Παρασκευή , 3 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: Με 20 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Η πρόσκληση και τα 20 θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής στις 25/10/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε την 25η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο FACEBOOK

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση της αριθμ. 9274/11-10-2021 απόφασης Αντιδημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου (εκπροσώπηση Δημάρχου Συκιώτη Ιωάννη για υπόθεση Φούρλα)

2. Έγκριση της αριθμ. 9276/11-10-2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου
δικηγόρου ( εκπροσώπηση Αντιδημάρχου Σκεπαρνάκου Κων/νου για υπόθεση Φούρλα)

3. Έγκριση της αριθμ. 9277/11-10-2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου
δικηγόρου (εκπροσώπηση Αντιδημάρχου Παπαναγιώτου Δημήτριου για υπόθεση
Φούρλα)

4. Έγκριση της αριθμ. 9275/11-10-2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου
δικηγόρου (εκπροσώπηση της Δημοτικής Υπαλλήλου Ανεστοπούλου Αθανασίας για
υπόθεση Φούρλα)

5. Έγκριση της αριθμ. 9590/19-10-2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου
δικηγόρου (παρέμβαση της εταιρείας «DASTERΙ SYSTEMS A.E.»)

6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Μπέλλη Ελένης)

7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Κασούνη Αθανάσιου)

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (εκπροσώπηση Προέδρου Κοινότητας Μενδενίτσας)

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Μεϊδάνη Γεώργιου)

10. Ορισμός πληρεξούσιου δικαστικού επιμελητή (επίδοση αποφάσεων δικαστηρίου στην
«ΧΑΤΖΗΣ Δ.& ΣΙΑ Ο.Ε.»)

11. Αποδοχή δωρεάς για την προμήθεια τροφίμων στον Παιδικό Σταθμό Αγίου Κων/νου για
την χρήση 2021-2022

12. Εξειδίκευση- έγκριση των δαπανών και ψήφιση πίστωσης της δαπάνης για τα έξοδα
κηδείας του Δημοτικού Συμβούλου – Αντιδημάρχου του Δήμου Καμένων Βούρλων
Παταργιά Κων/νου

13. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για τον προσδιορισμό είδους παρεχόμενης
υπηρεσίας Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως του Δήμου Καμένων Βούρλων

14. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης της Φύκα Ιωάννας, Γενική Γραμματέας Δήμου Καμένων
Βούρλων στη Θεσσαλονίκη

15. Σύσταση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Καμένων
Βούρλων

16. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2020 Δήμου Καμένων Βούρλων

17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή συνδέσεων
ύδρευσης οικισμού Χρυσής Ακτής»

18. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
Λυμάτων Καμένων Βούρλων»

19. α) Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Καμένων Βούρλων στην Πρόσκληση του «Πράσινου
Ταμείου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με Α.Π. 4559/28-06-2021 και
τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρωνΕ.Σ.Ε.Κ.Κ.» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021και δέσμευση για την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού και την εγγραφή της υποβαλλόμενης πρότασης σε κωδικό, εφόσον αυτή
εγκριθεί, β)Κάλυψη από ίδιους πόρους του επιπλέον ποσού σε περίπτωση που ο
προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πρότασης είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό
χρηματοδότησης και γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καμένων Βούρλων για την
υποβολή του αιτήματος και υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων εγγράφων
για το σκοπό αυτό

20. Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 183530 που αφορά το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»

Δείτε ΟΛΑ τα νέα του  FONOGRAFOS.NET στο GOOGLE NEWS

_______________

Η συνεδρίαση σύμφωνα με την αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», θα πραγματοποιηθεί:

 Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά
για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το
τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της με Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-
8-2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας &
περιορισμού της διασποράς

 Με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr) για όσους από τη λίστα
αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το
τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 2, 3 του άρθρου 10 της με
Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-8-2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ (θα σας αποσταλεί και ηλεκτρονική πρόσκληση)
Μέσω τηλεδιάσκεψης μπορούν να συμμετάσχουν εμβολιασμένοι και νοσήσαντες, εφόσον το επιθυμούν.

Σύμφωνα με την αριθμ. 643 εγκύκλιο ΥΠΕΣ: α) δεν υφίσταται πρόβλεψη για συμμετοχή
μελών σε δια ζώσης συνεδρίαση κατόπιν αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου και ως εκ τούτου ,
δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει και β)
παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ενημερώσουν εγκαίρως, έως την
Δευτέρα 25-10-2021 και ώρα 11.00 π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση
ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Λαμία: Ιερά Αγρυπνία για την εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου

Ιερά κατανυκτική αγρυπνία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών στο Ιερό Παρεκκλήσιο Ευαγγελισμού της …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *