Κυριακή , 27 Νοεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Λαμιέων: 15 θέματα για την Οικονομική Επιτροπή

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί την 23η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03- 2020] και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ.10604/18-2-2021 τεύχος Β’ (τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-02-2021 ΚΥΑ).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση της με αρ. 5/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου.

Θέμα 3ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

Θέμα 4ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου.

Θέμα 5ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

Θέμα 6ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

Θέμα 7ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Θέμα 8ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

Θέμα 9ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα 10ο: Τροποποίηση της αριθ. 42/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης 1ου πρακτικού ανάθεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΖΗΛΕΥΤΟΥ, ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΡΦΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ»

Θέμα 11ο: Oρισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ

Θέμα 12ο: «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ διενέργειας επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού
διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 1 κ.μ), προϋπολογισμού 108.200,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Θέμα 13ο: Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

Θέμα 14ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – Έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών- Κατάρτιση των όρων της διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» προϋπ: 74.400,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Θέμα 15ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφώνΚατάρτιση όρων διαγωνισμού, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΫΠ: 73.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

H συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη θα γίνει διαδικτυακά στο σύνδεσμο : https:// gnosis –
conf.whereby.com/oikonomiki-epitropi

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

27 θέματα για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Στυλίδας

Δείτε τα 27 θέματα Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *