Πέμπτη , 2 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Λαμιέων: 49η σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής – 19 θέματα

Δείτε τα 19 θέματα

Πρόσκληση 49ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75,
Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 77 Ν.4555/2018).
***
Σας προσκαλούμε στην 49η  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα 1⁰ Σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2023 του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 2⁰ Κατάρτιση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 3⁰ Αποδοχή χρηματοδότησης
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Θέμα 4⁰ Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου : «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης Τμήμα2 : ΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 5⁰ Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, του υποέργου : «Αποκατάσταση
Υδραυλάκων του Δήμου Λαμιέων μετά απο Θεομηνία» Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 192799.
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 6⁰ Κατάρτιση των όρων διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λαμιέων μετά από θεομηνία»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 7⁰ Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ), 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1ου ΠΚΤΜΝΕ) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης ΣΣ) του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων και κατασκευή στίβου στο γήπεδο Γαλανέικων»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 8⁰ Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου ΑΠΕ) του έργου :
«Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (οδών, Κ.Χ, κλπ)»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 9⁰ Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Χαλκιοπούλειου Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 10⁰ «Ορισμός Μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων Έργων προϋπολογισμού κάτω του ενός εκατομμυρίου έτους
2023»
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Θέμα 11⁰ «Κατακύρωση αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την
εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εντός του ΧΥΤΑ στη Δημοτική
Κοινότητα Αγ. Παρασκευής»
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θέμα 12⁰ «Εξειδίκευση πίστωσης για τη χορήγηση έκτακτης και εφάπαξ οικονομικής
ενίσχυσης σε δημότη»
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 13⁰ ¨Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση: “OPEN CHESS
TOURNAMENT 2023- Eugen Berthold Friedrich Brecht¨
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 14⁰ «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2019 Σχολικής
Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 15⁰ «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2019 Σχολικής
Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 16⁰ «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2020 Σχολικής
Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 17⁰ «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2020 Σχολικής
Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 18⁰ «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2020 Σχολικής
Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 19⁰ «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2021 Σχολικής
Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων»
Εισηγητής Πρόεδρος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Αμφίκλεια: Κινητοποιήσεις των αγροτών – Στο πλευρό τους ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας

Παράσταση διαμαρτυρίας των αγροτών στην Αμφίκλεια Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας ενημερώθηκε για τα αιτήματα αλλά και …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *