Τετάρτη , 27 Σεπτεμβρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: Τα 10 θέματα της Οικονομικής Επιτροπής 11/12

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καμένων Βούρλων:

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, που θα διεξαχθεί, στις 11 ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και από ώρα
12.30 µ.µ. έως 13.30 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης.

Ακολουθήστε μας  στο facebook

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της αριθµ. 10.147/3-12-2020 απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού πληρεξούσιου
δικηγόρου (υπόθεση αδέσποτων ζώων)

2. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η από 12-11-2020 αγωγής της Οµόρρυθµης
Εταιρείας «ΧΑΤΖΗΣ ∆. & ΣΙΑ ΟΕ»)

3. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η από 24-11-2020 αγωγής της Οµόρρυθµης
Εταιρείας «ΧΑΤΖΗΣ ∆. & ΣΙΑ ΟΕ»)

4. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η από 23-10-2020 αγωγής της Αγγελικής
Καλλιµάνη)

5. 8η αναµόρφωση και τροποποίηση του προϋπολογισµού, του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης και
του Τεχνικού Προγράµµατος του Οικονοµικού έτους 2020

6. Εξειδίκευση- Έγκριση των δαπανών και ψήφιση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και
εθνικών ή τοπικών εορτών του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

7. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την επιβολή
και τον καθορισµό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και
Φωτισµού έτους 2021

8. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό των
συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονοµικό έτος 2021

9. Έγκριση πρακτικού 2 –Αποσφράγισης Οικονοµικών Προσφορών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια & Εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων τύπου LED & Προµήθεια λαµπτήρων τύπου LED εξοικονόµησης ενέργειας στο ∆ηµοτικό Φωτισµό ∆ήµου Καµένων Βούρλων»

10.Έγκριση της αριθµ. 28/2020 µελέτης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτισης όρων
διενέργειας διαγωνισµού για το έργο «Αναβάθµιση και Εκσυγχρονισµός ∆ηµοτικού Κτηρίου και Μετατροπή του σε Κέντρο Πολιτιστικών ∆ράσεων στο παραλιακό µέτωπο Αγίου
Κων/νου»

Ο Πρόεδρος

Συκιώτης Ιωάννης

 

Σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την
αριθµ. 426 εγκύκλιο (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4), η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της
Παρασκευής 11-12-2020, θα διεξαχθεί δια περιφοράς.
Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής
θα µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου στο 2235350037
(Χονδροδήµου Λουκία, Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από ώρα 12.30µ.µ. έως 13.30 µ.µ.
Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Κηφισιά – ΠΑΣ Λαμία για την 6η αγωνιστική της Super League

  Εκτός έδρας έχει αγώνα η Λαμία για την 6η αγωνιστική   Την Τετάρτη  27/9/2023 …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *