Τετάρτη , 8 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δια περιφοράς συνεδριάζει με 9 θέματα το Δ.Σ. του Δήμου Καμένων Βούρλων

Αναρτήθηκε η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καμένων Βούρλων

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Δημου Καμένων Βούρλων

Ακολουθήστε μας  στο facebook

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί, στις 22 Ιανουαρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 12.30 µ.µ. έως 14.00 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την
αριθµ. 426 εγκύκλιο (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4), η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
της Παρασκευής 22-1-2021, θα διεξαχθεί δια περιφοράς
Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι θα
µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου ή γραπτού
µηνύµατος στο 6977809227 (Μπήτα Γεωργία) και 2235350037 (Χονδροδήµου Λουκία) και µε
το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από
ώρα 12.30 µ.µ. έως 14.00 µ.µ.
Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Μπήτα Γεωργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 22-1-2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
392/18-1-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενων συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καµένων
Βούρλων

2. Ορισµός επιτροπών παραλαβής προµηθειών των Παιδικών Σταθµών έτους 2021

3. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 περ. β του Ν. 4412/2016

4. Ορισµός µελών επιτροπής βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης παραλαβής αντικειµένου
τµηµατικών ή συνολικών συµβάσεων παροχής υπηρεσιών που δεν παράγουν έργο

5. Συγκρότηση της επιτροπής βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών – ελαστικών και
εργασιών επισκευής υπηρεσιακών αυτοκινήτων και οχηµάτων για το έτος 2021

6. Ανάκληση της αριθµ.. 17/104/2020 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί µείωσης σαράντα
τοις εκατό (40%) του ύψους των καταβλητέων µισθωµάτων των σχολικών κυλικείων για το
σχολικό έτος 2020-2021

7. Τροποποίηση των ορίων των Κοινοτήτων Καρυάς – Άγναντης

8. Καθορισµός συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονοµικό έτος 2021

9. Καθορισµός συντελεστών Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισµού
έτους 2021

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Λαμία: Που γίνονται δωρεάν rapid test για κορονοϊό, Τετάρτη 8/2

Ενημερωθείτε για τους δωρεάν ελέγχους-rapid tests για κορονοϊό στη Λαμία. Με βάση το πρόγραμμα του ΕΟΔΥ για …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *