Πέμπτη , 8 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων – Δια περιφοράς συνεδριάζει το Δ.Σ. με 6 θέματα

Δείτε τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καμένων Βούρλων.

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί, στις 8 Ιουνίου 2021, ηµέρα Τρίτη και από ώρα 12.30 µ.µ. έως 14.00 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 8-6-2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4.595/4-6-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενων συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καµένων
Βούρλων

2. 1η αναµόρφωση και τροποποίηση του προϋπολογισµού, του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης και του
Τεχνικού Προγράµµατος του οικονοµικού έτους 2021

3. Μεταβίβαση του δικαιώµατος της απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής
σχέσης για το έτους 2021 & 2022

4. Εξέταση αίτησης Φαλαΐνα Θάλειας του Κων/νου

5. Εξέταση αίτησης Σιαµέτη Ουρανίας του Κων/νου

6. Εξέταση αίτησης Παπαδογιάννη Ιωάννη για παροχή νερού εκτός σχεδίου πόλεως Μώλου.

Σε εφαρµογή των προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας, ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την αριθµ. 46η εγκύκλιο (αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/163/οικ.105556/1-6-2021 – Α∆Α: ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ), η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Τρίτης 8-6-2021, θα διεξαχθεί δια περιφοράς

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι θα µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου ή γραπτού µηνύµατος στο 6977809227 (Μπήτα Γεωργία) και 2235350037 (Χονδροδήµου Λουκία) και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από ώρα 12.30 µ.µ. έως 14.00 µ.µ. Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Εξελίξεις για το οδικό έργο Μπράλος – Άμφισσα

Στο ΕΣΠΑ το οδικό τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *