Τρίτη , 6 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Με 10 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Λαμιέων

Η πρόσκληση και τα θέματα της 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, εκείνες του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) ) και εκείνες της Δ1α.Γ.Π.οικ. 43319/09-07-2021 (ΦΕΚ-3066/τ.Β/09-07-2021) Κ.Υ.Α

Σας προσκαλούμε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 19-07-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020) σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ
ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/170/οικ.14187/13-07-2021, εγκυκλίους του Υπουργείου
Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης

H συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη θα γίνει διαδικτυακά στο σύνδεσμο: https://gnosisconf.whereby.com/dimotiko-symboulio

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 19/7/2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 29165-15/07/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 1 ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος – Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2ο Περί μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων στα πλαίσια ρυθμίσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 3ο Παροχή γνώμης σχετικά με το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και το σχέδιο τεχνικού προγράμματος για το έτος 2022 – Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 4ο Έγκριση της αριθμ. 16/2021 (ΑΔΑ: ΨΚΞΓΟΕΦΖ-ΗΡ1) απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων με θέμα: «Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α.) Δήμου Λαμιέων» Εισηγητής Δήμαρχος-Πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θέμα 5ο Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του «Κέντρου Κοινότητας» της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λαμιέων- Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 6ο Κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Γοργοποτάμου, στην Δημοτική Κοινότητα Γοργοποτάμου και αποξήλωση κουβουκλίου – Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 7ο Έκφραση άποψης για αποδοχή μέτρων βοσκής – Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Ξεφλούδας

Θέμα 8ο Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου – Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ρίζος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 9ο Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 10ο Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Εισηγητής Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Συνεργασία του Ωδείου “Γερμανός ο Μελωδός” της Μητρόπολης Φθιώτιδας με τον Δήμο Μακρακώμης

Δελτίο Τύπου μας απέστειλε ο Δήμος Μακρακώμης στο www.fonografos.net σχετικά με την σύναψη συνεργασίας του …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *