Δευτέρα , 30 Ιανουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: 15 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή [3/9/2021]

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης: 

Παρακαλείσθε την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε
στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παράταση συμβάσεων προσωπικού έντεκα (11) ατόμων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ,
διαφόρων ειδικοτήτων, που έχουν ήδη συναφθεί και παραταθεί στον Δήμο μας για την
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού Covid -19, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας
υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/31-07-
2021)

2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (γνωμοδότηση για υπόθεση Δημάρχου Συκιώτη Ιωάννη)

3. 3ηαναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καμένων Βούρλων

4. Εξειδίκευση – έγκριση των δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων (παρουσίαση βιβλίου)

5. Εξειδίκευση – έγκριση των δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων (επετειακή εκδήλωση «Η μάχη των
Βασιλικών»)

6. Εξειδίκευση – έγκριση των δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων (διήμερες εκδηλώσεις στην Κοινότητα
Μώλου)

7. Εξειδίκευση – έγκριση των δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων

8. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2021

9. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την αγωγή του
Γεωργίου Λέφα

10. Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης, χωρίς διαγωνισμό, ιδιωτικών μηχανημάτων
έργων, για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έως 31-12-2021

11. Έγκριση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς
στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Καμένων Βούρλων, έως 31-12-2021 για εκτέλεση εργασιών
εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του µνηµονίου συνεργασίας

12. Έγκριση δαπανών πολιτικής προστασίας (ακραία καιρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές)

13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή
αγωγού μεταφοράς λυμάτων Καμένων Βούρλων»

14. Παράταση της προθεσμίας για την περαίωση του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ακαθάρτων
Δήμου Καμένων Βούρλων»

15. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8469/09-08-2021 Απόφασης ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΔΑ:
ΩΘ4046ΜΤΛΡ-ΧΟ5) περί ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5123966 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ενημερωτική εκδήλωση για την βία από τον Εξωραϊστικό – Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Λαμίας

Ο δραστήριος Σύλλογος ενημερώνει για την νέα εκδήλωση που προγραμμάτισε Ο Εξωραϊστικός & Εκπολιτιστικός σύλλογος …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *