Τετάρτη , 1 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: 6 θέματα για την Οικονομική Επιτροπή

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καμένων Βούρλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί, στις 22 Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 12.30 µ.µ. έως 13.30 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας, ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την αριθµ. 426 εγκύκλιο (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4), η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ∆ευτέρας 22 Φεβρουαρίου 2021, θα διεξαχθεί δια περιφοράς.
Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής θα µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου στο 2235350037 (Χονδροδήµου Λουκία, Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από ώρα 12:30 µ.µ. έως 13.30 µ.µ.
Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση «ΒΑΣΗΛΙΟΣ Α.Ε.»)

2. Ορισµός πληρεξούσιου δικαστικού επιµελητή (επίδοση εγγράφων σχετικά µε το έργο
«Κατασκευή αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου Τ.Κ. Αγίου Χαραλάµπους» )

3. Ορισµός επιτροπής διερεύνησης τιµών για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρικών οχηµάτων ∆ήµου Καµένων Βούρλων»

4. Έγκριση παράτασης των συµβάσεων προσωπικού συνολικού αριθµού δώδεκα (12) ατόµων ,διαφόρων ειδικοτήτων, που έχουν ήδη συναφθεί στον ∆ήµο µας για την αντιµετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού Covid -19, λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, µέχρι τη συµπλήρωση συνολικού διαστήµατος µέγιστης διάρκειας οκτώ (8) µηνών».

5. Έγκριση 3ουΠρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΙΙ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ».

6. ∆ιάλυση της σύµβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. ΜΩΛΟΥ, ∆.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)»

Ο Πρόεδρος

Συκιώτης Ιωάννης

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Λαμία: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Σκληβανιώτου για 4 ώρες

Διακοπή κυκλοφορίας την Τετάρτη 1/2/2023 Η ενημέρωση από την Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *