Σάββατο , 20 Αυγούστου 2022
Breaking News
Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: 39 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή – Νέες προσλήψεις στο Δήμο

Η πρόσκληση και τα θέματα:

Παρακαλείσθε την 9η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας

2. Έγκριση της αριθμ. 10.809/26-11-2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Κων/νου Σίμου

3. Έγκριση της αριθμ. 10.900/30-11-2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Προέδρου Κοινότητας Μενδενίτσας
Αντερριώτη Γεώργιο

4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Παπά Γιωρκίας κ.λ.π.)

5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1001/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1003/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1005/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1007/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1009/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1011/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1013/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1015/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1045/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1059/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1061/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

16. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1063/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

17. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1065/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

18. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1067/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

19. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1069/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

20. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1073/2021 κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

21. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αποδοχή κληροδοτήματος Αγγελικής Κατσάνου)

22. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (έφεση Αυγέρη Δημητρίου κ.λ.π.)

23. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή Ράλλη Γεώργιου κλπ)

24. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 160/2021 απόφασης επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

25. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 161/2021 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

26. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 162/2021 απόφαση επιβολής προστίμου
Λιμεναρχείου Στυλίδας)
27. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 163/2021 απόφαση επιβολής προστίμου
Λιμεναρχείου Στυλίδας)

28. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 164/2021 απόφαση επιβολής προστίμου
Λιμεναρχείου Στυλίδας)

29. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 165/2021 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

30. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 166/2021 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

31. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 167/2021 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

32. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 168/2021 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

33. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 169/2021 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

34. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 170/2021 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

35. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 171/2021 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ύδρευσης οικισμού Χρυσής Ακτής»

37. Χορήγηση Παράτασης της χρονικής διάρκειας της αριθμ. πρωτ. 4881 /11-06-2021 Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ»

38. Χορήγηση Παράτασης της χρονικής διάρκειας της αριθμ. πρωτ. 4495/02-06-2021 Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ»

39. Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ -ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια Φυσικού Προκαλλιεργημένου Χλοοτάπητα και αποστραγγιστικού δικτύου για τα γήπεδα ποδοσφαίρου Καμένων Βούρλων και Καινουρίου»» με αριθμ. πρωτ. διακήρυξης: 9173/03-11-2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 101660

__________

Η συνεδρίαση σύμφωνα με την αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών
οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», θα πραγματοποιηθεί:
 Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της με Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-
8-2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς
 Με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr) για όσους από τη λίστα αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 2, 3 του άρθρου 10 της με Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-8-2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ (θα σας αποσταλεί και ηλεκτρονική
πρόσκληση) Μέσω τηλεδιάσκεψης μπορούν να συμμετάσχουν εμβολιασμένοι και νοσήσαντες, εφόσον το επιθυμούν. Σύμφωνα με την αριθμ. 643 εγκύκλιο ΥΠΕΣ: α) δεν υφίσταται πρόβλεψη για συμμετοχή μελών σε δια ζώσης συνεδρίαση κατόπιν αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου και ως εκ τούτου , δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει και β) παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ενημερώσουν εγκαίρως, έως την Πέμπτη 9-12-2021 και ώρα 11.00 π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

O Φθιώτιδος Συμεών για τις κατασκηνώσεις στο Καινούργιο: «Κατασκήνωση ειρήνης και αγάπης για τα παιδιά από την Ουκρανία»

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δέκα βασικές κατασκηνωτικοί περίοδοι στο Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *