσκαλώ σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί την 27η Απριλίου 2021 ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 9:00΄ π.μ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟ ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.  Αρβανίτη Βασιλική

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2021. Αρβανίτη Βασιλική

3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟ ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.  Αρβανίτη  Βασιλική

4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.  Αρβανίτη  Βασιλική

5. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. Αρβανίτη Βασιλική

6. ΑΣΚΗΣΗ Η΄ ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 37/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ.  Αρβανίτη Βασιλική

7. ΑΣΚΗΣΗ Η΄ ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3 8/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Αρβανίτη Βασιλική

8. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 38/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ».Αρβανίτη Βασιλική

9. 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: “ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “SMART CITIES, ΕΥΦΥΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ,ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19”.  Αρβανίτη  Βασιλική

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 2ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14.6IV.33.33.2 ΤΟΥ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)». Αρβανίτη Βασιλική

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ”.  Αρβανίτη Βασιλική

12. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».  Αρβανίτη Βασιλική

13. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.000.000,00 € ΕΤΟΥΣ 2021.  Αρβανίτη Βασιλική

14. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ. Αρβανίτη Βασιλική

15. ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ου ΚΑΙ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ”.

Αρβανίτη Βασιλική

16. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020”.  Αρβανίτη Βασιλική

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ‘’ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ’’.  Αρβανίτη
Βασιλική

18. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ “.  Αρβανίτη Βασιλική

19. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ¨»- ΟΜΑΔΑ Α: ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ.  Αρβανίτη  Βασιλική

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο. Ε.

ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Η ομιλία του Μητροπολίτη Φθιώτιδας στον Αρχιερατικό Εσπερινό στον Μητροπολιτικό Ναό της Λαμίας

Η  ομιλία του Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ. Συμεών από τον κύκλο των ομιλιών «Αύριο είναι Κυριακή» …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *